Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Celiakia

Celiakia jest chorobą z wieloma niewiadomymi. Dowody sugerujące, że pacjenci z celiaklią, u których występuje dysbioza w obrębie mikrobioty jelitowej, co wzmaga prozapalny wpływ glutenu, otworzyły nowy kierunek poszukiwania wyjaśnień.

Celiakia jest autoimmunologiczną enteropatią występującą po spożyciu glutenu. Z histologicznego punktu widzenia charakteryzuje ją atrofia kosmków jelitowych oraz zwiększona liczba limfocytów śródnabłonkowych. Dotyka około 1% populacji, natomiast w ostatnich latach stwierdzono zwiększoną częstość występowania tej choroby.1

Gluten i nabłonek jelitowy

Choć jego patofizjologia pozostaje częściowo nieznana, określono niektóre mechanizmy: peptydy gliadyny (białka glutenu odpowiedzialne za nietolerancję) przenikają przez błony komórkowe komórek nabłonka jelitowego za pośrednictwem receptora CD71, czyli receptor transferyny. Po usunięciu amidu peptydy te aktywują limfocyty T w kosmówce i syntezę interferonu γ oraz interleukiny-21, które mają szkodliwy wpływ na nabłonek jelitowy.2

Związek z dysbiozą

Choć wpływ czynników wyzwalających musi zostać jeszcze zbadany, dane epidemiologiczne wskazują, że pewną rolę ogrywają zakażenia bakteryjne albo wirusowe (zapalenie żołądka i jelit wywoływane przez rotawirusa3, zakażenia Campylobacter jejuni4). Wydaje się również, że mikrobiota jelitowa rolę odgrywa również pewną rolę w patofizjologii tych zaburzeń. Zmiany w obrębie mikrobioty obserwowano u pacjentów z celiaklią, obejmujące dużą liczbę bakterii Firmicutes oraz Proteobacteria, zwiększenie liczby bakterii Gram-ujemnych (Bacteroides oraz E. coli), jak również obniżenie liczby bakterii przeciwdziałających stanom zapalnym, takim jak Bifidobacterium.4

Mikrobiota i probiotyki

Skład mikrobioty może mieć wpływ na odpowiedź występującą u poszczególnych osób. Występowanie Bifidobacterium może mieć działanie przeciwzapalne i wspomagać trawienie glutenu.5,6 Wręcz przeciwnie, bakterie sprzyjające stanom zapalnym, takie jak E. coli, mogą zwiększać stężenie neuroprzekaźników stanu zapalenia, aktywować limfocyty i ułatwiać transport peptydów gliandyny.4 Bieżące dane sugerują, że celiakia wynika z połączenia niepoznanych do tej pory czynników, w tym profilu genetycznego gospodarza, dysbiozy jelitowej oraz zmian epigenetycznych.7 Jedyną dostępną obecnie metodą leczenia jest całkowite wyeliminowanie glutenu. Niemniej jednak rozważa się modulację mikrobioty jelitowej za pośrednictwem probiotyków, co jest obecnie przedmiotem badań u pacjentów z celiaklią.7,8

 

Sources
1. Catassi C. et al. The new epidemiology of celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Jul;59 Suppl 1:S7-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24979197
2. Meresse B. et al. Celiac disease: an immunological jigsaw. Immunity 2012 ; 36 : 907-19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22749351
3. Stene LC et al. Rotavirus infection frequency and risk of celiac disease autoimmunity in early childhood: a longitudinal study. Am J Gastroenterol 2006 ; 101 : 2333-40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17032199
4. Verdu EF et al. Novel players in coeliac disease pathogenesis: role of the gut microbiota. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2015 ; 12 : 497-506. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26055247
5. Laparra JM et al. Bifidobacteria inhibit the inflammatory response induced by gliadins in intestinal epithelial cells via modifications of toxic peptide generation during digestion. J Cell Biochem 2010 ; 109 : 801-7.
6. Cinova J et al. Role of intestinal bacteria in gliadin-induced changes in intestinal mucosa: study in germ-free rats. PLoS ONE 2011 ; 6 : e16169
7. Cenit MC et al. Intestinal Microbiota and Celiac Disease : Cause, Consequence or Co-Evolution? Nutrients. 2015 ; 7 : 6900-6923. doi:10.3390/nu7085314.
8. Olivares M et al. Double-blind, randomised, placebo-controlled intervention trial to evaluate the effects of Bifidobacterium longum CECT 7347 in children with newly diagnosed coeliac disease. Br J Nutr 2014 ; 112 : 30-40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24774670

 

 

Choroby

 • Biegunka poantybiotykowa

  Antybiotyki, zakłócając mikrobiotę jelitową, mogą powodować mniej lub bardziej dotkliwą biegunkę.
  Voir
 • Czynnościowe zaburzenia jelit u osób dorosłych

  Wzdęcia funkcjonalne, biegunka i zaparcia, IBS. Wiele Zaburzeń czynnościowych jelit u dorosłych powstaje w wyniku braku ...
  Voir
 • Zaburzenia czynnościowe jelit u dzieci

  Wzdęcia, bóle brzucha, kolka niemowlęca. Dzieci mogą również odczuwać zaburzenia równowagi mikrobioty jelitowej.
  Voir
 • Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit

  Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita g...
  Voir
 • Biegunka podróżnych

  Profilaktyczne leczenie biegunki podróżnych: wpływ wzmocnienia mikroflory jelitowej? Niektóre badania to sugerują.
  Voir
 • Nowotwory układu pokarmowego

  Nowotwory układu pokarmowego mają wiele możliwych przyczyn. Choć oczywisty jest wpływ czynników genetycznych albo środow...
  Voir
 • Biegunka zakaźna

  W przypadku biegunki zakaźnej dochodzi do znacznego zaburzenia równowagi jelitowej. Badanie ekosystemu mikroorganizmów w...
  Voir
 • Zespół krótkiego jelita

  Zespół krótkiego jelita (ZKJ) to zespół zaburzeń wchłaniania jelitowego po resekcji. Pozostały odcinek okrężnicy oraz...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir