Şizofreni

Şizofrenide beyinde kronik enflamasyondan şüphelenilmektedir.  Gastrointestinal mikrobiyotada ve bağışıklık sisteminde bozulmaların da rolü olabilir.

Yayın 15 Ekim 2020
Güncelleme 28 Ekim 2021
Actu GP : Schizophrénie et microbiote : un lien confirmé ?

Bu makale hakkında

Yayın 15 Ekim 2020
Güncelleme 28 Ekim 2021

Şizofreni dünya nüfusunun yaklaşık % 0,7'sini etkilemektedir. Bu psikiyatrik hastalık hezeyan ve halüsinasyonlar, sosyal izolasyon ve psikolojik bozulmalar ile kendini gösterir. Hastalık çoğunlukla ergenlikte veya yetişkinliğin erken dönemlerinde, 15 ile 25 yaş arasında başlar.

Bağırsak - beyin aksının rolü var mı?

Şizofreniye çok sık olarak gastrointestinal rahatsızlıklar eşlik eder. Aslında şizofreni gibi psikiyatrik hastalık olma olasılığı bağışıklık sisteminin dahil olduğu kronik bağırsak enflamasyonuyla ilişkili olabilir. Kökeni, enflamasyonu destekleyen bağırsak mikrobiyotasında (bağırsak florası) bir denge bozukluğu olabilir. Şizofreni hastalarında bağırsak geçirgenliğinde bir artış (bağırsak duvarından geçerek kan dolaşımına giren bakteri ve diğer maddeler) ile ilişkili mikrobiyotada bazı bozulmalar bulunmuştur. Bu çalışmalar hastalığın oluşmasında bağırsak beyin aksı tarafından oynanan temel bir role işaret eder gibi görünmektedir.

Mikrobiyotanın bileşimine etki etmek

Bu sonuçlar ile önleme ve tedavi alternatifleri ortaya çıkmaktadır: bunlardan bir tanesi kronik enflamasyonu azaltmak için mikrobiyotanın dengesinin tekrar sağlanmasıdır. Çalışmalar probiyotik verilmesinin bağışıklık tepkisine etki ederek antienflamatuar özellikleri olabileceğini göstermiştir ancak bugüne kadar bu şekilde yapılan hiçbir tedavi şizofreni üzerinde etki göstermemiştir.

Kaynaklar

Inserm. Schizophrenie, dossier d'information réalisé avec Marie-Odile Krebs, Mai 2014

Severance EG, Gressitt KL, Stallings CR, et al. Discordant patterns of bacterial translocation markers and implications for innate immune imbalances in schizophrenia. Schizophr Res. 2013;148(1-3):130-137.

Ellul P, Fond G, « Focus sur la schizophrénie : infections, auto-immunité et dysbiose intestinale », L'information psychiatrique, 2016/10 (Volume 93), p. 797-802.

Sherwin E, Sandhu KV, Dinan TG, Cryan JF. May the Force Be With You: The Light and Dark Sides of the Microbiota-Gut-Brain Axis in Neuropsychiatry. CNS Drugs. 2016;30(11):1019-1041.

Nemani K, Hosseini Ghomi R, McCormick B, et al. Schizophrenia and the gut-brain axis. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2015;56:155-160.

Severance EG, Yolken RH, Eaton WW. Autoimmune diseases, gastrointestinal disorders and the microbiome in schizophrenia: more than a gut feeling. Schizophr Res [Internet]. Elsevier B.V. 2014.

Severance EG, Prandovszky E, Castiglione J, Yolken RH, et al. Gastroenterology issues in schizophrenia: why the gut matters. Curr Psychiatry Rep. 2015 ; 17(5):1–10.

Caso JR, Balanzá-Martínez V, Palomo T, et al. The Microbiota and Gut-Brain Axis: Contributions to the Immunopathogenesis of Schizophrenia. Curr Pharm Des. 2016 ; 22(40):6122-6133.

Dickerson FB, Stallings C, Origoni A, et al. Effect of probiotic supplementation on schizophrenia symptoms and association with gastrointestinal functioning: a randomized, placebo-controlled trial. Prim Care Companion CNS Disord. 2014;16(1):PCC.13m01579.

Joseph J, Depp C, Shih PB, et al. Modified Mediterranean Diet for Enrichment of Short Chain Fatty Acids: Potential Adjunctive Therapeutic to Target Immune and Metabolic Dysfunction in Schizophrenia? Front Neurosci. 2017 Mar 27;11:155.

Tomasik J, Yolken RH, Bahn S, et al. Immunomodulatory Effects of Probiotic Supplementation in Schizophrenia Patients: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Biomark Insights. 2015 Jun 1;10:47-54.