Dr Brown (zwycięzca z USA, 2021): Mikrobiota a zakażenie wirusem syncytialnym układu oddechowego

Aby uczcić Światowy Dzień Mikrobiomu – #WorldMicrobiomeDay – Biocodex Microbiota Institute oddaje głos zdobywcom grantów krajowych.

Opublikowano 16 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022
WMD_Foundation KOL USA 2022

O tym artykule

Opublikowano 16 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022

Dr. Julia Brown

Dr Brown jest wirusologiem i immunologiem. Bada wpływ osi jelita-płuca na wyniki infekcji wirusowych. Obecnie bada zaburzony mikrobiom u wcześniaków oraz jego rolę w infekcji syncytialnym wirusem oddechowym (RSV).

Jakie odkrycia w obszarze Pani badań nad mikrobiotą umożliwił krajowy grant? 

Odkryliśmy, że u myszy, których jelita zostały skolonizowane bakteriami ze stolca wcześniaka, odpowiedzi interferonowe i w postaci przeciwciał na RSV są słabsze, a do płuc przedostaje się więcej neutrofilów, co może pogłębić uszkodzenia tkanek.

Co z tego wynika dla pacjenta?

Nasze dane sugerują, że mikrobiom przyczynia się do wzrostu ryzyka wystąpienia ostrej postaci zakażenia RSV u wcześniaków poprzez rozregulowanie odpowiedzi immunologicznej. Obecnie staramy się zidentyfikować konkretne bakterie lub metabolity odpowiedzialne za to działanie, co może potencjalnie doprowadzić do opracowania strategii terapeutycznych poprawiających funkcjonowanie układu odpornościowego wcześniaków poprzez manipulację mikrobiomem.

Laureaci Fundacji

Odkryj inne świadectwa
BMI 22.29

en_view en_sources

    Przeczytaj także