Dr Queen (zwycięzca z USA w 2020 r.): Mikrobiota i rak jelita grubego

Aby uczcić Światowy Dzień Mikrobiomu – #WorldMicrobiomeDay – Biocodex Microbiota Institute oddaje głos zdobywcom grantów krajowych.

Opublikowano 16 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022
WMD_Foundation KOL USA 2021

O tym artykule

Opublikowano 16 Czerwiec 2022
Zaktualizowano 13 Lipiec 2022

Dr. Jessica Queen

Jako lekarz-naukowiec dąży do połączenia swoich zainteresowań klinicznych i badań w celu poprawy stanu zdrowia pacjentów w zakresie patogenów jelitowych i organizmów komensalnych bytujących w przewodzie pokarmowym. Wykorzystując próby pacjentów i modele zwierzęce, bada rolę mikrobioty jelitowej w rozwoju raka jelita grubego oraz sposób, w jaki zmienia ona lub pozwala przewidywać odpowiedź pacjenta na terapie przeciwrakowe.

Jakie odkrycia w obszarze Pani badań nad mikrobiotą umożliwił krajowy grant? 

Mój projekt obejmuje wyizolowanie i scharakteryzowanie szczepów Fusobacterium z biopsji raka jelita grubego. Jest to projekt o ogromnym potencjale translacyjnym, który przemawia do mnie jako lekarza-naukowca, ponieważ pozwala mi pracować z próbami pacjentów w celu zbadania ważnej obserwacji, zgodnie z którą bytujący w jamie ustnej mikroorganizm Fusobacterium nucleatum występuje w większej ilości w mikrobiomie wielu pacjentów chorych na raka jelita grubego. Miałam pewne ciekawe dane pilotażowe, ale potrzebowałam środków na dodatkowe badania i wsparcie techniczne, żeby rozbudować projekt. Grant umożliwił nam dokończenie sekwencjonowania 16S rRNA naszej kohorty poddanej chirurgicznej biopsji raka jelita grubego, co pozwoliło nam szerzej spojrzeć na bakteryjny skład mikrobiomu guza. Teraz analizujemy te dane w kontekście charakterystyki konkretnych pacjentów (tzn. stadium rozwoju guza, jego lokalizacji i danych demograficznych pacjenta). Jednocześnie izolujemy indywidualne szczepy Fusobacterium, sekwencjonujemy cały genom i testujemy te szczepy na modelach mysich, co dostarcza nam danych mechanistycznych dotyczących tego, jak organizmy te mogą się przyczyniać do chorób jelita grubego. Otrzymane przez nas wstępne dane wskazują na genomowe zróżnicowanie F. nucleatum i specyficzne dla szczepów fenotypy w modelach mysich raka jelita grubego (dane te zostały niedawno przedstawione w mBio1). Dysponujemy też ciekawymi danymi wstępnymi wskazującymi na potencjalnie nowe, sprzyjające wystąpieniu raka działanie innych gatunków Fusobacterium.

Co z tego wynika dla pacjenta?

Nasza dogłębna analiza tej kohorty z rakiem jelita grubego dostarczy dokładniejszych danych dotyczących mikrobiomu guza, ponieważ łączymy sekwencjonowanie, posiew i modele in vivo w celu badania organizmów komensalnych do poziomu podgatunku i szczepu w sposób, którego nigdy wcześniej nie zastosowano wobec Fusobacterium nucleatum. Mamy nadzieję, że lepsze poznanie mikrobioty związanej z rakiem umożliwi opracowanie nowatorskich interwencji prewencyjnych i terapeutycznych, a także bardziej spersonalizowane podejście do leczenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dr. Queen

Czy może Pani podpowiedzieć, jak dbać o mikrobiotę?

      I think one of the most important things we can do both individually and globally is to limit unnecessary antibiotic exposures, which can disrupt our healthy gut microbiota. As an infectious diseases physician, I put a lot of emphasis on antibiotic stewardship, which has major implications for both the development of antibiotic resistant organisms and the long-term consequences of microbiota dysbiosis.
 

Laureaci Fundacji

Odkryj inne świadectwa
BMI 22.30

    Przeczytaj także