Prostatit - üriner mikrobiyotada bir denge bozukluğuna

Prostatit (prostat iltihabı), prostatın akut veya kronik enflamasyonudur. Akut enflamasyon durumunda buna, enfeksiyon neden olabilir. Buna neden olan bakteri çoğunlukla Escherichia coli'dir. Ancak kronik ağrı daha çok üriner mikrobiyotada bir denge bozukluğuna işaret eder.

Yayın 15 Ekim 2020
Güncelleme 30 Mayıs 2024
Prostatitis

Bu makale hakkında

Yayın 15 Ekim 2020
Güncelleme 30 Mayıs 2024

Prostatit erkeklerin yaklaşık % 10'unda görülür. Kadınlarda sistitte olduğu gibi, semptomlar arasında idrar yaparken yanma hissi ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı vardır. Pelvik, perianal veya rektal ağrı ve acil tedavi gerektiren ateş gibi başka sepmtomlar da mevcut olabilir.

Akut prostatit: enfeksiyöz bir kaynak mı?

İster escherichia coli ister başka bir enterobakteri, hastalığa neden olan ana bakteri bağırsak mikrobiyotasından gelir. Akut prostatit vakalarının %80'inde Escherichia coli bakterisi görülmektedir. Enfeksiyon çoğu zaman idrar kesesinden gelen boru olan üretrada başlar. Klamidya veya gonokok gibi cinsel yolla bulaşan bakteriler de prostatite yol açabilir.

Kronik prostatitte rolü olan üriner mikrobiyota

Kronik prostatit durumunda hastalığın kökeni daha az nettir; bakteriler daha az sıklıkla izole edilir. Yakın tarihli çalışmalar üriner mikrobiyotadaki bir değişikliğin kronik prostatitin görülmesinde rol oynayabileceğini önermektedir. Aslında çok uzun süredir idrarın steril olduğuna inanıyorduk ama aslında öyle değil. Üriner (idrar) mikrobiyotası diye bir şey var. Ayrıca kronik prostatiti olan hastalarınki ile sağlıklı erkeklerin üriner mikrobiyotasının bileşimi arasında fark vardır. Antibiyotik tedavisi ile üriner mikrobiyotanın değişmesi kronik prostatitin nedeni olabilir.

Antibiyotik tedavisi

Akut prostatit tedavisi antibiyotik verilmesine dayanır ve ciddi semptomların olması halinde bazen hastaneye yatmak gerekli olur. Kronik prostatiti tedavi etmek daha karmaşıktır. Probiyotik seçenekler hala çok başlangıç aşamasındadır.