Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Niedożywienie dzieci

Niedożywienie dzieci nie wynika wyłącznie z niedoboru ani nadmiaru pokarmu dostarczanego wraz z dietą. Może to również obejmować mikrobiotę jelitową.

Różne formy niedożywienia

Niedożywienie dzieci obejmuje szereg zaburzeń odżywiania, w tym niewystarczające odżywienie, nadwagę/otyłość oraz niedobory konkretnych substancji odżywczych albo witamin, co wywiera istotny wpływ na ryzyko wykształcenia się innych chorób oraz prawdopodobieństwo przeżycia.Według badania WHO z 2011 roku 115 milionów dzieci w wieku poniżej 5 lat miało niedowagę. Co więcej na całym świecie 30% dzieci w krajach gospodarek wschodzących ma nadwagę albo jest otyłe.2 Niedożywienie u dzieci może być przyczyną 3,1 miliona zgonów każdego roku, co stanowi 45% śmiertelności wśród dzieci w 2011 roku.1

Mikrobiota jelitowa jest winna

Ciężkie przypadki ostrego niedożywienia wiążą się z nieodpowiednią podażą białka, stresem oksydacyjnym i zaburzeniami mikrobioty jelitowej.3-5 Badania wykazały występowanie dysbioz jelitowych u dzieci cierpiących na ostre niedożywienie. Ponadto przeszczepy flory jelitowej od tych młodych pacjentów do zdrowych myszy doprowadziły do znacznej utraty wagi.5,6 Tego rodzaju dysbiozy dotyczą bakterii, zwłaszcza z rodzaju Escherichia, Streptococcus, Shigella, Enterobacter oraz Veillonella, które są zaangażowane w wykorzystanie substancji odżywczych w jelitach, pobieranie kalorii z nieprzetrawionego pokarmu oraz w początki procesu rozwoju zakażenia, zwłaszcza enteropatii.6,7

Co więcej u dzieci otyłych badania wykazały, że zmiany w mikrobiocie jelitowej poprzedzają pojawienie się nadwagi i otyłości.8 Dysbioza może prowadzić do wątrobowej syntezy de novo trójglicerydów i glukozy.9

Probiotyki stanowią opcję

W krajach rozwijających się leczenie niedożywienia skupia się na stosowaniu gotowych do użycia preparatów spożywczych specjalnego przeznaczenia.10 WHO zaleca również równoległe stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania, ponownie podkreślając wagę oddziaływania na florę u tych pacjentów, ponieważ otyłość jest oparta o działania higieniczne/dietetyczne.

W przyszłości identyfikacja bakterii promujących prawidłowe wykorzystanie substancji odżywczych oraz prawidłowe przybieranie na masie u matek, jak również młodych dzieci, ograniczy ryzyko niedożywienia i powiązaną z tym zapadalność oraz śmiertelność.7 Badania wykazały już, że stosowanie określonych probiotyków może prowadzić do przybierania na masie dzieci z ostrym niedożywieniem11,12 i promuje wchłanianie mikrosubstancji odżywczych.7,13

 

Źródła : 
1- Black RE  et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet 2013 ; 382 : 427-51.
 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60937-X/abstract
2- OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/malnutrition/fr/
3- Ghosh TS et al. Gut microbiomes of Indian children of varying nutritional status. PLoS One 2014 ; 9 : e95547. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0095547
4- Monira S et al. Gut microbiota of healthy and malnourished children in bangladesh. Front Microbiol 2011 ; 2 : 228.
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22125551
5- Smith MI et al. Gut microbiomes of Malawian twin pairs discordant for kwashiorkor. Science 2013 ; 339 : 548-54 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23363771
6- Blanton L  et al. Gut bacteria that rescue growth impairments transmitted by immature microbiota from undernourished children. Science. 2016 February 19; 351(6275)
7- Hermann E et al. Healthy gut microbiota can resolve undernutrition. Hepatobiliary Surgery and Nutrition 2017;6:141-143.
8- Kalliomaki M et al. Early differences in fecal microbiota composition in children may predict overweight. Am J Clin Nutr 2008 ; 87 : 534-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18326589
9- Payne AN et al. The metabolic activity of gut microbiota in obese children is increased compared with normal-weight children and exhibits more exhaustive substrate utilization. Nutr Diabetes 2011 ; 1 : e12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3302137/
10- Collins S et al. Management of severe acute malnutrition in children. Lancet 2006 ; 368 : 1992-2000. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17141707
11- Kerac M et al. Probiotics and prebiotics for severe acute malnutrition (PRONUT study): a double-blind efficacy randomised controlled trial in Malawi. Lancet 2009; 374 : 136-44. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60884-9/abstract
12- Angelakis E, Merhej V, Raoult D. Related actions of probiotics and antibiotics on gut microbiota and weight modification. Lancet Infect Dis 2013 ; 13 : 889-99.
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24070562
13- Sheridan PO et al. Can prebiotics and probiotics improve therapeutic outcomes for undernourished individuals? Gut Microbes 2014 ; 5 : 74-82. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637591

 

Choroby

 • Otyłość

  Wiele badań wykazuje istnienie związku miedzy otyłością a mikrobiotą. Niezrównoważona dieta i nieprawidłowy skład mikro...
  Voir
 • Odżywianie dojelitowe

  Odżywianie dojelitowe jest związane z dysbiozą mikrobioty, często powodującą biegunkę. Probiotyki okazały się skuteczne ...
  Voir
 • Dyslipidemia

  Dyslipidemia jest częstym zaburzeniem, które znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Leczenie ...
  Voir
 • Cukrzyca

  Cukrzyca typu 2 jest nieustannie rosnącym zagrożeniem, a środki higieny i zróżnicowane diety nie są wystarczające, żeby ...
  Voir
 • Zespół metaboliczny

  Występowanie sercowo-naczyniowych i metabolicznych czynników ryzyka, takich jak podwyższona glikemia i cholesterol, nadc...
  Voir
 • Choroby wątroby

  W świetle ścisłego związku między wątrobą i przewodem pokarmowym mikrobiota jelitowa może wywierać wpływ na pojawienie s...
  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir