Pr. Shifrin (zwycięzca z Rosji w 2020 r.): Mikrobiota jelitowa i antybiotyki

Aby uczcić Światowy Dzień Mikrobiomu – #WorldMicrobiomeDay – Biocodex Microbiota Institute oddaje głos zdobywcom grantów krajowych.

Opublikowano 15 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 15 Listopad 2022
WMD_Foundation KOL Russia 2020

O tym artykule

Opublikowano 15 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 15 Listopad 2022

Pr. Oleg Shifrin

Gastroenterolog najwyższej kategorii kwalifikacji, ordynator Oddziału Przewlekłych Chorób Jelit i Trzustki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2, doktor nauk medycznych, profesor Wydziału Propedeutyki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii Pierwszego Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego (Uniwersytet im. I.M. Sieczenowa, Rosja).

Członek grupy opracowującej krajowe wytyczne kliniczne. Obszary zainteresowania: koncepcja diagnostyczna „stłuszczenia trzustki” i „stłuszczeniowego zapalenia trzustki”, powiązania kliniczne między stłuszczeniem trzustki a zespołem metabolicznym, powiązanie kliniczne między początkiem choroby zapalnej jelit a jej dalszym przebiegiem w celu opracowania indywidualnego planu opieki nad pacjentem, częstotliwość występowania i kliniczne cechy Helicobacter pylori oraz infekcji clostridialnych u pacjentów chorych na wrzodziejące zapalenie okrężnicy.

Jakie odkrycia w obszarze Pani badań nad mikrobiotą umożliwił krajowy grant? 

Krajowy grant umożliwił szczegółowe badania wpływu terapii antybiotykowej na jakościowe i ilościowe zmiany składu mikrobioty jelitowej oraz na stężenie i spektrum metabolitów bakteryjnych – krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Po raz pierwszy zbadano wpływ terapii antybiotykowej na selektywną przepuszczalność jelit. Stwierdzono istnienie związku między terapią antybiotykową a występowaniem objawów charakterystycznych dla funkcjonalnych chorób przewodu pokarmowego.

Antybiotyki to nadzwyczajne odkrycie naukowe ratujące życie milionów ludzi, ale ich nadmierne i nieodpowiednie stosowanie powoduje obecnie poważne obawy o zdrowie, zwłaszcza z uwagi na antybiotykooporność i dysbiozę. Przyjrzyjmy się poświęconej temu tematowi stronie.

Dwie twarze antybiotyków

Niszcząc bakterie odpowiedzialne za infekcje, uderzają również w mikrobiotę i p…

Czym jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach?

Co roku od 2015 r. WHO organizuje Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy o ogólnej odporności na mikroorganizmy. Kampania ta, realizowana w dniach 18-24 listopada, zachęca społeczeństwo, pracowników służby zdrowia i decydentów do ostrożnego stosowania antybiotyków, aby zapobiec dalszemu szerzeniu się oporności na nie. 

Co z tego wynika dla pacjenta?

Oczekuje się, że wyniki projektu umożliwią ustalenie dodatkowego patogenowego mechanizmu powstawania objawów chorób funkcjonalnych przewodu pokarmowego i staną się podstawą opracowania optymalnej metody zapobiegania mu.

Laureaci Fundacji

Odkryj inne świadectwa
BMI 22.20

    Przeczytaj także