Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Zaburzenia czynnościowe jelit u dzieci

Kolka niemowlęca

 Kolka u niemowląt należy do najbardziej powszechnie występujących i wzbudzających największy niepokój u rodziców zaburzeń u niemowląt: uzyskane w ostatnim czasie wyniki sugerują, że jej przyczyn należy upatrywać w mikrobiocie. 

Główny powód zasięgania pomocy lekarza

Kolka u niemowląt jest częstym powodem zasięgania pomocy lekarza w pierwszych miesiącach życia dziecka, co wiele mówi o tym, jak poważny jest to problem. Szacuje się, że dotyka on nawet 31% noworodków.1

Jednoznaczne objawy przedmiotowe

Krzyk i niemożliwy do opanowania płacz występujące o tej samej porze każdego dnia, kliniczne objawy przedmiotowe takie jak podciąganie nóg do brzucha, ruch perystaltyczny jelit i zwiększona drażliwość poposiłkowa były również uznawane za czynniki definiujące kolkę od czasu prac opublikowanych przez Wessela2 w 1954 roku aż do pracy Steutela3 z 2014 roku, choć konieczne są nowe badania w celu zrewidowania definicji. 

Nieznana etiologia 

Czasami przypisywana depresji poporodowej4, nietolerancji laktozy albo uczuleniu na białka mleka, kolkę przypisuje się czasami nieprawidłowej motoryki przewodu pokarmowego, a nawet paleniu przez matkę tytoniu.5 Niemniej jednak z etiologicznego punktu widzenia przyczyny kolki od dawna pozostają tajemnicą.  
Wyniki badań zdają się wskazywać, że kolka występuje jednocześnie z brakiem zróżnicowania bakteryjnego w obrębie mikrobioty, zwłaszcza niedostatkiem lactobacilli oraz bifidobacteria, jak również dużą liczbą bakterii Gram-ujemnych.6 

Znajdowanie rozwiązań

Włoskie7,8 i Polskie9 badania dostarczyły obiecujących wyników leczenia z wykorzystaniem Lactobacillus reuteri w charakterze pomocniczego probiotyku dietetycznego łagodzącego kolki. Inne mikroorganizmy, takie jak Bifidobacterium breve, gatunek typowo dominujący, występujący u niemowląt karmionych piersią, stanowią obiecujący przedmiot badań.10 Wciąż trwają badania dotyczące lepszych metod leczenia tych problemów występujących zazwyczaj u noworodków, zwłaszcza w przedmiocie lepszego poznania obiecujących kierunków leczenia, jakie stanowią probiotyki i prebiotyki.
 

 

Źródła :
1. Wade S. et al. Infantile colic », BMJ 2001 ; 323 : 437. http://www.bmj.com/content/323/7310/437
2. Wessel M. A. et al. Paroxysmal fussing in infancy, sometimes called "colic". Pediatrics, 1954 ; 14 : 421-434
3. Steutel NF et al. Reporting outcome measures in trials of infant colic. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Sep; 59 (3) : 341-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24796800 
4. Vik T et al. Infantile colic, prolonged crying and maternal postnatal depression. Acta Paediatr. 2009 ; 98 : 1344-1348. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2009.01317.x/abstract
5. Drug and Therapeutics Bulletin. Management of infantile colic. BMJ 2013 ; 347. http://www.bmj.com/content/347/bmj.f4102
6. De Weerth C et al. Intestinal microbiota of infants with colic: development and specific signatures. Pediatrics. 2013;131:e550–e558. https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/01/08/peds.2012-1449
7. Indrio F et al. Prophylactic use of a probiotic in the prevention of colic, regurgitation, and functional constipation : a randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2014 ; 168(3) : 228-33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24424513
8.  Savino F et al. Lactobacillus reuteri DSM 17938 in infantile colic: a randomised, double blind, placebo-controlled trial. Pediatrics 2010 ; 126 : e526-e533. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20713478
9. Szajewska H et al. Lactobacillus reuteri DSM 17938 for the management of infantile colic in breastfed infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr. 2013 ; 162(2) : 257-62. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22981952
10. Giglione E et al. The Association of Bifidobacterium breve BR03 and B632 is Effective to Prevent Colics in Bottle-fed Infants: A Pilot, Controlled, Randomized, and Double- Blind Study. J Clin Gastroenterol. 2016 ; 50 Suppl 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27741166

 

Bóle brzucha w wieku dziecięcym

Czynnościowe bóle brzucha u dzieci przyjmują wiele postaci, co czyni ich jednoznaczne rozpoznanie czynnikiem istotnym dla ich prawidłowego leczenia. Probiotyki mogą odgrywać tu pewną rolę.

