Mikrobiota jamy ustnej czynnikiem ryzyka raka płuc?

Pierwsze badanie prospektywne przeprowadzone wśród pacjentów, którzy nigdy nie palili, wykazuje związek między zróżnicowaniem mikrobioty jamy ustnej a ryzykiem zachorowania na raka płuc. Nowy ślad, który wymaga potwierdzenia.

Opublikowano 13 Kwiecień 2021
Zaktualizowano 08 Sierpień 2023

O tym artykule

Opublikowano 13 Kwiecień 2021
Zaktualizowano 08 Sierpień 2023

Rak płuc jest główną przyczyną zgonów spowodowanych rakiem na całym świecie. Aktywne palenie tytoniu wciąż jest głównym czynnikiem ryzyka, ale 25% przypadków występuje u niepalących. Tego wysokiego odsetka nie tłumaczą w całości główne zidentyfikowane zagrożenia: bierne palenie, zanieczyszczenie i obciążenie rodzinne. Mikrobiota jelit gra rolę w występowaniu niektórych nowotworów układu pokarmowego, ale inne ekosystemy mikroorganizmów również mają związek z zagrożeniem rakiem. W badaniu tym autorzy zainteresowali się mikrobiotą jamy ustnej, której skład i zdolność do zasiedlenia dróg oddechowych może mieć wpływ na występowanie raka płuc.

Uboga mikrobiota, większe ryzyko

Badanie prospektywne polegało na długoterminowej obserwacji ponad 136 000 mieszkańców Szanghaju, którzy nigdy nie palili (61 500 mężczyzn, 75 000 kobiet) z wizytami kontrolnymi co 2–3 lata. Zanalizowano próbki śliny pobrane podczas kwalifikacji od wszystkich pacjentów zgłaszających raka płuc oraz pobrane od identycznej liczby uczestników z grupy kontrolnej odpowiadających tej samej charakterystyce pod względem płci, wieku, daty i godziny pobrania próbki, uprzedniej terapii antybiotykowej itp. Następnie, po sekwencjonowaniu metagenomowym, dokonano porównania 114 chorych z taką samą liczbą uczestników z grupy kontrolnej. Wykazało ono, że ryzyko wystąpienia raka płuc jest większe w przypadku słabego zróżnicowania bakteryjnego mikrobioty jamy ustnej.

Od nadmiaru (Firmicutes) głowa boli...

Jak się wydaje, sam skład mikrobioty jamy ustnej też gra ważną rolę. W tej populacji niepalących wzrost względnej liczności Spirochaetes i/lub Bacteroidetes wiązał się z mniejszym ryzykiem. I odwrotnie – znaczna liczba bakterii należących do rodzaju Firmicutes – zwłaszcza bakterii mlekowych – miała związek z większym prawdopodobieństwem wystąpienia raka płuc. Autorzy precyzują, że wyniki te są zbieżne z wynikami wcześniejszych badań wykazujących związek między Firmicutes a chorobami układu oddechowego (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi,rakiem pluc).

Mikrobiota okolic uszu, nosa i gardła: dodatkowe badania muszą określić zakres jej działania

Ta obszerna charakterystyka mikrobioty jamy ustnej rzuca nowe światło na etiologię raka płuc u niepalących. Geograficzna jednolitość badania zwiększa adekwatność dokonanych ustaleń, ale ogranicza och zasięg. Dodatkowe badania przeprowadzone na innych populacjach i w innych miejscach pozwoliłyby sprecyzować rolę mikrobioty okolic uszu, nosa i gardła w rozwoju raka płuc i innych chorób układu oddechowego.

Tagi