Genel halk
için alan
SMM SAYFALARI

Fonksiyonel gastrointestinal bozukluklar

En sık görülen bağırsak rahatsızlıkları olan fonksiyonel gastrointestinal hastalıklar (FGH), saptanabilir bir anatomik anomali ile açıklanamayan çeşitli kronik sindirim semptomlarından oluşur.

İritabl Bağırsak Sendromu (IBS), en sık görülen FGH

FGH'ler IBS, kabızlık, diyare, fonksiyonel şişkinlik ve spesifik olmayan FGH'ler gibi bir grup semptom içerir.

Sadece IBS tek başına nüfusun %10'unu etkilemektedir ve kabızlık, ishal veya dönüşmeli olarak kabız ve ishal ataklarıyla ilişkili karın ağrısı ile diğer FGH'lerden ayrılır. IBS, genelde karında şişkinlik ve genel popülasyona göre daha yüksek stres seviyesi ile görülür.

FGH'ler çocukları da affetmiyor

Çok küçük çocuklarda FGH'ler doktora gidilmesini gerektiren en sık görülen gastrointestinal nedendir. Buna kusma ve kabızlık problemleri ile bebekte kolik, IBS ve diğer daha az iyi tanımlanmış fonksiyonel problemler dahildir. Karın ağrısı, şişkinlik, ishal ve kabızlık çoğunlukla FGH'ler ile ilişkilendirilir ve çocuğun günlük hayatında çok önemli etkileri olabilir. Stres ve anksiyete de özellikle ağrı olmak üzere bazı semptomları şiddetlendirebilir veya süresini uzatabilir.

Bağırsaklar ile beyin arasında kesilen iletişim

IBS'in nedenleri hala iyi bilinmemektedir. IBS oluşma riski, akut diyareye yol açan bir bakteri enfeksiyonu sonrasında beş kat artar. IBS'in beyin ile bağırsak arasındaki iletişimde bir bozukluk ile birlikte bağırsak florasında bir denge bozukluğu ile ilişkili olabileceği önerilmektedir. Vakaların çoğunda mikrobiyotayı oluşturan bakteri türleri arasında, daha az pozitif bakteri ve daha çok zararlı bakteri ile çeşitlilik kaybı vardır. Bu bozukluk bağırsak motor problemlerine yol açar: dışkı geçişi yavaşlar, bağırsak bariyeri değişir ve hafif bir enflamasyon oluşur. Bağırsak gazının hareketi gibi normal bir olayı ağrılı hale getirecek şekilde mukozada hiper sensitiviteye de yol açar.

Probiyotikler için umut verici veriler

Yetişkinler için kontrollü bir beslenmenin yanı sıra tedavi seçenekleri arasında spazm önleyici ilaçlar, laksatifler ve ishal önleyici ilaçlar yer alır. Çocuklarda ağrıyı azaltan rahatlama ve hipnoz teknikleri tercih edilir. Bazen spazm önleyici ilaçlar da verilir. Mikrobiyotayı değiştirmek için, özellikle bifidobakteriler ve lactobacillus olmak üzere probiyotikler hakkında ve dışkı nakli hakkında umut verici veriler halihazırda mevcuttur. Ancak bu seçeneklerin her birini teyit etmek için büyük ölçekli klinik çalışmaların gene de yapılması gereklidir.

 

Kaynaklar:
Koloski NA, Talley NJ, Boyce PM. Epidemiology and health care seeking in the functional GI disorders: a population-based study. Am J Gastroenterol. 2002 ; 97, 2290-2299.
Chouraqui JP, Thomassin N. Douleurs abdominales récurrentes, syndrome de l’intestin irritable ou dyspepsia chez l’enfant. Archives de pédiatrie 2009; 16: 855-7.
Spiller R, Garsed K. Postinfectious irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2009; 136: 1979-88.
Collins SM, Surette M, Bercik P. The interplay between the intestinal microbiota and the brain. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2012; 10: 735-42.
Simren M, Barbara G, Flint HJ, et al. Intestinal microbiota in functional bowel disorders: a Rome foundation report.Gut 2013; 62: 159-76.
Camilleri M. Peripheral mechanisms irritable bowel syndrome. N Engl J Med 2012; 367: 1626-35.
Müller B, Sidler M (société Suisse de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques SSGHNP). Douleurs abdominales fonctionnelles chez les enfants et les adolescents: une mise à jour. Paediatrica 2014; 25(1): 8-11. http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/recommandations/recommandations/pdf/08-11.pdf
Sabaté JM, Jouët P. Prise en charge du Syndrome de l’Intestin Irritable (SII), septembre 2016. Société Nationale Française de Gastro-Entérologie. (http://www.snfge.org/sites/default/files/recommandations/2016_sii.pdf)
Ford AC, Quigley EM, Lacy BE, et al. Efficacy of prebiotics, probiotics, and synbiotics in irritable bowel syndrome and chronic idiopathic constipation: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2014;109(10):1547-1562.
Giglione E, Prodam F, Bellone S, et al. The Association of Bifidobacterium breve BR03 and B632 is Effective to Prevent Colics in Bottle-fed Infants: A Pilot, Controlled, Randomized, and Double-Blind Study. J Clin Gastroenterol. 2016;50 Suppl 2,:S164-S167.
Moayyedi P, Ford AC, Talley NJ, et al. The efficacy of probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome. A systematic review. Gut 2010; 59: 325-32.
Rossen NG, MacDonald JK, de Vries EM. Fecal microbiota transplantation as novel therapy in gastroenterology: a systematic review. World J gastroenterol 2015; 21: 5359-71.