Powszechnie występująca choroba

Czynnościowe bóle brzucha u dzieci objawiają się na wiele sposobów, co często widzą lekarze i co może być dla nich mylące w codziennej praktyce, uwzględniając występujące u dzieci trudności z informowaniem o występujących u nich objawach podmiotowych. Ból ten jest częścią kryteriów diagnostycznych czynnościowych zaburzeń ze strony układu pokarmowego w ramach kryteriów rzymskich.1

Ból

Zespół jelita drażliwego (ZJD) należy do najczęstszych przyczyn czynnościowych bólów brzucha. Wskazuje on na nadwrażliwość trzewną, zapalenie, zaburzenia ruchomości albo rozregulowanie osi jelita-mózg. Rozpoznanie opiera się na wywiadzie i pełnym badaniu przedmiotowym, czemu towarzyszą badania uzupełniające, w zależności od potrzeb. 
Inne postaci czynnościowego ból brzucha, zazwyczaj w okolicy pępka albo nadbrzusza, nie są powiązane ze spożyciem posiłku ani wypróżnieniem. Różne objawy podmiotowe tych zaburzeń obejmują: gwałtowną bladość, zawroty głowy, utrata apetytu, mdłości, a nawet bóle głowy.2

Z leczniczego punktu widzenia

Preferowana strategia leczenia tego rodzaju bólu czynnościowego polega na poradzeniu sobie ze stresem, który zidentyfikowano jako czynnik sprzyjający pojawieniu się tych zaburzeń.3 W drodze wyjątku można podawać określone leki łagodzące ból związany z zaparciami, natomiast nie należy ich przepisywać systematycznie. Odpowiednie nawyki żywieniowe można przywoływać w przypadku zaburzeń odżywania albo niedoborów. Również przyjmowanie probiotyków może być użyteczne w przypadku gdy po wystąpieniu zapalenia żołądka i jelit pojawią się objawy podmiotowe albo gdy u młodego pacjenta występuje ZJD i biegunka.4 
Na tym polu badania dotyczące mikrobioty jelitowej, zwłaszcza wpływu nowych probiotyków i prebiotyków, kreślą zachęcające perspektywy w zakresie metod leczenia, a uwaga skupia się tu obecnie na Lactobacillus reuteri5,6 oraz Lactobacillus rhamnosus GG.7
 


Źródła :
1 - Rasquin A. et al. Childhood functional gastrointestinal disorders : child/adolescent. Gastroenterology 2006 ; 130 : 1527-37. https://www.researchgate.net/publication/7101669_Childhood_Functional_Gastrointestinal_Disorders_ChildAdolescent
2 -  Russell G et al. Abdominal migraine : evidence for existence and treatments options. Paeditr Drugs 2002 ; 4 : 1-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11817981
3 – Chouraqui JP et al. Douleurs abdominales récurrentes, syndrome de l’intestin irritable ou dyspepsie chez l’enfant. Archives de Pédiatrie 2009 ; 16(6) : 855-857. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929693X0974179X
4 – Bufler et al. Recurrent Abdominal Pain in Childhood. Dtsch Arztebl Int 2011; 108(17) : 295-304. https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/87647
5. Eftekhari K et al. A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Lactobacillus reuteri for Chronic Functional Abdominal Pain in Children. Iran J Pediatr. 2015 ; 25(6) :e2616. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635937
6 – Romano et al. Lactobacillus reuteri in children with functional abdominal pain (FAP). J Paediatr Child Health. 2014 Oct;50(10):E68-71 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20626584
7 – Francavilla R. et al. A randomized controlled trial of Lactobacillus GG in children with functional abdominal pain. Pediatrics. 2013; 126: 1445-52. http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2010/11/15/peds.2010-0467

 

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego (ZJD) charakteryzuje się bolesnymi problemami trawiennymi wynikającymi z dysbiozy.


Dobrze zdefiniowane kryteria

ZJD jest najczęściej występującym zaburzeniem czynnościowym układu pokarmowego u dzieci (40 do 45% przypadków).
Do określenia choroby stosuje się kryteria rzymskie III2: kliniczne objaw przedmiotowe w postaci bólu brzucha, wzdęcia i zaburzeń wydalania w połączeniu z biegunką, zaparciem albo nawet ich naprzemiennym występowaniem. 

