Atopik dermatit:hastaliğin şiddeti ile ilişkilendirilen burun ve cilt mi

Cilt mikrobiyomu atopik dermatitin şiddetine etki eden tek mikrobiyom olmayabilir: Burun mikrobiyomunun da rolü olabilir. Farklı olmalarına rağmen iki mikrobiyom birbirleriyle bağlantılıdır.

Yayın 02 Mart 2021
Güncelleme 06 Ekim 2021
Photo : Atopic dermatitis: nasal and skin microbiomes associated with disease severity

Bu makale hakkında

Yayın 02 Mart 2021
Güncelleme 06 Ekim 2021

Cilt mikrobiyomundaki değişiklikler, atopik dermatit ve şiddeti ile ilişkilendirilmektedir. Burun mikrobiyotasının da rolü olabilir: AD hastalarının burnunda Staphylococcus aureus beş kat daha fazla bulunmuştur. Burun delikleri burun içi (öz) kontaminasyonun ve burundan cilde veya ciltten burna bakteriyel yayılmanın önemli bir kaynağı olabilir. Dolayısıyla bir çalışma hastalığın şiddetine bağlı olarak AD hastası çocuklarda cilt ile burun mikrobiyomu arasındaki ilişkiye odaklandı.

Burun ve cilt: iki bağlantılı mikrobiyom?

16S-rRNA dizilimi kullanan araştırmacılar önce AD hastası çocuklarda burunda (89 örnek) ve hasarlı ciltte (57 örnek) farklı mikrop toplulukları buldu: burun mikrobiyomunda ağırlık olarak Aktinobakteriler (Corynebacterium spp.), Proteobakteriler (aslen Moraxella) ve Firmicutes (Staphylococcus, Streptococcus and Dolosigranulumspp.) varken, cilt lezyonlarında staphyloccoccus, ve daha az ölçüde the Pelomonas, Streptococcus veJanthinobacterium cinsinden türler baskındı. Ancak burundaki bakteri türleri ile cilttekiler arasında korelasyonlar bulundu fakat etki eden mekanizmalar tam olarak anlaşılamadı (iki mikrobiyom arasında çapraz-aktarma?).

Hastalık şiddetiyle ilişkili mikrobiyomlar

En önemlisi, burun ve cilt mikrobiyomlarının bileşiminin ve özellikle cilt mikrobiyomunun bileşiminin pediatrik AD'nin şiddeti ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu durum, yaş, antibiyotik kullanımı ve örneğin alındığı cilt bölgesi gibi karışıklığa neden olan faktörler açısından düzeltme yapıldıktan sonrası için bile geçerliydi. Mikrobiyomlar ile AD şiddeti arasındaki bu bağlantının asıl nedeni her iki mikrobiyomda da staphyloccoccus ve burunda Moraxella gibi başka türlerin bulunmasıdır.

Bakteri varlığı ile bakteri yük arasında farka dikkat

Çalışma ayrıca iki hastadan birinde cilt lezyonlarında S. aureus bulunduğunu da gösterdi - şiddetli formunda (sidenote: Trend nevertheless statistically insignificant ) - ancak yükü (kantitatif PCR ile ölçüldüğünde) AD şiddetiyle ilişkili değildi. Bunun aksine ciltte S. epidermidis bulunması örneklerin %80'inde şiddet ile ilişkili olmamasına rağmen, yükü şiddetli AD vakalarında anlamlı şekilde daha yüksekti. Bu ilişki nedensel bir bağlantıya işaret etmese de, sonuçlar iki mikrobiyal nişin hastalığın neden olduğu enflamasyonun kötüleşmesinde rol oynadığını önermektedir.Böylelikle gelecek çalışmalarda sadece AD'de mikrop türlerinin rolü ve bunların konak ve diğer türlerle ilişkileri değil ayrıca organizma içinde farklı mikrobiyal topluluklar arasındaki etkileşimlerin araştırılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır.

Etiketler