Genel halk
için alan
SMM SAYFALARI

Glossaire

AAD

Antibiyotik ilişkili ishal.

Aksenik

Mikrobiyotası olmayan.

Aktinobakteriler

Anaerobik gram-pozitif öbakteri soyu veya grubu; insan kolonundaki baskın mikrobiyotanın bir parçasını oluşturur.

Anaerobik

Oksijen olmadığında gelişen bir organizmayı tanımlar.

Anatomik

Anatomiyle ilişkili. Anatomi canlı organizmaların vücut bölümlerini ve bunların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini araştıran bir bilimdir: formlar, yapılar, organlar arasındaki bağlantılar vb.

Antifungal

Mantarların neden olduğu enfeksiyöz hastalıkları tedavi etmek için verilen ilaç.

Ateroskleroz

Lipit (yağ) birikmesi (aterom parçaları) sonucunda arter duvarında elastiklik kaybı ile kendini gösteren arter hastalık.

Atopik dermatit

veya alerjik egzama. Alerjilere yatkınlığın başlamasına destek olduğu cilt kuruluğu ve kaşıntıyı birleştiren bulaşıcı olmayan bir cilt hastalığı.

Bacteroides

Bacteroidetes soyuna ait Gram-negatif anaerobik bakteriler cinsi Bacteroides sindirim sisteminde ve mukus membranda bulunur ve gastrointestinal floranın önemli bir bölümünü oluşturur.

Bacteroidetes

Özellikle Bacteroides ve Porphyromonas türleri olmak üzere kolonda baskın olan üç büyük bakteri sınıfından oluşan soy.

Bağırsak

Duodenum (onikiparmak bağırsağı), jejunum (boş bağırsak), ileum, çekum, kolon ve rektumdan oluşan sindirim sisteminin bir bölümü.

Bağırsak sistemi

Bağırsakları oluşturan organların hepsi.

Bağışıklık yanıtı

Vücudun bağışıklık hücrelerini içeren savunma tepkisi.

Bakteriyel vajinozis

Vajina bakteriyel florasındaki bir denge bozukluğunun neden olduğu vajinal enfeksiyon.

Bakteriyofaj

Özellikle bakterileri enfekte eden virüs.

Bakteriyoterapi

Vücuda belirli bakterilerin verilmesi ile enfeksiyöz bir hastalığın tedavisi .

Bifidobakteri

Aktinobakteriler soyuna ait Gram-pozitif anaerobik bakteriler cinsi.

Bifidobakteriler

Bağırsak florasında mevcut Bifidobakteri cinsine ait hareketsiz, gram-pozitif bakteriler.

Bilişsel

Bilme sürecine ait.

Butirat

Kolon mukoza hücrelerinin düzgün şekilde çalışmasını sağlayan kısa zincirli yağ asidi.

Candidiasis

Candida cinsine ait bir mantarın neden olduğu ve ağız ve genital bölgelerdeki (vajina vb.) cilt veya mukuz membranlara etki eden bir enfeksiyon.

Çekum

Kalın bağırsağın ilk bölümü.

Cilt sorunu

Cilt hastalığı.

Cins

Bir tür grubunu bir araya getiren taksonomik derece.

Çocukluk

Çocuklarla ilişkili.

Çölyak hastalığı

Glüten intoleransının neden olduğu bir otoimmün sindirim sistemi hastalığı.

Disbiyozis

Kişi için zararlı sonuçlar için ilişkilendirilen mikrobiyotada bir denge bozukluğu. Disbiyozis zararlı mikroorganizmaların aşırı miktarda ve/veya kişiye yararlı mikroorganizmaların göreceli olarak az/eksik miktarda olmasından kaynaklanabilir.

Dışkı

(veya gayta veya atık) sindirim sisteminden geçiş sonrasında dışkılama ile vücuttan atılan sindirim artıkları.

Diyabet

Glisemiyi düzenleyen bir hormon olan insülinin üretiminde veya kullanımında bir bozuklukla ilişkili kronik bir hastalık .

