Pankreas kanseri: duodenum sıvısı bir risk belirteci olabilir mi?

Duodenum sıvısının mikrobiyomu son derece agresif bir kanser türü olan pankreas duktal adenokarsinomu (PDAC) oluşması riski bulunan hastaları belirlemek için bir risk belirteci olabilir. Bu durum, hastalığın erken saptanması için umut veriyor.

Yayın 19 Mart 2021
Güncelleme 10 Aralık 2021

Bu makale hakkında

Yayın 19 Mart 2021
Güncelleme 10 Aralık 2021

ABD'de en yaygın üçüncü kanser kaynaklı ölüm nedeni olan ve 5 yılda sağkalım oranı %9 olan PDAC çok korkulan bir kanser türüdür. Daha önce yapılan çalışmalar PDAC hastalarının tümör mikrobiyotasının, duodenumdan gelmiş olduğu düşünülen normalde üst gastrointestinal sistemde mevcut bakteriler içerdiğini göstermiştir. Durum buysa duodenum sıvısı PDAC hastalarının veya PDAC oluşma riski olan hastaların mikrobiyom profillerini belirlemek için temsili bir biyo-örnek olabilir. Bundan dolayı 134 normal pankreaslı kişiden(kontrol), 98 pankreas kisti olan hastadan ve 74 PDAC hastasından duodenal endoskopi ile toplanan duodenum sıvısının bakteri ve mantar profillerini karşılaştıran bu tek merkezli vaka-kontrol çalışması yapıldı.

PDAC hastalarında disbiyozis

Yaş, tütün kullanımı ve PPI kullanımına göre düzeltme yapıldıktan sonra PDAC hastalarının duodenum sıvısında, kontrol grubundakiler göre daha yüksek bakteri ve mantar DNA seviyeleri vardı. Ek olarak PDAC hastalarında daha fazla sayıda Bifidobacterium cinsi ile azalmış mikrobiyal çeşitlilik vardı. Ayrıca, sağkalım süreleri daha kısa olan PDAC hastalarında Fusobacterium, Rothia ve Neisseria daha çoktu. PPI'ların etkisi gözden kaçmamalıdır: kontrol grubundakilerde düzenli PPI kullanımı mikrobiyom çeşitliliğini azaltmıştır. PPI tedavileri ayrıca ağırlıklı olarak Streptococcus veya Fusobacterium gibi ağız bakterilerinde bir artış ile de ilişkilendirilmiştir; bunlardan ikincisi PDAC dahil çeşitli kanser türleriyle bağlantılıdır.

Mikobiyomun değişmesi

Duodenum sıvısı bakteri profilleri kontrol grubundakiler ile pankreas kisti olan hastalar arasında anlamlı şekilde farklı değildi. Diğer yandan bu iki grubun mikobiyomu farklıydı: pankreas kisti olan hastalarda daha az Basidiomycota ve Malassezia ve daha çok Ascomycota vardı. Aynı zamanda PDAC hastalarında pankreas kisti olan hastalara göre daha düşük sayıda Saccharomyces vardı.

Kanser riskinin katmanlaştırılması?

Dolayısıyla çalışma PDAC hastaları, pankreas kisti olan hastalar ve normal pankreas fonksiyonu olan hastalar için farklı duodenum sıvısı bakteri ve mantar profilleri olduğunu önermektedir. Bu karakteristik disbiyozisler, pankreas izlemesi altındaki hastalarda pankreas kanseri riskinin daha iyi katmanlaştıran profilleri belirleme olasılığını ortaya koymaktadır. Daha kesin sonuçlara ulaşmak için başka popülasyonları ve bölgeleri içeren daha geniş kapsamlı çalışmalar gerekli olacaktır.

Etiketler