Meme kanseri: etkilediği immünoterapinin etkililiğine bağırsak mikrobiyotası mı etki ediyor?

Cancer Research dergisinde kısa bir süre önce yayınlanan bir çalışma bağırsak mikrobiyotasının HER2-pozitif meme kanserinde immünoterapi yanıtlarını etkilediğini ileri sürmektedir. Bu nasıl oluyor? Bağışıklık sisteminin lokal ve sistemik modülasyonu yoluyla.

Yayın 05 Temmuz 2021
Güncelleme 06 Ekim 2021
Actu PRO : Cancer du sein : l’efficacité de l’immunothérapie déterminée par le microbiote intestinal ?

Bu makale hakkında

Yayın 05 Temmuz 2021
Güncelleme 06 Ekim 2021

Trastuzumab, HER2-pozitif meme kanseri olan kadınlar için birinci tedavi seçeneğidir ve HER2 reseptörünü bloke ederek çalışır. Yakın tarihli çalışmalar bunun ayrıca bağışıklık sistemini düzenleyici özellikleri de olduğunu göstermiştir. HER2-pozitif meme kanserine karşı etkili olsa da, çok sayıda hasta bu tedaviye direnç göstermekte veya dirençli hale gelmektedir. Bunu anlamaya çalışan bu çalışmanın yazarları, konağın bağışıklığının modülasyonu yoluyla başka kanser türlerinde hem kemoterapinin hem de immünoterapinin etkililiğinde rolü olduğu belirtilen bağırsak mikrobiyotasına odaklandı. Çalışma deneysel modeller ve HER2-pozitif meme kanseri olan 24 kadın içeriyordu.

Mikrobiyota aracılığı etkililik ...

İlk önce araştırmacılar tedavinin etkililiğine bağırsak mikrobiyotasının etki ettiğini fare modellerinde gösterdiler. Ya doğrudan veya antibiyotik tedavisi alan farelerden dışkı mikrobiyotası nakli yoluyla antibiyotiklere maruz kalan farelerde trastuzumabın tümör büyümesi inhibisyonu etkisinin tamamen bastırıldığı görüldü. Aynı zamanda antibiyotiğe maruz kalma sadece tümör bağışıklık mikro ortamında değişikliklere yol açmakla kalmadı ayrıca bağırsak mikrobiyotasını da değiştirdi. Daha kesin olarak çalışma bağırsak mikrobiyotasının modifikasyonunun, bağırsak mukozasının bağışıklığını ve sistemik sitokin dolaşımını (tümörlerde CD4+ T hücreler ve GZMB+ hücrelerin bozulmuş rekrutmanı) etkilediğini gösterdi. Yazarlar için bunların hepsi ilişkilidir: bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler tümör bağışıklık mikro ortamını değiştirmekte ve bu durum da tedavinin etkililiğini azaltmaktadır.

...HER2-pozitif meme kanseri olan hastalarda teyit ile

Bunun sonucunda çalışma HER2- pozitif meme kanseri trastuzumab ile tedavi edilen 24 hastaya odaklandı. Bağırsak mikrobiyotasının bir analizi, antibiyotik ile tedavi edilen farelere benzer şekilde yanıt vermeyen hastalarda (NR), yanıt veren hastalara (R) kıyasla daha düşük bir α-çeşitliliği ve belirli bakterilerden daha az sayıda bulunduğunu gösterdi. Ayrıca R ve NR hastalardan farelere dışkı mikrobiyotası nakli hastalarda gözlemlenenin aynı trastuzumab yanıtlarına yol açtı. Son olarak dışkı mikrobiyotası β-çeşitliliği, tümörün doğal alt-türünden bağımsız olarak tedaviye yanıtlarına göre hastaları birbirinden ayırt etti. Yazarlar için bağırsak mikrobiyotasının doğrudan rolü olması, anti-HER2 tedavisinin etkililiğini iyileştirmek üzere bağırsak mikrobiyotasının manipülasyonunu içeren umut vaat eden tedavi stratejileri sunmaktadır. Ayrıca bu, tedavi yanıtı için potansiyel bir biyo-belirteçtir.

en_view en_sources