Dr Faria i Pr. Pimentel-Santos (zwycięzca z Portugalii w 2020 r.): Mikrobiota a spondyloartretyzm i terapia reumatoidalnego zapalenia stawów

Aby uczcić Światowy Dzień Mikrobiomu – #WorldMicrobiomeDay – Biocodex Microbiota Institute oddaje głos zdobywcom grantów krajowych.

Opublikowano 14 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022
WMD_Foundation KOL Portugal 2020

O tym artykule

Opublikowano 14 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022

Dr. Ana Faria & Pr. Fernando Pimentel-Santos

Dr. Ana Faria
Badacz i nauczycielka w Nova Medical School. Jej zainteresowania naukowe to strategie modulacji mikrobioty wpływające na zdrowie i choroby, w szczególności jako przypuszczalny predyktor wyniku choroby i skuteczności terapii.

Pr. Fernando Pimentel-Santos
Główny badacz chorób reumatycznych i profesor reumatologii w Nova Medical School. Głównym tematem jego badań jest identyfikacja klinicznych, genetycznych, białkowych i mikrobiotycznych markerów dla celów diagnostycznych i terapeutycznych.

Jakie odkrycia w obszarze Pani badań nad mikrobiotą umożliwił krajowy grant?

Spondyloartroza i reumatoidalne zapalenie stawów są wśród najczęstszych przewlekłych zapalnych chorób reumatycznych, których rozwój może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń stawów i kości. Spondyloartroza i reumatoidalne zapalenie stawów to ważne przyczyny niepełnosprawności funkcjonalnej poważnie wpływającej na codzienną aktywność, zdrowie psychiczne oraz jakość życia pacjenta.
Wprowadzenie biologicznych leków przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby (bDMARD), takich jak inhibitory TNF (TNFi), rozpoczęło nową erę w leczeniu spondyloartrozy i reumatoidalnego zapalenia stawów charakteryzującą się znaczną skutecznością terapii. Niemniej u znacznego odsetka pacjentów występują poważne zdarzenia niepożądane lub nie reagują oni albo reagują tylko częściowo na te drogie terapie.
Grant przyznany przez Biocodex Microbiota Foundation pozwolił nam scharakteryzować mikrobiotę u pacjentów rozpoczynających leczenie bDMARD i po 14 tygodniach terapii. Oznacza to możliwość identyfikacji na wstępie biomarkerów pomagających w identyfikacji pacjentów o większym potencjale reakcji na terapię TNFi.

Co z tego wynika dla pacjenta?

Identyfikacja przed rozpoczęciem leczenia profili mikrobioty, które mogą mieć związek ze skutecznością leczenia bDMARD, ma podstawowe znaczenie dla wsparcia decyzji terapeutycznej. Pacjenci skorzystają na precyzyjniejszej terapii. Oczekujemy, że w nieodległej przyszłości propagowane będą ukierunkowane na mikrobiotę działania korekcyjne, które poprawią skuteczność terapeutyczną bDMARD.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dr Ana Faria & Pr. Fernando Pimentel-Santos

Co Pani zdaniem stanowi największy przełom w kwestii mikrobioty w ciągu ostatnich lat?

       Nie można powiedzieć, że jest to największy przełom, ale za bardzo interesującą uważamy hipotezę, że dysbiotyczna mikrobiota może być przenoszona. Hipoteza ta została postawiona w opublikowanym w Science w 2020 roku1 artykule, z którego wynikało, że dysbiotyczna mikrobiota spełnia postulaty Kocha i że może się przenosić na innych, zaburzając ich mikrobiotę i przyczyniając się do ryzyka wystąpienia choroby oraz rozprzestrzeniania się chorób niezakaźnych.
 

Czy uważa Pani, że zainteresowanie mikrobiotą w ostatnim czasie rośnie?

       Mikrobiota przyciąga uwagę od dwóch dekad, ponieważ stało się oczywiste, że jej rola w organizmie gospodarza nie ogranicza się do fermentacji. Związek zmienionej, mniej obfitej, uboższej mikrobioty z chorobą zaowocował badaniami naukowymi, które wykazały i wyjaśniły znaczenie mikrobioty, tak jak to miało miejsce w przypadku chorób reumatycznych.
 

Czy może Pani podpowiedzieć, jak dbać o mikrobiotę?

       Najbardziej znanym podlegającym modyfikacji czynnikiem oprócz antybiotyków jest dieta. Zdrowy sposób odżywiania, taki jak dieta śródziemnomorska, może być łatwym sposobem zadbania o naszą mikrobiotę. Jest też coraz więcej dowodów na możliwość modulacji mikrobioty, co stanowi fantastyczną opcję terapeutyczną.

Laureaci Fundacji

Odkryj inne świadectwa
BMI 22.19

en_view en_sources

    Przeczytaj także