Dopamin

Nöronlar arasında bilgileri aktaran molekül. Dopamin motor kontrolünde yer alır.

Duodenum

İnce bağırsağın midenin çıkışında yer alan ilk bölümü.

Ekosistem

Canlı organizmaların ve onların biyolojik ortamının bileşimi.

Enterik

Bağırsaklara ait.

Enterotip

Mikrobiyotanın özelliklerini gösteren bakteriyel bileşim tipi. Şu anda insanlarda tanımlanmış 3 enterotip vardır.

Enzimatik

Organizmada kimyasal reaksiyonlarda yer alan bir protein olan enzimin işleviyle ilişkili.

Epitel (epitelyum)

Bir veya daha fazla yan yana hücre katmanının oluşturduğu ince doku. İki tür mevcuttur: yüzey epiteli (cilt veya mukoza) ve bez epiteli (salgılama fonksiyonu)

Epitelyal

Epitelyum ile ilişkili.

Escherichia coli

İnsanlarda çok yaygın olan (ortakçı) bağırsak gram negatif bakterisi. Ancak, bazı suşları (patojenler) hastalıklara yol açabilir (gastroenterit üriner enfeksiyonlar vb.).

Esneklik

Bir ekosistem veya türün travma yaşadıktan sonra normal gelişime veya işleve geri dönme kapasitesi. Mikrobiyota antibiyotikler nedeniyle bozulduğunda, bir süre sonra dengesini tekrar bulma eğilimi (çoğunlukla) vardır.

Faecalibacterium prausnitzii

Başka şeylerle birlikte butirat üreten insan kolonundaki ana firmicutes türü. Bunun hacmi Crohn hastalığında azalmaktadır.

FGH

Fonksiyonel gastrointestinal hastalık.

Filogenetik

İlgili türler arasındaki mevcut bağlantılara ilişkin çalışma. Filogenetik çalışmalar aracılığıyla ortak bir atadan gelen organizmaların birincil evrim aşamalarının izini takip etmek ve dolayısıyla canlılar arasındaki ilişkileri daha net şekilde sınıflandırmak mümkündür.

Firmicutes

İnsan kalın bağırsağında baskın olan Clostridia ve lactobacillus dahil Gram pozitif bakterilerden oluşan soy.

Fruktan

Fruktoz polimerlerinden oluşan kompleks karbonhidrat. Mikroorganizmalar veya bitkiler tarafından üretilir. Fruktanların farklı kategorileri vardır; bunlardan biri inulindir.

Fruktooligosakkaritler (FOS)

Fruktoz ve sukrozdan oluşan kompleks karbonhidrat. Bunlar yiyeceklerde doğal olarak bulunan en sık görülen prebiyotiklerdir.

Fruktozan

Fruktoz polimerlerinden oluşan kompleks karbonhidrat (polisakkarit).

Galaktooligosakkarit (GOS)

Oligosakkarit ve galaktozdan oluşan kompleks karbonhidrat. GOS'lar özellikle anne sütünde bulunur.

Gonokoklar

Cinsel yoldan bulaşan genital enfeksiyona (gonore) neden olan gram negatif bakteriler.

Gram+/-

Gram boyama adlı bir boyama tekniği ile belirlendiği üzere bir bakteriyel sınıflandırmaya karşılık gelir. Gram pozitif bakteri mikroskop altında eflatun gözükürken, gram-negatif bakteriler pembe olarak görülür. Boyama tekniği bakterilerin membranlarının ve duvarlarının özelliklerine dayanır.

Helicobacter pylori

Çok asidik ortamlarda yaşayabilen midedeki bir bakteri. H.pylori mide ve onikiparmak bağırsağı ülserlerinin çoğunun nedenidir.

İBH

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı.

İmmünomodülatör

İmmün reaksiyonlarını etkin hale getiren veya yavaşlatan (modülasyon) moleküler bileşen.

İnsülin direnci

Vücudun insülinin yol açtığı hipoglisemik aktiviteye (kandaki glikoz seviyelerinin azalması) direnci.

