İritabl bağırsak sendromu: brachyspira’nın rolü açıklandı

IBS

İritabl bağırsak sendromu hastalarının bazılarının kolon mukozasında Brachyspira'nın bulunması - ilk defa şimdi gösterilmiştir - hastalığın diyare (ishal) gibi bazı semptomları ile ilişkilendirilebilir.

Yayın 03 Mart 2021
Güncelleme 04 Mart 2022
Actu PRO : Syndrome de l’intestin irritable : le rôle de Brachyspira dévoilé

Bu makale hakkında

Yayın 03 Mart 2021
Güncelleme 04 Mart 2022

İritabl bağırsak sendromu (İBS) insidansının gastroenterit epizotları sonrası artması bağırsak disbiyozisinin bu sendromun başlamasında rol oynayabileceğini önermektedir. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar bağırsak lümeninin mikrobiyotasına odaklanmıştır ve bu mikrobiyotanın bileşimi ile İBS arasında net bir bağlantı bulamamıştır. Stratejiyi değiştiren bir ekip, lümendekilerden ziyade kolon epitelinin mukus zarında bulunan bakterileri analiz etti. Bu, İBS hastalarından (diyare baskın, kabızlık baskın, karma bağırsak hareketi olan veya sınıflandırılmamış) ve kontrollerden alınan sigmoid kolon mukus ornekleri yoluyla yapıldı.

Brachyspira'nın varlığına işaret eden Peptitler

Araştırma kohortunda yapılan metaproteomik analizler (22 hasta, 14 kontrol), İBS hastalarının 3/22'sinde potansiyel olarak patojenik Brachyspira türünden gelen mikrobiyal peptitler olduğunu belirledi. Hem kolonosit apikal membranda hem de mukusta bu bakterinin varlığını teyit etmek için elektron mikroskopi kullanıldı. Tüm kohortta yapılan (62 hasta, 31 kontrol) kantitatif gerçek zamanlı PCR (qPCR) ile birlikte immünofloresan analizleri İBS hastalarının %31'inde ve hastalığın diyare formu olan hastaların %42'sinde Brachyspira kolonizasyonu saptadı. Kontrol gönüllülerinde böyle bir kolonizasyon gözlemlenmedi.

Brachyspira kolonisitleri kolonize ediyor

Hastaların %21'inde özellikle (mukus yerine) kolonosit apikal membranda Brachyspira'nın bulunduğu gözlemlendi ve bu durum diyarede artış ve hızlanmış bağırsak geçişi ile ilişkilendirildi. Bu hastalarda hafif mukoza enflamasyonu ve mast hücresi aktivasyonu görüldü. Ayrıca mast hücrelerin çokluğu abdominal ağrı ile ilişkilendirildi.

Antibiyotiklerin ters etkisi mi var?

Son bir deneyde araştırmacılar dört hastada metronidazolun etkilerini test etti. Tedaviden bir yıl sonra dört hastadan üçünde İBS şiddetinde azalma oldu. Ancak Brachyspira epitel yüzeyden temizlemesine rağmen, kriptlerde ve göblet hücrelerdeki varlığı yeni bir antibiyotik direnç mekanizmasını temsil ediyor olabilir. Sonuç olarak İBS'de Brachyspira kolonizasyonu (özellikle kolonsit seviyesinde) belirli klinik, metabolik, ve bağışıklık yanıtları ile ilişkili gibi durmaktadır dolayısıyla farklı İBS formları için potansiyel bir tanı aracı sağlamaktadır. Ayrıca İBS vakalarında antibiyotik tedavisi, bu tedavinin sonradan neden olabileceği potansiyeli bakteriyel kolonizasyonu nedeniyle dikkatle düşünülmelidir.

Etiketler