Zaproszenie do publikacji

Jest Pan(i) naukowcem, który przeprowadził innowacyjne badania oparte na dowodach, wykazujące wyraźny związek między mikrobiotą jelitową a chorobami lub między zaburzeniami trawienia a mikrobiotą? Badania te mają konkretne zastosowanie kliniczne? Publikował(a) już Pan(i) swoje prace i chce się nimi podzielić z czytelnikami na całym świecie?

Jeśli tak, zapraszamy do opublikowania wyników badań w międzynarodowym czasopiśmie wydawanym w 5 językach w wersji papierowej i cyfrowej! 

Microbiota Mag, eksperckie czasopismo koncentrujące się wokół zagadnień dotyczących mikrobioty, oferuje Panu/Pani możliwość opublikowania oryginalnego podsumowania artykułu na temat mikrobioty, zdrowia i chorób jelit.

Przyjmuje Pan(i) wyzwanie?
Przed złożeniem podania prosimy o zapoznanie się ze znajdującymi się poniżej sekcjami „Plik z artykułem” oraz „Kryteria”.

Plik z artykułem

2 500 słów (ze spacjami) Ten krótki artykuł musi być napisany w języku angielskim. Musi:

 • Wyślij za pomocą poniższego formularza.
 • Zawierać informacje o konfliktach interesów (ich braku), oświadczenie o dostępności danych itd. Prosimy o udzielenie szczegółowych informacji w celu uniknięcia opóźnień w przetwarzaniu Pana/Pani artykułu.
 • Obejmować bibliografię sporządzoną w formacie zgodnym z przewodnikiem redakcyjnym Microbiota Mag:

3 autorów, et al. Tytuł. Nazwa czasopisma (kursywą). Rok publikacji, tom, wydanie, numery stron + hiperłącze do artykułu w bazie PubMed.

Kryteria
 • Zaproszenie do publikacji tyczy się wszystkich lekarzy, doktorów nauk medycznych i doktorów nauk farmaceutycznych w dziedzinie gastroenterologii, pediatrii, mikrobiologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych itd.
 • Pod uwagę bierzemy wyłącznie badania prowadzone w obszarze mikrobioty jelitowej
 • Naszym celem jest finansowanie badaczy; pod uwagę weźmiemy badaczy, którzy niedawno (czyli w okresie od 2015 roku do chwili obecnej) zaczęli publikować artykuły w czasopismach recenzowanych
 • Nie będziemy rozpatrywać artykułów już przesłanych do publikacji (lub opublikowanych w bazie bioRxiv.org)
 • Zgłoszenia można przesyłać z dowolnego miejsca na świecie. 
 • Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez niezależną komisję na podstawie poniższych kryteriów:
  • Waga naukowa
  • Korzyść dla zdrowia ludzkiego
  • Konkretne zastosowanie kliniczne
  • Wyłącznie badania ukierunkowane na obszar mikrobioty
Formularz

Kierownik projektu

Wszystkie pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką
Wprowadź zewnętrzny adres URL, taki jak http://example.com

Organizacja

Adres

Dokumenty

Wszystkie pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką
Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z sekcjami „Plik z artykułem” i „Kryteria” powyżej.
Tylko jeden plik.
Limit 128 MB.
Dozwolone rozszerzenia: doc, docx.
Tylko jeden plik.
Limit 128 MB.
Dozwolone rozszerzenia: pdf, doc, docx.
Maksymalna liczba plików: 5.
Limit 128 MB.
Dozwolone rozszerzenia: jpg, jpeg, png.