Arılar: bağırsak mikrobiyotasının aynı kovandaki arıların kendilerine özel ortak kokusunda çok önemli bir rolü var

Aynı kovanda yaşayan bal arıları bağırsak mikrobiyotalarından etkilenen belirli bir kokuya göre birbirlerine tanıyabilir.Yanlış mikrobiyota ve yanlış kokuya sahip davetsiz misafirler, dikkat!

Yayın 02 Mart 2021
Güncelleme 24 Aralık 2021
Actu GP : Abeilles : le microbiote intestinal, clé du parfum identitaire de la ruche

Bu makale hakkında

Yayın 02 Mart 2021
Güncelleme 24 Aralık 2021

Muhtemelen biliyorsunuzdur; kraliçe hayatını kovanın nüfusunu artırmak üzere yumurta üreterek geçirdiği için Arı Maya üvey kız kardeşleri ile birlikte yaşar. Ancak genetik benzerliklerine rağmen o ve kız kardeşleri birbirlerini kokularından tanır! Üstelik bu çalışma arının kokusunun - kovan kardeşliğinin bir sinyali - kovan arkadaşları ile ortak olan bağırsak mikrobiyotası ile doğrudan bağlantı olduğunu önermektedir.

Sizden olanı, kokusundan tanımak

Bal arılarının vücudu koku molekülleri ile kaplıdır. Bu, kovanın girişindeki bekçilerin o kovanın arılarını tanımasını ve içeri kaçak girip yiyecek çalmaya çalışanları durdurmasını sağlar. Bir araştırma ekibi kısa bir süre önce kokuyla ilgili işaretlerin, genetik benzerlikten çok bağırsak mikrobiyotasının ortak özelliklerini (sindirim sistemini kolonize eden bakteriler, mantarlar ve virüsler) temel aldığını göstermiştir. Aynı kolonide yaşayan arıların bağırsaklarında aynı bakteriler bulunması onların ortak bir kokuları olmasını sağlar. Bunun aksine, mikrobiyotaları farklı bakteriler barındıran farklı koloniden gelen arılar farklı bir koku salgılarlar.

Rolü olan Mekanizmalar

Mikrobiyotanın bu etkisi nasıl açıklanabilir? Çeşitli teoriler ileri sürülmüştür. Bir tanesine göre, koloniye özel koku bağırsak mikrobiyotasının kendinden gelmektedir. Ancak bu hipotez çok olası gözükmemektedir çünkü bağırsak bakterilerinin erişiminin olmadığı arılarının derisinin altındaki hücreler tarafından salgılanan moleküllerin kokuda etkili olduğunu öneren önceki çalışmalara ters düşmektedir. İkinci ve daha olası bir teori ise bal arılarının mikrobiyotasının niteliksel ve niceliksel olarak, örneğin bileşenlerini sağlayarak (veya sağlamayarak) koku moleküllerinin üretimine etki ettiğini önermektedir. Koku tanıma sistemi arılar için çok faydalıdır ancak bağırsak bakterileri için de avantajları vardır: farklı sindirim sistemi florası olan arıları ret ederek kovan, farklı bakterilerin girişini sınırlamakta ve mikrobiyotadaki organizmalara rekabetin olmadığı sakin bir hayat sunmaktadır.

Old sources

Kaynaklar:

Vernier CL, Chin IM, Adu-Oppong BA et al. The gut microbiome defines social group membership in honey bee colonies. Science Advances. 2020. 6 (42), eabd3431.