Enstitü Hakkında

Mikrobiyota adanmış uluslararası bir bilgi merkeziyiz

Yayın 29 Eylül 2021
Güncelleme 18 Şubat 2022

Bu makale hakkında

Yayın 29 Eylül 2021
Güncelleme 18 Şubat 2022

Daha sağlıklı yaşam için bilimsel bilgiler

Biocodex Mikrobiyota Enstitüsü, insan mikrobiyotası hakkında bilgi yayarak daha sağlıklı bir yaşama teşvik etmeyi hedefleyen uluslararası bilimsel bir enstitüdür. Bu amaç doğrultusunda Enstitü, bu önemli organın merkezî rolü hakkında farkındalık yaratmak için hem sağlık çalışanlarına hem de genel topluma hitap eder.

Misyonuzmuz: mikrobiyotanın önemini herkese yaymak

İnsan mikrobiyotasının sağlık ve iyi yaşam için asli olduğuna derinden inandığımız için, geniş bir kitleyle bilimsel bilgiler paylaşıyoruz.

Nasıl mı?

  • sağlık çalışanlarına, Mikrobiyota dergisi, tematik dosyalar ve uzmanlarla söyleşiler gibi Enstitünün özel içeriği de dahil olmak üzere en yeni bilimsel haberleri ve verileri ulaştırarak.

  • sağlık çalışanlarının, hastaların durumlarını günbegün daha iyi anlamalarına yardımcı olarak.

  • Mikrobiyotanın sağlık ve iyi yaşam için önemi konusunda herkesi aydınlatarak.

Mikrobiyota araştırmalarında öncü olarak mikrobiyota hakkında bilgi düzeyini artırma sorumluluğunu taşıyoruz

Altmış yılı aşkın bir süredir Biocodex, Saccharomyces boulardii CNCM I-745 probiyotiğinin keşfi ve dünya çapında dağıtımı ile mikrobiyota araştırmalarında ve anlayışında öncü ve lider olarak bir itibar yaratmıştır. 2017’de, mikrobiyotaya karşı büyüyen ilgiyi karşılamak ve sağlıktaki kilit rolüne ilişkin bilimsel bilginin yayılmasını teşvik etmek için Mikrobiyota Enstitüsü doğdu.

Dünya çapında kendini bu işe adayan uzmanlarla, kaynakçalı ve güvenilir bilgiler sunuyoruz 

20’yi aşkın uluslararası uzman ve büyük bir bilim gazetecisi kitlesinin eşlik ettiği mikrobiyota meraklısı bir grubuz. Diğer bir deyişle, mikrobiyotayı okumaya değer hale getirecek yeteneğe ve içeriğe sahibiz.

Enstitü, emsal kurumlar ve Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu gibi uluslararası tıp kuruluşları tarafından tanınmıştır

Sağlık çalışanı mısınız?

Mikrobiyotanın merkezi rolünü daha iyi anlamanız için uzmanlık alanınıza özel en son haberlerden sizi haberdar edebiliriz.

 

Yalnızca mikrobiyota meraklısı mısınız?

Olmalısınız da! Mikrobiyota ve sağlığınızdaki kilit rolü hakkındaki bilgilerini geliştirmenizde size eşlik edebiliriz.

 

BMI 21.06