Dr Lajud (zwycięzca Meksyku 2018): Mikrobiota i stres

Aby uczcić Światowy Dzień Mikrobiomu – #WorldMicrobiomeDay – Biocodex Microbiota Institute oddaje głos zdobywcom grantów krajowych.

Opublikowano 15 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022

O tym artykule

Opublikowano 15 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022

Investigadora Titular (profesor zwyczajny) 
Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo
Centro de Investigación Biomédica de Michoacán
Instituto Mexicano del Seguro Social

Jakie odkrycia w obszarze Pani badań nad mikrobiotą umożliwił krajowy grant?

Przy użyciu zwierzęcego modelu stresu na wczesnym etapie życia u „skażonych” zwierząt zapewniających bardziej adekwatne translacyjnie podejście do badania osi mikrobiota-jelita-mózg mogliśmy ustalić, że transplantacja fekalna u dorosłych zwierząt odwraca behawioralne, metaboliczne i neuroendokrynne konsekwencje stresu doświadczonego w dzieciństwie.

Co z tego wynika dla pacjenta?  

Z tego, co wiemy, jest to pierwsze badanie, którego celem jest stworzenie opartych na mikrobiocie terapii dla dorosłych dotkniętych chorobami psychicznymi, metabolicznymi i neuroendokrynnymi wynikającymi ze stresu doświadczonego w dzieciństwie. Wprawdzie znaczenie procedur prewencyjnych, takich jak podawanie dzieciom probiotyków, jest niezaprzeczalne, ale działania te nie pomogą krajom rozwijającym się, które już borykają się z katastrofalnymi skutkami wydarzeń, które u wielu ich mieszkańców nastąpiły przed dziesięcioleciami, na wczesnym etapie życia. Najnowsze wyniki otrzymane w naszym laboratorium dowodzą, że 90% populacji Meksyku w wieku od 35 do 65 lat korzystającej z opieki medycznej w placówkach publicznych zgłasza traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. Mają one związek z wysoką częstotliwością depresji i chorób metabolicznych obserwowaną w naszym otoczeniu klinicznym. Ocena skuteczności transplantacji fekalnej w adekwatnych klinicznie modelach zwierzęcych, takich jak „skażone” zwierzęta, pozwoli nam zidentyfikować i udoskonalić strategie o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu depresji i chorób metabolicznych u dorosłych.  

 

Laureaci Fundacji

Odkryj inne świadectwa
BMI 22.24