Servikovajinal mikrobiyota: inatçı papıllomavırüs enfeksiyonunun bir belirteci mi?

Yakın tarihli bir çalışma bazı bakterilerin inatçı HPV enfeksiyonuyla ilişkili olduğunu ve servikovajinal ortamdaki konak-patojen etkileşiminde bağışıklık baskılayıcı faktörlerin rolü olabileceğini gösterdi.

Yayın 09 Nisan 2021
Güncelleme 31 Mart 2022

Bu makale hakkında

Yayın 09 Nisan 2021
Güncelleme 31 Mart 2022

Yüksek riskli insan papillomavirüsü ile inatçı enfeksiyon, servikal displazi ve servikal kanserin önde gelen nedenidir.Son yıllarda çok sayıda çalışma servikovajinal mikrobiyotanın disbiyozisinin inatçı HPV enfeksiyonu, değişen lokal bağışıklık ve servikal intraepitelyel neoplazi ile yakında ilişkili olabileceğini önermektedir. Yeni bir çalışma bu varsayımı doğruluyor.

İnatçı HPV enfeksiyonunun mikrobiyal parmak izi

Bu yeni çalışmada, 15 kadının servikovajinal mikrobiyotası 16S rRNA gen dizilemesi yöntemiyle analiz edildi ve HPV genotip oluşturma yapıldı. Altı kadında inatçı enfeksiyon (12 aydan uzun süredir aynı HPV türüyle enfeksiyon), dört tanesinde geçici enfeksiyon (12 aydan kısa sürede temizlenen enfeksiyon) görüldü ve beş tanesi HPV negatifti. Üç grubun servikovajinal mikrobiyota bileşiminde anlamlı farklılıklar vardı. Sağlıklı kadınlarda ve geçici enfeksiyon olanlarda Lactobacillus türü baskınken inatçı enfeksiyonu olan kadınlarda daha çeşitli servikovajinal mikrobiyota vardı. İstatiksel bir analiz 36 bakterinin geçici veya inatçı enfeksiyon durumuyla ilişkili olduğunu ortaya çıkardı; bu sonuca göre bu bakterilerin biyo-belirteç işlevi görme potansiyeli vardır. Bunların arasında ve önceki çalışmalara benzer şekilde Acinetobacter, Prevotella ve Pseudomonas cinsleri inatçı enfeksiyon ile ilişkiliydi. Diğer yandan Lactobacillus iners geçici enfeksiyon ile ilişkilendirildi.

İmmünosupresif hücrelerde bir artış

İnatçı HPV enfeksiyon olan kadınlarda, servikal salgılarında anlamlı şekilde daha yüksek IL-6 ve TNF-α konsantrasyonları ve periferik kanda daha yüksek sayıda düzenleyici T hücreleri ve myeloid kaynaklı baskılayıcı (süpresif) hücreler vardı. Dolayısıyla servikovajinal disbiyozis inflamatuar bir mikro-ortam yaratarak immünosupresif hücrelerin birikmesine ve dolayısıyla kanser oluşmasına yol açabilir.

Erken tanıya doğru

Bu çalışmanın sonuçları servikovajinal mikrobiyotadaki değişikliklerin inatçı HPV enfeksiyonuyla bağlantılı olabileceğini önermektedir. Ancak disbiyozisin enfeksiyonun inatçı olmasına mı yol açtığını yoksa bunun tam tersinin mi geçerli olduğu bilinmemektedir. Buna rağmen, inatçı HPV enfeksiyonu için mikrobiyal parmak izinin tanımlanması daha erken tanı konulmasını mümkün kılarak nihayetinde enfeksiyonu ortadan kaldırmak için daha erken müdahaleyi ve kötücü servikal lezyonların oluşma olasılığını azaltmayı sağlayabilir.