İnulin

Radika köklerinden veya enginardan elde edilen fruktan. Prebiyotiktir.

Karmin

Kırmızı boya.

Kısa zincirli yağ asidi

Kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) vücut tarafından emilmeyen veya sindirilmeyen besinsel liflerin fermantasyonundan gelen ürünlerdir. Bu fermantasyon kolonda mevcut mikrobiyotadaki anaerobik bakteriler tarafından yapılır. SCFA'lar maksimum altı karbon atomundan oluşur ve enerji metabolizmasında rol oynar.

Klamidya

İnsanlardaki çeşitli akut ve kronik genital, oküler ve solunum enfeksiyonlarından sorumlu bakteriler.

Kolon mukozası

Kolonu kaplayan hücre katmanı.

Kolonosit

Kolondaki epitelyal membran hücresi.

Kolonoskopi

Kolon mukozasını araştırmak için yapılan muayene.

Konak

Virüs, parazit, bakteri vb'nin bulunduğu organizma (insan, hayvan vb.) Ayrıca nakil alan kişi anlamında da kullanılır.

Kortikosteroid

Böbrek üstü bezlerinin salgıladığı hormonlar ve bu hormonlar ile aynı antienflamatuar ve immünomodüle edici etkiye sahip sentetik olarak üretilen ilaçlar.

Lactobacillus

Karbonhidratların fermentasyonunda ve bunların laktik aside dönüştürülmesinde rol oynayan gram pozitif bakteri cinsi. Lactobacillus (çoğulu Lactobacilli) bağırsak florasında önemli bir organizmadır.

Lippopolisakkarit

Lipitler ve karbonhidratlardan oluşan bileşen.

Maya / Maya mantarı

Tek bir hücreden (tek hücreli) oluşan mikroskopik mantar. Bazı maya mantarları yiyeceklerin fermantasyonuna yol açar ve pişirmek için kullanılır (bira mayası vb.). Bazıları tedavi amaçlı olarak kullanılır (Saccharomyces boulardii). Bazıları ise hastalıklara bile yol açabilir (örn. Candida albicans'ın yol açtığı kandidiyaz)

Metabolik

Metabolizmayla ile ilişkili.

Metabolit

Bir hücre, doku veya kanda bir organik cismi dönüştürme süreci tarafından oluşturulan ürün (metabolizma).
Metabolik sürece giren bir ürünü de tanımlar.

Metabolizma

Vücut içinde hücresel seviyede madde ve enerjiyi dönüştüren kimyasal reaksiyonlar grubu.

Metabolom

Mikrobiyotadaki tüm ara veya son metabolitler.

Metagenomik

Kompleks bir ortamdan (örneğin bağırsak) alınan bir numunenin genetik içeriğini araştırmayı amaçlayan prosedür.

Metaproteomik

Kompleks bir ortamdan (örneğin bağırsak) alınan bir numunenin protein içeriğini araştırmayı amaçlayan prosedür.

Metatranskriptomik

Kompleks bir ortamdan (örneğin bağırsak) alınan bir numunenin RNA içeriğini araştırmayı amaçlayan prosedür.

Mezenter

Mezenter, peritonun (karın boşluğunu ve organlarını kapsayan membran) kıvrımı tarafından oluşturulan ve boş bağırsağı ve ileumu (ince bağırsak bölümleri) karnın arka duvarına bağlayan bir membrandır. Sinirler ve kan damarları içerir.

Mezenterik

Mezenter ile ilişkili.

Mikrobiyota

Belirli bir ortamda yaşayan tüm mikroorganizmalar (bakteriler, maya mantarları, mantarlar virüsler).

Mukus

Mukus membran hücreleri tarafından üretilen viskoz salgı. Koruyucu bir işlevi vardır.

Nonsteroidal antienflamatuar ilaç (NSAID)

Enflamasyon (inflamasyon), ateş ve ağrıyla savaşmak için kullanılan antienflamatuar ilaç.

