Pr. Volynets (zwycięzca z Rosji w 2021 r.): Mikrobiota jelitowa a przewlekłe choroby wątroby i dróg żółciowych

Aby uczcić Światowy Dzień Mikrobiomu – #WorldMicrobiomeDay – Biocodex Microbiota Institute oddaje głos zdobywcom grantów krajowych.

Opublikowano 15 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022
WMD_Foundation KOL Russia 2021

O tym artykule

Opublikowano 15 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022

Pr. Galina Volynets

Główny badacz i dziekan Wydziału Gastroenterologii Badawczo-Klinicznego Instytutu Pediatrii im. J. Weltiszczewa Rosyjskiego Państwowego Badawczego Uniwersytetu Medycznego im. M. Pirogowa w Moskwie podlegającego rosyjskiemu Ministerstwu Zdrowia. Od 40 lat zajmuje się problemami układu pokarmowego u dzieci. Szczególnie interesują ją choroby wątroby oraz zaburzenia równowagi mikrobioty jelitowej.

Jakie odkrycia w obszarze Pani badań nad mikrobiotą umożliwił krajowy grant? 

Pogląd, że mikrobiota to kolejny, wymagający szczególnej uwagi organ ludzkiego ciała, został potwierdzony. Badania mikrobioty jelitowej to złożony proces wymagający nie tylko standaryzacji w celu obiektywnej oceny wyników badania, ale także opracowania metod badawczych, w tym genetycznych, umożliwiających izolowanie i różnicowanie nie tylko szczepów mikroorganizmów, ale także ich metabolitów. Jednym z najtrudniejszych zagadnień jest transplantacja mikrobioty służąca do prowadzenia celowanej terapii chorób.

Co z tego wynika dla pacjenta?

Badania mikrobioty jelitowej i jej metabolitów umożliwią w przyszłości celowane stosowanie metod służących jej korygowaniu w celu optymalizacji terapii różnych chorób.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Pr. Galina Volynets

Co Pani zdaniem stanowi największy przełom w kwestii mikrobioty w ciągu ostatnich lat?

       Możliwość dokładniejszego badania i różnicowania szczepów mikroorganizmów i ich metabolitów.
 

Czy uważa Pani, że zainteresowanie mikrobiotą w ostatnim czasie rośnie?

       Zainteresowanie mikrobiotą z pewnością rośnie, przede wszystkim z powodu wprowadzenia nowych metod jej badania i możliwości korygowania zaburzeń równowagi mikrobioty.
 

Czy może Pani podpowiedzieć, jak dbać o mikrobiotę?

       Trzeba bardzo ostrożnie stosować leki, które mogą spowodować zaburzenie równowagi mikrobioty.
       Należy minimalizować obecność w żywności produktów chemicznych, które mogą spowodować zaburzenie równowagi mikrobioty jelitowej.
       Trzeba też zapobiegać chorobom, zwłaszcza zakaźnym, którym często towarzyszy zaburzenie równowagi mikrobioty jelitowej.

Laureaci Fundacji

Odkryj inne świadectwa
BMI 22.21

    Przeczytaj także