Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Zapalenie zatok

Zapalenie zatok to przewlekłe zakażenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, którego mechanizmy fizjopatologiczne nie zostały jeszcze całkowicie poznane. Prowadzone są badania nad rolą mikrobioty w ich powstawaniu.

Choć w żadnym badaniu nie udało się konkretnie ustalić częstości występowania zapalenia zatok wśród zakażeń uszu, nosa i gardła, szacuje się, że między 0,5% do 5% prostych przypadków zapalenia śluzówki nosa i gardła przechodzi w zapalenie zatok1 (2 do 3 rzutów zapalenia śluzówki nosa i gardła rocznie u osób dorosłych oraz 6 do 8 u dzieci), co sprawia, że jest to dość powszechnie występująca choroba. Niemniej jednak choć niektóre bakterie i wirusy zostały jednoznacznie przypisane do początków zapalenia śluzówki nosa i gardła, mechanizm powstawania zapalenia zatok nie został dokładnie opisany.

Trwają badania dotyczące mikrobioty

Badanie bakteryjnej etiologii zapalenia zatok pozwoliły na określenie kilku profili bakteryjnych:

 • Haemophilus influenzae oraz Streptococcus pneumoniae są najczęściej spotykanymi bakteriami w ostrym i podostrym zapaleniu zatok;
 • Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosaH. influenzae to dominujące bakterie w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych.2

W ramach innego badania analizowano skład mikrobioty występującej w zatokach i nosie u osób z zapaleniem zatok: wydaje się, że żadne wśród występujących tam bakterii nie dominują wyraźnie w porównaniu ze składem mikrobioty u osoby zdrowej. Autorom udało się jednak zidentyfikować następujące powszechne typy: Firmicutes, Actinobacteria oraz Bacteroides.3

Mikrobiota nosa i gardła u zdrowych osób była porównywana do występującej u osób z zapaleniem zatok na podstawie próbek z płukania przewodów nosowych.4 Przeprowadzono analizę pod kątem bakterii i grzybów. Pod względem jakościowym wśród występujących w próbce typów bakterii najwięcej było bakterii cyanobacteria; znaleziono również dwa gatunki Pseudomonas (w tym P. aeruginosa). Co więcej, w ramach sekwencjonowania wykazano występowanie Corynebacterium, jak również Cryptococcus neoformans, opisane po raz pierwszy jako główny składnik mikrobioty zatok. Mechanizmy reakcji odpornościowej skierowane przeciwko niektórym bakteriom wydają się być przyczyną zapalenia zatok.

Obecnie stosowane leczenie ma charakter objawowy (leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz zmniejszające przekrwienie) albo mogą obejmować antybiotyki w większości częstych przypadków. Badanie mikrobioty nosa i gardła oraz jej wpływu na układ odpornościowy może prowadzić do opracowania metody leczenia zapalenia zatok o bardziej ogólnoustrojowym działaniu. Trwają badania dotyczące potencjalnego stosowania probiotyków w przypadkach zapalenia zatok.5

 

Źródła : 
1. Wald ER. Epidemiology, pathophysiology and etiology of sinusitis. Pediatr Infect Dis. 1985;4:S51-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4080601
2. Fasquele D. et al. Epidémiologie des sinusites : étude de 326 prélèvements réalisés de 1993 à 1996. Médecine et Maladies Infectieuses (Elsevier), 27(8–9) p. 792-799. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X978015763.
3. Anderson M. et al. A systematic review of the sinonasal microbiome in chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol Allergy. 2016;30:161-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27216345
4. Aurora R. et al. Contrasting the microbiomes from healthy volunteers and patients with chronic rhinosinusitis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;139:1328-38. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24177790
5. Cleland EJ. Et al. Probiotic manipulation of the chronic rhinosinusitis microbiome. Int Forum Allergy Rhinol.  2014 ;4:309-14.

Choroby

 • Astma

  Mikrobiota jelitowa i płucna może odgrywać rolę w początkach astmy. Trwają badania.

  Voir
 • Zimowe infekcje układu oddechowego

  Występujące w zimie infekcje (przeziębienie, zapalenie nosogardzieli, zapalenie oskrzeli oraz zapalenie oskrzeli...

  Voir
 • Mukowiscydoza

  Mukowiscydoza jest rzadką chorobą genetyczną, którą charakteryzują ciężkie zaburzeni układu oddechowego i pokarm...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir