Alzheimer hastalığı

Neden olan faktörleri hala pek anlaşılamamış olan Alzheimer hastalığının hala etkili bir tedavisi yoktur. Ancak bağırsak mikrobiyotasının rolü olduğuna ilişkin bir varsayım ortaya çıkmakta ve yeni tedavi yolları için umut vermektedir.

Yayın 15 Ekim 2020
Güncelleme 15 Aralık 2021

Bu makale hakkında

Yayın 15 Ekim 2020
Güncelleme 15 Aralık 2021

Dünyada 35 milyondan fazla kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığı bellek kaybı, dil ve algılama problemleri, dikkat ve konsantrasyon problemleri, apraksi (işlev yitimi), ve bazı durumlarda agnozi (nesneleri ve yüzleri tanımada problem) ile ilişkilendirilir. Zaman içinde kötüleşen bu bilişsel semptomlara ilave olarak anksiyete, apati, asabiyet, uyku problemleri, disinhibisyon, ve ajitasyon gibi davranışsal semptomlar gelir.

Nedenleri hala bilinmiyor

Bu hastalık için çeşitli genetik ve çevresel risk faktörleri belirlenmiştir: Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, dengesiz beslenme ve bilişsel stimülasyon eksikliği bunların arasındadır. Özellikle amiloid beta plakların birikmesi ve nöron dejenerasyonu dahil beyindeki lezyonlar da hastalığın iyi bilinen bir unsurudur. Ancak hastalığın nedenleri henüz net şekilde belirlenememiştir.

Bağırsak mikrobiyotası varsayımı

Araştırmacılar bağırsak mikrobiyotasının Alzheimer hastalığında rolü olup olmadığını araştırıyor: bağırsak florasındaki "negatif" bakteriler tarafından üretilen bazı proteinler (amiloid peptitler) hastalığın oluşmasını destekliyor olabilir. Bunun aksine, "faydalı" bakteriler amiloid plakların oluşmasını azaltarak koruyucu bir rol oynuyor olabilir.

Tedavi çıkmazını kırmak

Alzheimer hastalığına yönelik şu anda iyileştirici bir tedavi olmadığı için bağırsak mikrobiyotası tedavi araştırması için yeni bir yol olabilir. Sadece birkaç ilaç semptomları azaltmaktadır ve etkililikleri çok sınırlıdır. Dolayısıyla bazı araştırmacılar beslenmede değişiklikler veya probiyotik alımı yoluyla mikrobiyota aracılığıyla hastalık hakkında gelecekte araştırma yapmayı düşünmektedir.