Rak trzustki: czy sok dwunastnicy sygnalizuje zagrożenie?

Mikrobiota soku dwunastnicy pacjentów chorych na gruczolakoraka przewodowego trzustki – bardzo agresywny nowotwór – może odzwierciedlać zagrożenie pacjentów rakiem. Daje to nadzieję na możliwość jego wczesnego wykrycia.

Opublikowano 09 Marzec 2021
Zaktualizowano 10 Grudzień 2021

O tym artykule

Opublikowano 09 Marzec 2021
Zaktualizowano 10 Grudzień 2021

Gruczolakorak przewodowy trzustki (PDAC) to choroba budząca strach. Jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na nowotwory w Stanach Zjednoczonych. Pięć lat przeżywa 9% pacjentów. Wcześniejsze badania wykazały, że mikrobiota guza u pacjentów chorych na PDAC zawiera bakterie zwykle obecne w górnej części przewodu pokarmowego, co oznacza, że prawdopodobnie migrują one z dwunastnicy. Jeżeli tak jest, to sok dwunastnicy może stanowić ciekawą biopróbkę pozwalającą scharakteryzować profile mikrobowe pacjentów chorych na PDAC lub zagrożonych tym nowotworem. Dlatego przeprowadzono jednoośrodkowe badanie z grupą kontrolną porównujące profile bakteryjne i grzybowe soku dwunastnicy pacjentów poddanych endoskopii: 134 osób z normalną trzustką stanowiących grupę kontrolną, 98 pacjentów z torbielami trzustki i 74 pacjentów chorych na PDAC.

Dysbioza u pacjentów chorych na PDAC

U pacjentów chorych na PDAC poziom DNA bakteryjnego i grzybowego w soku dwunastnicy był wyższy niż w grupie kontrolnej, nawet po uwzględnieniu wieku, palenia tytoniu i stosowania (sidenote: Inhibitor pompy protonowej. ) 1. Co więcej, zróżnicowanie mikroorganizmów było w ich przypadku ograniczone, a bakterie z gatunku Bifidobacterium obecne w większej ilości. Bakterie Fusobacterium, Rothia i Neisseria były obecne w większej ilości u chorych na PDAC przeżywających krócej.

Nie należy lekceważyć wpływu IPP: w grupie kontrolnej regularne stosowanie IPP zmniejszało zróżnicowanie mikrobioty. Terapia ta była także skorelowana ze wzrostem ilości bakterii występujących głównie w jamie ustnej, takich jak paciorkowiec i Fusobacterium. Ten ostatni gatunek jest kojarzony z kilkoma rodzajami raka, w tym z PDAC.

Zmiany składu mykobioty

U pacjentów z torbielami trzustki profile bakteryjne soku dwunastnicy nie różniły się istotnie od profili w grupie kontrolnej. Inna była natomiast mykobiota. Zawierała ona więcej workowców, a mniej podstawczaków i grzybów z rodzaju Malassezia. Natomiast u pacjentów chorych na PDAC mniej było drożdży Saccharomyces niż u pacjentów dotkniętych torbielami trzustki.

Stopniowane zagrożenie rakiem?

Badanie wskazuje zatem na różnice składu mikrobioty bakteryjnej i grzybowej soku dwunastnicy zależne od stanu pacjentów (chorych na raka trzustki, dotkniętych torbielami trzustki i z normalną trzustką). Te charakterystyczne dysbiozy dają nadzieję na możliwość określenia profili w celu lepszego ustalenia stopnia zagrożenia rakiem trzustki pacjentów obserwowanych z powodu stanu trzustki. Niemniej w celu wyciągnięcia ostatecznych wniosków niezbędne są szersze badania obejmujące inne populacje i regiony.