Romatoid artrit

Romatoid artrit birçok eklemi etkileyen bir kronik inflamatuar eklem hastalığıdır. Şüphelenilen nedenlerden biri belirli bir genetik yatkınlığın bağırsak florası ile etkileşimidir.

Yayın 16 Ekim 2020
Güncelleme 28 Ekim 2021
Actu PRO : Polyarthrite : le microbiote intestinal altéré dès les stades précoces

Bu makale hakkında

Yayın 16 Ekim 2020
Güncelleme 28 Ekim 2021

Yetişkin nüfusun yaklaşık %1'inde romatoid artrit (RA) görülmekte ve kadınlar erkeklere göre daha sık etkilenmektedir.

Ataklar halinde ilerleyen bir otoimmün hastalık

RA özellikle el veya ayaklardaki eklemlerde kalıcı enflamasyona neden olan ataklar halinde gelişen bir otoimmün hastalıktır. Eklemlerin şişmesi, eklemlerde ağrı ve sertlik birincil semptomlardır. Tıbbi tedavi olmadan RA yeni eklemlere yayılır ve bunları ilerleyen şekilde deforme eder ve hatta tamamen bozar.

Mikrobiyotada denge bozukluğu ile birleşen bir genetik yatkınlık

RA yatkınlığı için genler olsa da, hastalığı yol açmak için bunlar yeterli değildir. Bunlar, aralarındaki bağırsak ve bukkal (ağız) mikrobiyotanın gittikçe daha fazla dikkate alındığı çevresel faktörler ile etkileşime girerler. Gerçekten de hastalar inflamatuar bağırsak hastalıkları olan hastalarda gözlemlenen ve tedavi ile azalan mikrobiyal denge bozukluklarına (disbiyozis) çok benzeyen disbiyozis gösterirler.

Yardımcı tedavi olarak probiyotikler

Şu andaki hiçbir tedavi RA'yı iyileştirmemektedir ancak ilerlemesini yavaşlatmanın ve semptomları rahatlatmanın yolları vardır: ağrı ilaçları, kontrol tedavisi (immünosupresörler veya biyofarmasötikler), rehabilitasyon (fizik tedavi, ergoterapi, balneoterapi vb.). Probiyotikler bir süredir tamamlayıcı tedavi olarak kullanılmaktadır ve bu, umut verici bir yaklaşım olarak düşünülmektedir.