F. nucleatum: prognostyczny marker raka przełyku?

Obecność w tkance nowotworowej bakterii Fusobacterium nucleatum może zwiastować gorszą reakcję na chemioterapię i być niekorzystnym markerem prognostycznym raka przełyku. To chyba wystarczająco ważna informacja, aby zainspirować nowe terapie skierowane przeciwko tej bakterii?

Opublikowano 18 Styczeń 2021
Zaktualizowano 08 Sierpień 2023
Photo : F. nucleatum: prognostic marker for esophageal cancer?

O tym artykule

Opublikowano 18 Styczeń 2021
Zaktualizowano 08 Sierpień 2023

Nowotwór przełyku – szósta najczęstsza przyczyna zgonów z powodu raka – należy do nowotworów o najwyższej śmiertelności: 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi 15–20%. Płaskonabłonkowy rak przełyku (ESCC) jest dominującym podtypem nowotworu pojawiającego się w obrębie przełyku. Obecnie stosowane terapie opierają się na (sidenote: Chemioterapii neoadjuwantowej (NAC) w celu zmniejszenia wielkości guza przed zabiegiem chirurgicznym ) 1 (NAC) poprzedzającej resekcję przełyku. Chociażpacjenci reagujący pozytywnie na terapię NAC mają większe szanse na przeżycie, większośćnowotworów rozwija odporność na NAC. Zrozumieniemechanizmów będących u podstawtakiej odporności ma zatem ogromne znaczenie dla poprawy reakcji na leczenie, a tym samym na przeżycie pacjentów.

Fusobacterium nucleatum: rola w rozwoju nowotworu?

Wykazano już, że skład mikrobioty jelitowej wpływa na reakcję na niektóre terapie onkologiczne, takie jak immunoterapia i chemioterapia. Ostatnio wykazano także, że obecność Fusobacterium nucleatum w guzie wiąże się z obniżeniem przeżywalności i/lub zwiększeniem częstości nawrotów nie tylko raka jelita grubego, lecz także ESCC. Skłoniło to naukowców po raz pierwszy do oceny wartości prognostycznej poziomów F. nucleatum w guzach ESCC i ich zdolności do przewidywania odpowiedzi na terapię NAC w dwóch niezależnych japońskich kohortach 551 osób.

Predykcyjny marker zmniejszonego przeżycia...

Pierwszy wniosek: stwierdzono większą liczbę F. nucleatum w tkankach nowotworowych w porównaniu z sąsiadującą zdrową tkanką. Ponadto stężenie F. nucleatum w guzie wiąże się z jednej strony ze stopniem zaawansowania rozwoju guza, a z drugiej strony – ze zmniejszeniem szans na przeżycia wolne od nawrotu (RFS). Związek między obecnością F. nucleatum a zmniejszonym przeżyciem jest obserwowany nawet u pacjentów we wczesnym stadium, co sugeruje, że bakteria może zwiększać agresywność guza. Poziom F. nucleatum w guzie może zatem stanowić biomarker prognostyczny.

... i słaba reakcja na chemioterapię

Analizy w podgrupie 101 pacjentów poddanych terapii NAC wykazały gorsze odpowiedzi na leczenie u pacjentów ze zwiększonym poziomem F. nucleatum. Chociaż mechanizmy wyjaśniające rolę F. nucleatum w zwiększonej oporności guza pozostają w sferze spekulacji (aktywacja szlaków metabolicznych prowadzących do autofagii komórkowej? dezaktywacja substancji stosowanych w chemioterapii?), naukowcy rozważają obiecującą ścieżkę terapeutyczną: czy antybiotykoterapia ukierunkowana na F. nucleatum może poprawić reakcje na chemioterapię? Jest nad czym pracować w najbliższej przyszłości.