Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Miażdzyca

Miażdżyca charakteryzuje się powstawaniem blaszek miażdżycowych, które zatykają tętnice. Mikrobiota odgrywa pewną rolę w tej chorobie, szczególnie w tworzeniu się blaszek i ich pękaniu.

Miażdżyca rozpoczyna się od osadzania się nacieczeń tłuszczowych w tętnicach na powierzchni tętnicy szyjnej środkowej przed rozpoczęciem powstawania rzeczywistych blaszek miażdżycowych: składają się one z bogatego w lipidy rdzenia pokrytego zawierającym duże ilości kolagenu, włóknistym płaszczem, zagregowanymi płytkami i komórkami odpornościowymi. Kaskada reakcji zapalnych sprzyja powstawaniu blaszek. Prowadzi to do uniedrożnienia tętnic, co może uniemożliwiać doprowadzenie krwi do narządów i prowadzić do zawału. Czasami blaszki pękają i powodują problemy sercowo-naczyniowe. Proces ten odpowiada za 80% nagłych zgonów (udar mózgu albo zawał mięśnia sercowego).1

Wina po stronie bakterii?

Nie określono przyczyn niestabilności blaszek, ale może ona być związana z mikrobiotą jelitową. Podejrzewa się, że produkty wytwarzane przez bakterie jelitowe są wchłaniane i następnie transportowane, zanim zostaną ostatecznie wbudowane w nacieczenia tłuszczowe.2 Bakterie mogą być również bezpośrednio zamieszane w naciekanie blaszek miażdżycowych i wywoływać miejscowe stany zapalne.3 Bakterie występujące w przypadku zapalenia przyzębia były obserwowane w płytce miażdżycowej, co sugeruje, że odgrywają rolę w powstawaniu i nawet w pękaniu blaszek.4 Obserwowano również inne czynniki ryzyka powstawania chorób, w szczególności hipercholesterolemię i palenie tytoniu, jak również dysbiozy związane z dietą o wysokiej zawartości tłuszczu.5 Hipoteza dotycząca połączenia między bakteriami występującymi w blaszkach i podwyższonym stężeniem cholesterolu jest powiązana z rolą metabolitu TMAO (n-tlenek trimetyloaminy) wytwarzanego przez mikrobiotę jelitową z choliny z pożywienia (jajka, mięso) i wykazującego działanie zapalne.5,6

Prace dotyczące mikrobioty

Obserwacje te pozwalają na rozważenie zastosowania profilaktyki w postaci diety (udowodniono, że dieta śródziemnomorska jest skuteczna w tym zakresie7) ale również poprzez pracę nad równowagą w mikrobiocie w związku z równowagą lipidów, tak aby kontrolować rozwój blaszek miażdżycowych. W tym zakresie diety bogate w oleje rybie (omega 3), błonnik pokarmowy, polifenol albo suplementy probiotyczne mogą wpływać na ryzyko sercowo-naczyniowe.8-9 Ich właściwości przeciwzapalne, wpływ na barierę jelitową oraz stymulacja bakterii wytwarzających niestabilne krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe stanowią mocne strony w zakresie profilaktyki miażdżycy.9-11

 

Źródła :
1. http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/atherosclerose (consulté le 20/04/2017)
2. Tang WH et al. Intestinal microbialmetabolism of phosphatidylcholine and cardiovascular risk. N Engl J Med 2013 ; 368 : 1575-84. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1109400
3. Koren O et al. Human oral, gut, and plaque microbiota in patients with atherosclerosis. PNAS 2011 ; 108 : 4592-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937873
4. Zelkha SA et al. Periodontal innate immune mechanisms relevant to atherosclerosis and obesity. Periodontology 2000 2010 ; 54 : 207-21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20712641
5. Wang Z et al. Gut flora metabolism of phosphatidylcholine promotes cardiovascular disease. Nature 2011 ; 472 : 57-63.
6.Wang Z et al., Non-lethal Inhibition of Gut Microbial Trimethylamine Production
for the Treatment of Atherosclerosis. Cell 2015 ; 163, 1585–1595 http://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(15)01574-3.pdf
7. Estruch R et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. N Engl J Med 2013; 368: 1279-90. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1200303
8. Yu HN et al. Effects of fish oil with a high content of n-3 polyunsaturated fatty acids on mouse gut microbiota. Arch Med Res 2014 ; 45 : 195-202. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24681186
9. Fava F, Lovegrove JA, Gitau R, Jackson KG, Tuohy KM. The gut microbiota and lipid metabolism: implications for human health and coronary heart disease. Curr Med Chem2006 ; 13 : 3005-21.
10 Wong JM. Gut microbiota and cardiometabolic outcomes: influence of dietary patterns and their associated components. Am J Clin Nutr 2014 ; 100 : 369S-77S
11 Jonsson AL, Bäckhed F. Role of gut microbiota in atherosclerosis. Nat Rev Cardiol. 2017 Feb;14(2):79-87. doi: 10.1038/nrcardio.2016.183. Epub 2016 Dec 1. Review. PubMed PMID: 27905479.

Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir