Yayinlar

Kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları

Kronik inflamatuar bağırsak hastalıklarının (KİBH) prevalansı Batılı ülkelerde özellikle yüksektir: Kuzey Amerika, Okyanusya ve birçok Avrupa ülkesinde her 1000 kişiden yaklaşık 3'ünü etkilemektedir.1

Gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme ile birlikte sayılar artmaktadır. KİBH hastalarında bakteriyel, fungal (mantar kaynaklı) ve viral disbiyozisler tanımlanmış olsa da, disbiyozisin hastalığın nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu henüz bilinmemektedir.

Yoksa disbiyozis enflamasyonun başlamasında, sürmesinde veya şiddetinde rol oynayarak bir kısır döngüye mi yol açmaktadır?

Yayın 14 Ekim 2019
Güncelleme 02 Kasım 2021
Bu klasörü indir