Choroba Alzheimera

Opublikowano 15 Październik 2020
Zaktualizowano 24 Styczeń 2022

O tym artykule

Opublikowano 15 Październik 2020
Zaktualizowano 24 Styczeń 2022

Mechanizmy powstania choroba Alzheimera wciąż są słabo poznane i nadal nie ma na nią skutecznego leczenia. Hipoteza na temat roli mikrobioty jelitowej, daje nadzieję na nowe możliwości terapeutyczne.

Choroba Alzheimera, która dotyka ponad 35 milionów osób na całym świecie, wiąże się z utratą pamięci, problemami z wyrażaniem się i pojmowaniem, trudnościami w skupieniu uwagi i koncentracją, apraksją (brakiem możliwości odtworzenia znanego ruchu) oraz, w niektórych przypadkach, z agnozją (problemami z rozpoznawaniem przedmiotów lub twarzy). Do objawów poznawczych, które ulegają progresji wraz z upływem czasu, zalicza się objawy behawioralne, takie jak lęk, apatia, drażliwość, problemy ze snem, odhamowanie (czyli brak zahamowani) i pobudzenie.

Przyczyny wciąż nieznane

Zidentyfikowano kilka genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka związanych z chorobą Alzheimera, m.in.: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię, palenie tytoniu, siedzący tryb życia, niezrównoważoną dietę i brak stymulacji poznawczej. Zmiany w mózgu również dobrze odzwierciedlają powstawanie i przebieg choroby, zwłaszcza akumulacja blaszek beta amyloidu i degeneracja neuronów. Jednakże przyczyny choroby nie zostały jeszcze dokładnie wyjaśnione.

Hipoteza mikrobioty jelitowej

Naukowcy zastanawiają się, czy mikrobiota jelitowa bierze udział w chorobie Alzheimera: niektóre białka (peptydy amyloidowe) wytwarzane przez „szkodliwe” bakterie mikrobioty jelitowej mogą sprzyjać rozwojowi choroby. Z drugiej strony „korzystne" bakterie prawdopodobnie odgrywają rolę ochronną, spowalniając tworzenie się blaszek amyloidowych.

Przerwanie impasu w procesie leczenia

Mikrobiota jelitowa może stanowić nowy kierunek badań nad metodami leczenia ponieważ obecnie nie istnieje terapia pozwalająca na wyleczenie choroby Alzheimera. Kilka leków łagodzi wprawdzie objawy, a ich skuteczność jest bardzo ograniczona. Niektórzy naukowcy rozważają zatem prowadzenie badań nad chorobą Alzheimera poprzez wpływanie na mikrobiotę za pomocą zmian w diecie i przyjmowania probiotyków.