Norovirüs

Gelişmiş ülkelerde çoğunlukla gastroenterit ve ishale neden olan virüs.

Oligosakkarit

Birden bir düzineye kadar basit karbonhidrat molekül (monosakkaritler) grubundan oluşan karbonhidrat.

Parenteral

Bir ilacın intravenöz (damar içi), intramüsküler (kas içi) veya subkütan (deri altı) olarak verilmesi ile ilişkili.

Patobiyont

Hastalıklara yol açabilen bakterilerin hepsi.

Patojen

Hastalığa yol açabilen.

Pereniyal (yıl boyu devam eden)

Yılın herhangi bir anında oluşabilen (örneğin, mevsimsel etki yok).

Polip

Mukus membran ile kaplı vücut boşluklarında (bağırsak, özofagus, mesane, burun vb) gelişen çoğunlukla iyi huylu pediküllü tümör (uzun yapı).

Polisakkarit

Çok sayıda basit karbonhidrat moleküllerinden (monosakkaritler veya basit şekerler) oluşan yüksek moleküler ağırlıklı karbonhidrat.

Prebiyotik

Kişinin mikrobiyotasındaki faydalı kolon bakterilerinin çoğalmasını selektif olarak stimüle eden sindirilemeyen besinsel liflerdir.

Prevotella

Bacteroidetes soyuna ait Gram-negatif bakteri cinsi.

Probiyotik

Yeterli miktarda verildiğinde sağlık üzerinde faydalı etkileri olan canlı mikroorganizmalardır.

Profilaktik

Hastalıkların görülmesine, kötüleşmesine veya yayılmasına karşı sağlığı koruyan şeyler.

Rotavirus

Gastroenterite yol açabilen virüs.

Ruminococcus

Firmicutes soyuna ait Gram-pozitif anaerobik bakteriler cinsi.

Safra tuzları

Yağların sindiriminde rol oynayan kolesterolden gelen bileşenler.

Salmonelle

Gastroenterite yol açan gıda zehirlenmesine neden olabilen bakteri.

Simbiyotik

Simbiyoz ile ilişkili (birbirleri olmadan yaşayamayan ve birbirlerinden faydalanan iki organizma arasındaki birbirine bağımlı ilişki).

Sistem

Hem bir sistemi oluşturan organlar grubunu (örn. sindirim sistemi) hem de yüzeyde veya organ içinde bulunan lifler (bağ veya sinir) grubunu tanımlar.

Sistit

Çoğunlukla üriner bir enfeksiyonun neden olduğu idrar yolları enfeksiyonu.

Soy

Çeşitli cins ve türleri bir araya toplayan ikinci taksonomik derece.

Steatoz

Hücrelere fazla yük bindiren yağ.

Steroid tedavisi

Kortikosteroid bazlı tedavi.

Streptomisin

Aminoglikosit-sınıfı antibiyotik.

Suş

Türün altındaki taksonomik derece.

Taksonomi

Adlandırmak ve sınıflandırmak amacıyla canlı organizmaları tanımlamak ve taksonlar (aile, cins, tür, vb) olarak adlandırılan varlıklara gruplandırmak için sınıflandırma bilimi.

Temel bağırsak bakterileri

İnsanların hepsinde veya çoğunda ortak olan mikrobiyota bölümü.

TNFα inhibitörü

Tümör nekroz faktör inhibitörü olarak da bilinir. Bazı kronik inflamatuar hastalıkların (İBH'ler, inflamatuar poliartirit, vb.) tedavisi için verilen antienflamatuar etkili ilaç.

Topikal steroid

Cilt/deri hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan kortikosteroid.

Trofik

Organların, canlı dokuların, kişinin büyümesiyle ilgili.

Turna yemişi

Kırmızı yemiş.

Ülseratif kolit

Rektum ve kolonun inflamatuar hastalığı (bir İBH).

Vilüsler

Mukus membranların yüzeyini kaplayan (örn. bağırsak) ve tüylü bir görüntü veren "tüy görünümlü" küçük uzantıların tümü.