Zaburzenia związane z zaburzeniami równowagi mikrobioty

W przypadku ZJD opisywano dysbiozę o mniejszym zróżnicowaniu, zwłaszcza w mikrobiocie wchodzącej w kontakt z błonami śluzowymi, jak również zwiększenie liczby określonych bakterii Clostridia oraz Firmicutes (Veillonella) oraz zmniejszeniem liczebności bifidobacteria, zwłaszcza w kontakcie z błoną śluzową jelit3. Dysbioza sprzyja zmianom w obrębie bariery jelitowej. Ta zwiększona przepuszczalność może powodować łagodne zapalenia jelit, które charakteryzują się zwiększeniem liczebności komórek immunokompetentnych lub wytwarzaniem cytokin prozapalnych. Te elementy przyczyniają się do zwiększenia wrażliwości sensorycznych neuronów aferentnych w jelitowym układzie nerwowym (co wyjaśnia objawy bólowe występujące u tych pacjentów).

Leczenie głównie objawowe

Podstawowym elementem leczenia jest leczenie bólu: stosuje się głównie leki rozkurczowe o szerokim spektrum działania.
Leczenie zaburzeń wydalania powinno być powiązane z leczeniem bólu. W przypadku zaparć pierwotnych zaleca się błonnik pokarmowy.

Obiecujące probiotyki

Uwzględniając zaburzenia w mikrobiocie rozpoznawane u pacjentów z ZJD, wykorzystanie probiotyków stanowi interesującą metodę leczenia: w szeregu zrandomizowanych, kontrolowanych placebo badań wykazano skuteczność Lactobacillus rhamnosus GG, zwłaszcza w zakresie łagodzenia bólu i rozdęcia brzucha u dzieci z zespołem jelita drażliwego 5,6.


 

Źródła :
1.    Helgeland H, Flagstad G, Grøtta J, Vandvik PO, Kristensen H, Markestad T. Diagnosing pediatric functional abdominal pain in children (4-15 years old) according to the Rome III Criteria: results from a Norwegian prospective study. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009;49:309-15. 
2.    
Drossman D. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features and Rome IV. Gastroenterology. 2016 Feb 19.
3.    Simren M, Barbara G, Flint HJ, et al. Intestinal microbiota in functional bowel disorders: a Rome foundation report. Gut 2013 ; 62 : 159-76.
4.    Camilleri M et al. Peripheral mechanisms in irritable bowel syndrome. NEJM 2012 ; 367 : 1626-35. 
5.    Gawronska A. et al. A randomized double-blind placebo-controlled trial of Lactobacillus GG for abdominal pain disorders in children. Aliment Pharmacol Ther. 2007; 25: 177-184.
6.    Bausserman M. et al. The use of Lactobacillus GG in irritable bowel syndrome in children: a double-blind randomized control trial. J Pediatr. 2005; 147: 197-201.

Choroby

 • Biegunka poantybiotykowa

  Antybiotyki, zakłócając mikrobiotę jelitową, mogą powodować mniej lub bardziej dotkliwą biegunkę.
  Voir
 • Czynnościowe zaburzenia jelit u osób dorosłych

  Wzdęcia funkcjonalne, biegunka i zaparcia, IBS. Wiele Zaburzeń czynnościowych jelit u dorosłych powstaje w wyniku braku ...
  Voir
 • Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit

  Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita g...
  Voir
 • Biegunka podróżnych

  Profilaktyczne leczenie biegunki podróżnych: wpływ wzmocnienia mikroflory jelitowej? Niektóre badania to sugerują.
  Voir
 • Nowotwory układu pokarmowego

  Nowotwory układu pokarmowego mają wiele możliwych przyczyn. Choć oczywisty jest wpływ czynników genetycznych albo środow...
  Voir
 • Celiakia

  Celiakia jest chorobą z wieloma niewiadomymi. Dowody sugerujące, że pacjenci z celiaklią, u których wy...

  Voir
 • Biegunka zakaźna

  W przypadku biegunki zakaźnej dochodzi do znacznego zaburzenia równowagi jelitowej. Badanie ekosystemu mikroorganizmów w...
  Voir
 • Zespół krótkiego jelita

  Zespół krótkiego jelita (ZKJ) to zespół zaburzeń wchłaniania jelitowego po resekcji. Pozostały odcinek okrężnicy oraz...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir