Badają mikrobiotę: poznaj zwycięskie projekty krajowe Biocodex Microbiota Foundation


Fundacja Biocodex Microbiota Foundation od 2017 roku nagradza krajowe inicjatywy badawcze podejmowane w celu poznania interakcji między mikrobiotą a różnymi chorobami. Aby uczcić Światowy Dzień Mikrobiomu– #WorldMicrobiomeDay – Biocodex Microbiota Institute oddaje głos zdobywcom grantów krajowych.

Co osiągnęli dzięki krajowemu grantowi badawczemu fundacji Biocodex Microbiota Foundation? Jaki wpływ na opiekę nad pacjentami miały wyniki ich badań? Przeczytajcie, co odpowiedzieli.

BMI 22.33

Opublikowano 12 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 27 Czerwiec 2022
Foundation HUB page

O tym artykule

Opublikowano 12 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 27 Czerwiec 2022

Spis treści

Spis treści