Otizm ile bağirsak mikrobiyotasi arasinda yeni bir bağlantinin

Yeni yapılan bir çalışma bağırsak disbiyozisi ile tüm dünyadaki prevalansı artmaya devam eden ancak etiyolojisi hala bilinmeyen otizm spektrum bozuklukları (OSB) arasındabir bağlantı olduğu teorisini destekliyor.

Yayın 02 Mart 2021
Güncelleme 17 Ocak 2022
Actu PRO : Autisme : découverte d’un nouveau lien avec le microbiote intestinal

Bu makale hakkında

Yayın 02 Mart 2021
Güncelleme 17 Ocak 2022

Güçlü kanıtlar bağırsak disbiyozisi ile otizm arasında bir bağlantı olduğu hipotezini desteklemektedir. Örneğin birçok OSB hastasında bağırsakta denge bozuklukları vardır - örneğin Bifidobacterium longum eksikliği ve Clostridium spp. ve Candida albicans fazlalığı - ve bunların bağırsak enflamasyonu ve bağırsak-kan bariyerinin geçirgenliğinde artış ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca gastrointestinal komorbidite ve sindirim enzimi eksiklikleri OSB'li çocuklarda daha yaygın görülmektedir. Buna rağmen rolü olan mekanizmalar ve bağırsak mikrobiyotasının OSB oluşmasına katkısı hala iyi anlaşılmamıştır.

Yeni bir eşleştirme stratejisi

Ancak artık ileriye doğru kararlı bir adım atılabilir. Science Advances'da yayınlanan bir çalışmaya göre araştırmacılar OSB hastası 39 çocuğun bağırsak mikrobiyotasını, aynı yaş ve cinsiyetteki 40 nörotipik çocuğunki ile karşılaştırdı. İlk analiz bu iki grup arasında 18 bakteri türünde farklılıklar olduğunu ortaya çıkardı ancak hastalığın gelişmesinde bağırsak mikrobiyotasının tam rolü açıklayamadı. Mikrobiyotayı kişiler arası çeşitlilik açısından kontrol etmek için, araştırmacılar mikrobiyotanın metabolik profiline dayanarak her OSB hastasını, bir kontrol gönüllüsü ile eşleştirmekten oluşan bir strateji geliştirdi. Böylelikle 65 çiftten oluşan yeni bir kohort oluşturuldu ve iki grup arasında farklı olan metabolik yolları belirlemek üzere bir metagenomik analiz yapıldı.

Bozulmuş bağırsak mikrobiyal detoksifikasyonu

OSB ile ilişkilendirilen 96 metabolik yol arasından bağırsak detoksifikasyonunda yer alan beş tanesi, kontrol gönüllülerine kıyasla anlamlı şekilde eksikti; aynı şekilde böcek ilaçları ve gıda katkı maddelerinde bulunan toksinlerin bozunmasında rolü olan 8 enzim de eksikti. Yazarlar OSB'li çocuklarda bu detoksifikasyon bozulmasının beyin dokusu dahil tüm dokulara etki edebilen mitokondriyal bozukluğa katkıda bulunabileceğine katkıda bulunabileceğine inanmaktadır. Bu verilere dayanarak araştırmacılar %88 doğruluk ile OSB'li çocukları kontrol gönüllülerinden ayırt edebilen bir tanı modeli geliştirdiler.

Artan bağırsak geçirgenliği

Bu bulgu OSB'li çocukların neden çevresel toksinlere karşı bu kadar duyarlı olduğunu açıklayabilir ve OSB hastalarında bozulmuş bağırsak detoksifikasyon sürecinin hastalığın oluşmasında rolü olabileceğini önermektedir. Ancak mikrobiyal detoksifikasyondaki eksikliklerin nedenleri hala net değildir. Bir hipotez, artan bağırsak geçirgenliği nedeniyle çevresel toksinlerin kan akışına girmesine izin veren bir bağırsak disbiyozisine işaret etmektedir. Diğer etkilerin yanında bu toksinler beyindeki mitokondriyi değiştirebilir. Yazarlara göre, teyit edilmesi halinde bu hipotez OSB hastalarının mikrobiyal detoksifikasyon becerilerini yerine koymayı amaçlayan yeni tedavi stratejileri için yol açabilir.