Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Alergie pokarmowe

Choć alergie to choroby wieloczynnikowe, najczęściej wynikają z nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej na alergeny. Zaburzenie to może być spowodowane brakiem równowagi w obrębie mikrobioty.

Alergie pokarmowe występują coraz częściej w krajach rozwiniętych. W Europie częstość występowania alergii pokarmowych wynosi 4,7% u dzieci i 3,2% u dorosłych. We Francji około 5% populacji cierpi na alergie.1 Alergie pokarmowe są związane z nadwrażliwością na białka przyjmowane z pożywieniem, najczęściej zależne od IgE. U dzieci za 82% przypadków alergii pokarmowych odpowiada pięć konkretnych alergenów: jaja kurze, orzeszki ziemne, mleko krowie, musztarda i ryby, do których u dorosłych dochodzą skorupiaki, pszenica i orzechy.

Zidentyfikowany mechanizm odporności

Aby wyjaśnić te alergie badacze przypuszczają, że prawidłowe dojrzewanie układu odpornościowego wymaga powtórnej ekspozycji na nowe antygeny bakteryjne oraz że zubożenie ekosystemu mikrobiologicznego sprzyja powstawaniu nieprawidłowych odpowiedzi immunologicznych na antygeny, które zazwyczaj nie powodują niekorzystnych reakcji.3

Oczywisty związek z mikrobiotą jelitową

Obserwacje epidemiologiczne bardzo szybko pozwoliły na powiązanie zjawisk alergicznych ze zmianami w obrębie mikrobioty: wszyscy pacjenci z alergiami mają inną mikrobiotę niż zdrowe osoby.4,5 Wykazano, że dysbioza występuje u osób z alergiami, a w przypadkach alergii pokarmowych szczególną rolę odgrywają bakterie należące do klas Clostridia, Protobacteria, Bacteroidetes oraz Actinobacteria6,7, 8, 9.

Lecznicze zastosowania mikrobioty?

Wyniki wskazują, że modulacja mikrobioty może przyczynić się do zapobiegania alergiom poprzez zastosowanie probiotyków i prebiotyków. Przeprowadzono dużą liczbę badań dotyczących korzystnego wpływu probiotyków w modelach zwierzęcych (myszy, szczury, świnie) powstawania alergii pokarmowych, atopowego zapalenia skóry oraz astmy.10

 

Źródłą :
1 - Moneret-Vautrin DA. Épidémiologie de l’allergie alimentaire Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique 2008 ; 48 : 171–178 .
2 – Rona RJ et al. The prevalence of food allergy: a meta-analysis. J Allergy Clin Immunol 2007 ; 120:638–46. 
3 - Omenetti   S. et al. The   Treg/Th17 axis : a dynamic   balance regulated by the gut microbiome. Front Immunol 2015 ; 6 : 639.
4 - Panzer  AR et al. Influence and  effect of the human  microbiome in allergy and asthma. Curr Opin Rheumatol   2015 ; 27(4) : 373–80.
5 - Drell T et al. Differences in Gut Microbiota Between Atopic and Healthy Children. Curr Microbiol 2015 ; 71 : 177-83.
6 - Thompson-Chagoyan OC et al. Faecal microbiota and short-chain fatty acid levels in faeces from infants with cow’s milk protein allergy. Int Arch Allergy Immunol 2011 ; 156 : 325-32.
7 - Candela M et al. Unbalance of intestinal microbiota in atopic children. BMC Microbiol 2012 ; 12 : 95.
8 -  Ling Z, Li Z, Liu X, et al. Altered fecal microbiota composition associated with food allergy in infants. Appl Environ Microbiol 2014 ; 80 : 2546-54.
9 - Sepp E, Julge K, Mikelsaar M, Björkstén B. Intestinal microbiota and immunoglobulin E responses in 5-year-old Estonian children. Clin Exp Allergy 2005 ; 35 : 1141-6.
10 - de Azevedo MS, Innocentin S, Dorella FA, et al. Immunotherapy of allergic diseases using probiotics or recombinant probiotics. J Appl Microbiol 2013 ; 115 : 319-33.

Choroby

  • Astma alergiczna

    Zaburzenia flory jelitowej u niemowląt sprzyjają rozwojowi astmy alergicznej. Przeprowadzono badania dotyczące p...

    Voir
  • Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

    Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa to najczęstsza postać alergii układu oddechowego, która często przechodzi w&...

    Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir