Bakteriyel vajinozisi tedavi etmek için rekombinant endolizinler kullanmak

Bir çalışma bir profaja şifrelenmiş rekombinant endolizinler kullanarak, vajinal mikrobiyotanın faydalı bakterilerine zarar vermeyen bakteriyel vajinozisten sorumlu bakteriyel biyofilmi ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Bunlar umut vaat eden sonuçlardır.

Yayın 18 Mayıs 2021
Güncelleme 06 Ekim 2021

Bu makale hakkında

Yayın 18 Mayıs 2021
Güncelleme 06 Ekim 2021

Bakteriyel vajizonis, dünyada %10 ile %30 arasında tahmini prevalans ile üreme çağındaki kadınlarda oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu durum kısırlık ve gebelik sırasında komplikasyon riskinde artış ile ilişkilendirilmektedir. Bu ayrıca cinsel yoldan bulaşan hastalıklar için bir risk faktörüdür. Bu hastalık, vajinal mikrobiyotada bir denge bozukluğu ve vajinal epitelde Gardnerella bakterisi tarafından başlatılan ve bu bakterinin baskın olduğu bir biyofilm oluşmasıyla karakterizedir. Bu biyofilm çoğunlukla antibiyotik tedavisine yanıt vermez. Antibiyotikler semptomları hızlı şekilde azaltmakta etkilidir ancak altı aylık bir tedavi içinde %60'a varan nüksetme oranlarıyla ilişkilendirilmektedir. Yeni bir çalışma alternatif bir tedavi olarak Gardnerella (sidenote: Profajlarında Profajlar konak genomuna entegre edilmiş bakteriyofaj genomlardır. (Saussereau and Debarbieux 2012) )  şifrelenmiş 1,4-beta-N-asetilmuramidaz tip (sidenote: Endolizinleri Endolizinler, bakteri duvarını parçalayarak fajların serbest kalmasını sağlayan bakteriyofaj enzimlerdir ) araştırmıştır.

Doğal tipten 10 kat daha yüksek bakterisidal etki

Bu bağlamda yazarlar alan karıştırma yoluyla çeşitli tasarlanmış endolizinler ürettiler. Yazarlar Gardnerella suşu üzerindeki bakterisidal etkiyi doğal tip endolizinlerinkiyle karşılaştırdılar. Rekombinant endolizinlerin bakteriyel etkisi herhangi bir doğal tip enziminkinden 10 kat fazlaydı. 20 Gardnerella suşundan ( (sidenote: G. vaginalis, G. leopoldii, G. piotii ve G. swidsinskii ) ) oluşan bir panele karşı test edildiğinde PM-477 olarak adlandırılan en aktif endolizin, test edilen antibiyotiklere (metronidazol, tinidazol, klindamisin) kıyasla daha üstün etkililik gösterdi. Ayrıca PM-477'nin faydalı lactobacillus bakterileri veya diğer vajinal bakteri türleri üzerinde etkisi yoktu. Yazarlara göre, PM-477 Gardnerella açısından çok seçicidir ve lactobacillus bakterilerini veya diğer vajinal bakteri türlerini etkilemeden dört ana türün her birinin suşlarını öldürmektedir. PM-477'nin etkisi Gardnerella ve lactobacillus'tan oluşan karma kültürlerde mikroskop ile inceleyerek teyit edildi. PM-477 (at 460 µg/mL for 5 h) monokültürde G. vaginalis ve G. swidsinskii hücreleri parçaladı ancak lactobacillus'u etkilemeden lactobacillus ile birlikte karma kültürlerde de bunları selektif olarak parçaladı.

Hasta örneklerinde etkililik

in vivo duruma yakından benzeyen bir fizyolojik ortamda PM-477'nin etkililiğini analiz etmek üzere araştırmacılar 15 bakteriyel vajinozis hastasından vajina sürüntüsü aldılar ve bu sürüntüleri floresan in situ melezleştirme tekniği (FISH) ile analiz ettiler. On beş olgunun 13'ünde PM-477'nin vajinal mikrobiyotayı etkilemeden Gardnerella bakterisini yok ettiğini ve biyofilmleri fiziksel olarak çözdüğünü gösterdiler. Yazarlara göre endolizinler, bakteriyel vajinozisin tedavisi için antibiyotiklere alternatif umut vaat eden bir tedavi yöntemidir. Bu önemli bir bulgudur çünkü antibiyotikler sıklıkla hastalığın nüksetme ve hastalığın tedavisine direnç oluşma nedenidir.

 

en_view en_sources