Bağırsak mikrobiyotası İBH tedavisine yönelik yanıtları daha iyi öngörmek için kullanılabilir mi?

Tedavi yanıtını anlamak, öngörmek ve tedaviyi düzenlemek: yeni bir çalışma inflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) olan hastaların bağırsak mikrobiyotasının bağışıklık baskılayıcı bir tedavinin etkililiğini öngörmek için kullanılabileceğini önermektedir.Bu, özellikle kişiyi güçten düşüren hastalıklar için önemli bir gelişmedir.

Yayın 13 Nisan 2021
Güncelleme 14 Mayıs 2024

Bu makale hakkında

Yayın 13 Nisan 2021
Güncelleme 14 Mayıs 2024

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit İBS'in formlarıdır ve ortak bir noktaları vardır: sindirimi sisteminin bir bölümünde duvarların kontrolsüz şekilde enflamasyonuna yol açarak inflamatuar ataklar sırasında çeşitli semptomlara neden olur. Bu hastalıklar için şu anda kesin bir tedavi olmamasına rağmen enflamasyonu azaltmayı hedefleyen (sidenote: Infliximab Doku enflamasyonuna neden olan protein olan TNF-α'yı nötralize eden biyoterapi. )  (IFX) gibi tedaviler vardır. Ancak, hastaların üçte biri bu tedaviye yanıt vermez ve tedaviye yanıtı öngören bir (sidenote: Biyo-belirteç Tedaviye yönelik yanıtları değerlendirmeyi mümkün kılan objektif olarak ölçülmüş biyolojik bir özellik. Bu yanıt tam veya kısmi olabilir. )  henüz yoktur. Bu çalışmada araştırmacılar bağırsak mikrobiyotasında sorunun cevabını bulmuş olabilir.

Bağırsak mikrobiyotası tedaviden önce farklılaşıyor...

Çok sayıda çalışma bağırsak mikrobiyotasının bileşimi (bakteriler ve daha yakın zamanda mantarlar) ile İBH arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla IFX tedavisine yanıtı öngören belirteçleri belirlemek üzere araştırmacılar 72 İBH hastasının IFX tedavisinin bağırsak mikrobiyotası bileşimi üzerindeki (sidenote: Crohn hastalığı (CH) olan 25 hasta ve ülseratif kolit (İK) 47 hasta. ) . Tedaviden önce ve tedavi başlamadan 1 yıl sonra toplanan dışkı örnekleri kullanılarak bağırsak mikrobiyotası bakteri ve mantar çeşitliliği analiz edildi. Hastalar tedaviye yanıtlarına göre üç gruba ayrıldı. Çalışma üç grubun bakteri ve mantar profillerinin tedavinin başlangıcından önce ciddi anlamda farklı olduğunu ortaya çıkardı.

...öngörücü bir araç sunuyor

Tedavinin başlamasından sonra üç grup hasta arasında anlamlı farklılıklar da gözlemlendi: yanıt verenlere kıyasla yanıt vermeyenlerde daha düşük anti-inflamatuar bakteri içeriği veya daha yüksek pro-inflamatuar bakteri ve mantar (Candida cinsi gibi) içeriği vardı. Bu sonuçlar bağırsak mikrobiyotasının tedavi yanıtlarında rolü olduğunu önermektedir.

Bu bulgulara dayanarak araştırmacılar tedavinin başlangıcından önce bağırsakta bulunan ve IFX tedavisine yanıtları öngörmek için kullanılabilecek bazı bakteri ve mantarları belirlediler. Yanıt vermeyen kişilerin erken belirlenmesi tedavinin hızlı şekilde değiştirilmesini sağlayacak, yan etkileri sınırlayacak ve ilgili maliyetleri düşürecektir. Tamamen olumlu bir yaklaşım!

Old sources

Kaynaklar:

Ventin-Holmberg R, Eberl A, Saqib S, et al. Bacterial and fungal profiles as markers of infliximab drug response in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis. 2020 Dec 10:jjaa252.

    Ayrıca okuyun