Rak piersi: czy skuteczność immunoterapii zależy od mikrobioty jelit?

Badanie opublikowane niedawno w czasopiśmie Cancer Research sugeruje, że mikrobiota jelit może wpływać na odpowiedź na immunoterapię w przypadkach HER2 dodatniego raka piersi. Jak? Poprzez miejscową i ogólnoustrojową regulację układu odpornościowego.

Opublikowano 27 Maj 2021
Zaktualizowano 06 Październik 2021
Actu PRO : Cancer du sein : l’efficacité de l’immunothérapie déterminée par le microbiote intestinal ?

O tym artykule

Opublikowano 27 Maj 2021
Zaktualizowano 06 Październik 2021

Pierwszą opcją terapeutyczną dla kobiet chorych na HER2 dodatniego raka piersi jest trastuzumab stosowany w celu zablokowania receptora HER2. Przeprowadzone niedawno badania wykazały również, że ma ona właściwości immunomodulacyjne. Preparat ten jest skuteczny w leczeniu raka tego rodzaju, ale wiele pacjentek wykazuje lub wytwarza oporność na leczenie nim. Aby zrozumieć to zjawisko, autorzy zainteresowali się mikrobiotą jelit, która ma udział w skuteczności chemioterapii i immunoterapii poprzez modulację odporności gospodarza w innych rodzajach raka. Badanie przeprowadzono na modelach doświadczalnych oraz na 24 kobietach chorych na HER2 dodatniego raka piersi.

Zależność skuteczności od mikrobioty...

Najpierw badacze wykazali na modelach mysich, że skuteczność leczenia zależy od mikrobioty jelit. Niezależnie od tego, czy myszy były leczone antybiotykami, czy też transferem (transplantacją mikrobioty fekalnej) mikrobioty jelit pobranej od myszy poddanych leczeniu antybiotykami, przyjęcie antybiotyków powodowało całkowity zanik spowolnienia wzrostu guza przez trastuzumab. Z drugiej strony, antybiotykoterapia spowodowała nie tylko zmiany mikrośrodowiska immunologicznego guzów, ale także zmiany mikrobioty jelit. Dokładniej mówiąc, badanie wykazało, że modyfikacja mikrobioty jelit wpłynęła na odporność błony śluzowej jelit i cytokiny ogólnoustrojowe (zmiana rekrutacji komórek T CD4+ i GZMB+ do guzów). Zdaniem autorów, wszystko jest ze sobą powiązane – zmiany mikrośrodowiska immunologicznego guzów, spowodowane przez modyfikację mikrobioty jelit odpowiadają za mniejszą skuteczność leczenia.

...potwierdzona u pacjentek z HER2 pozytywnym rakiem piersi

Następnie badanie przeprowadzono na 24 pacjentkach z HER2 pozytywnym rakiem piersi leczonym trastuzumabem. Analiza mikrobioty ich jelit wykazała mniejszą różnorodność alfa i mniejszą obfitość niektórych bakterii u pacjentek nie reagujących na leczenie (NR) w porównaniu z pacjentkami reagującymi (R), podobnie jak u myszy leczonych antybiotykami. Ponadto transfer mikrobioty fekalnej pochodzącej od pacjentek R i NR do myszy-biorczyń odzwierciedlił odpowiedź na trastuzumab stwierdzoną u dawczyń. Różnorodność beta mikrobioty fekalnej pozwoliła odróżnić pacjentki według kryterium ich reakcji na leczenie niezależnie od podtypu guza. Zdaniem autorów, bezpośredni udział mikrobioty jelit otwiera obiecujące ścieżki terapeutyczne polegające na jej modulacji w celu poprawy skuteczności leczenia skierowanego przecie HER2, a także wykorzystaniu jej jako biomarkera odpowiedzi na leczenie.