Sistit

Sistit, çoğunlukla üriner enfeksiyonun neden olduğu idrar yolları enfeksiyonudur. Bağırsaktan gelen Escherichia coli bakterisi birincil nedendir. Erkeklerden çok kadınları etkiler.

Yayın 17 Eylül 2021
Güncelleme 08 Kasım 2021
Cystitis

Bu makale hakkında

Yayın 17 Eylül 2021
Güncelleme 08 Kasım 2021

Sistit yaşamları boyunca en az bir kere olmak üzere kadınların %30'unda görülür ve görülme sıklığı 20 ile 30 yaşları arasında tepe yapar. Erkeklere göre kadınlarda 50 kat daha yaygındır. Semptomlar arasında idrara çıkarken yanma hissi, yoğun idrara çıkma isteği ve bulanık ve kötü kokulu idrardır. Tedavi etmesi kolaydır ancak sık sık tekrarlar.

En çok kadınlar etkileniyor

Bazı faktörler kadınların etkilenmesini daha olası hale getirmektedir: daha kısa üretra uzunluğu, cinsel temas, kateterler, idrar kaçırma, menopoz ve gebelik. Anatomik anomaliler ve diyabet de risk faktörleridir. Çok fazla veya çok az genital bölge hijyeninin de sistitin görülmesinde rolü olduğu belirtilmektedir.

Bağırsak kaynaklı

Sistit vakalarının %90'ına Escherichia coli bakterisi neden olmaktadır. Bu bakteriler bağırsak mikrobiyotasında doğal olarak mevcuttur. Üretraya girebilir, mesaneye geçebilir ve orada çoğalabilirler.

Standartlaştırılmış tedavi

Sistitin normal ve en etkili tedavisi antibiyotiklerdir. Ancak, nüksetme yaygındır. Bazı tedbirler bunu önleyebilir (su içmek, hijyen vb.) Çalışmalar bazı Lactobacillus gibi probiyotikleri almanın faydalı olduğunu göstermiştir. Turna yemişinin sistitin nüksetmesini önlemede rolü olabileceği belirtilmelidir ancak etkisi henüz net şekilde gösterilmemiştir.