XXXVth Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study Group - EHMSG 2022

Data rozpoczęcia 08 Wrzesień 2022
Data końcowa 10 Wrzesień 2022
Adres pocztowy Glasgow