Mikrobiota szyjkowo-pochwowa: marker przewlekłego zakażenia hpv?

Przeprowadzone niedawno badanie wykazało, że niektóre bakterie mają związek z przewlekłym zakażeniem HPV i że czynniki immunosupresyjne mogą uczestniczyć w relacji nosiciel-patogen w mikrośrodowisku szyjki macicy i pochwy.

Opublikowano 02 Marzec 2021
Zaktualizowano 31 Marzec 2022

O tym artykule

Opublikowano 02 Marzec 2021
Zaktualizowano 31 Marzec 2022

Przewlekłe zakażenie papillomawirusem ludzkim (HPV) wysokiego ryzyka jest jedną z głównych przyczyn powstania dysplazji i raka szyjki macicy. Wiele badań przeprowadzonych w ostatnich latach sugeruje, że dysbioza mikrobioty szyjkowo-pochwowej może być ściśle związana z przewlekłym zakażeniem HPV, zmianą miejscowej odporności i neoplazją śródnabłonkową szyjki macicy. Przeprowadzone niedawno badanie potwierdziło tę hipotezę.

Profil mikrobioty charakterystyczny dla przewlekłego zakażenia HPV

W badaniu tym mikrobiota szyjkowo-pochwowa 15 kobiet została zanalizowana metodą sekwencjonowania genu ARNr 16S. Przeprowadzono też genotypowanie HPV: 6 kobiet cierpiało na przewlekłe zakażenie (zakażenie tym samym typem HPV trwające ponad 12 miesięcy), 4 były dotknięte infekcją przejściową (wyeliminowaną w czasie krótszym niż 12 miesięcy), a 5 nie miało HPV. Te trzy grupy wyraźnie różniły się pod względem składu mikrobioty szyjkowo-pochwowej. U kobiet zdrowych lub cierpiących na zakażenie przejściowe większość populacji bakterii stanowiły organizmy z rodzaju Lactobacillus, natomiast mikrobiota kobiet cierpiących na zakażenie przewlekłe była bardziej zróżnicowana. Analiza statystyczna wykazuje związek 36 bakterii z przejściowym lub przewlekłym charakterem zakażenia. Mogą one służyć za biomarkery. Spośród nich – co potwierdza wyniki wcześniejszych badań – rodzaje Acinetobacter, Prevotella i Pseudomonas są skorelowane z zakażeniem przewlekłym. Natomiast Lactobacillus iners wykazuje korelację z zakażeniem przejściowym.

Wzrost liczby komórek immunosupresyjnych

Kobiety cierpiące na przewlekłe zakażenie HPV wykazywały znacznie większe stężenie IL-6 i TNF-α w wydzielinie szyjki macicy, a także więcej regulatorowych limfocytów T i mieloidalnych komórek supresorowych w krwi obwodowej. Dysbioza szyjkowo-pochwowa może zatem prowadzić do powstania mikrośrodowiska zapalnego powodującego nagromadzenie komórek immunosupresyjnych, sprzyjając występowaniu zdarzeń kancerogennych.

Wcześniejsza diagnoza

Wyniki badania sugerują, że zmiany mikrobioty szyjkowo-pochwowej są związane z przewlekłym zakażeniem HPV. Nie wiadomo jednak, czy dysbioza powoduje przewlekłość zakażenia, czy przewlekłe zakażenie powoduje dysbiozę. Niemniej jednak wykrycie profilu mikrobioty charakterystycznego dla przewlekłego zakażenia HPV może pozwolić na wcześniejsze diagnozowanie tych pacjentek, a dzięki temu na szybsze podjęcie działań zmierzających do likwidacji zakażenia i zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia złośliwych zmian w szyjce macicy.