Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Choroby przyzębia

Choroby przyzębia są częstymi i nieodwracalnymi chorobami, które mogą ostatecznie prowadzić do poluzowania zębów. Ich pojawienie się wiąże się z zachwianiem równowagi we florze płytki nazębnej.

Ciężkie choroby przyzębia dotykają od 15 do 20% dorosłych w średnim wieku (35-44 lata).1 Wraz z ubytkami są one główną przyczyną utraty zębów. Według WHO prawie 30% osób w wieku 65-74 lat nie ma już żadnych własnych zębów.1

Nieodwracalna choroba

Choroby przyzębia są chorobami zakaźnymi struktur podtrzymujących zęby (dziąsła, korzeń, kość wyrostka zębodołowego). Powodują zapalenie, krwawienie z dziąseł i nieodwracalne tworzenie się kieszonek dziąsłowych i kieszonek przyzębnych.

Szereg czynników, w tym mikrobiota w jamie ustnej

Za chorobami tymi stoi wiele czynników: czynniki genetyczne, wiek, palenie tytoniu, alkohol, cukrzyca typu 2, HIV, niektóre leki, menopauza, ciąża i zwłaszcza niedostateczna higiena jamy ustnej.2 Występowanie głębokich kieszeni przyzębia i kliniczna utrata wiązania zębów są związane z występowaniem płytki nazębnej i kamienia. Choroba ta wiąże się również z zachodzącą w obrębie płytki nazębnej przemianą ze zdrowej w nieprawidłową florę bakteryjną3,4, co obejmuje beztlenowe szczepy chorobotwórcze, takie jak Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia oraz Fusobacterium nucleatum.2,3

Usuwanie płytki nazębnej

Metody leczenia pierwszego rzutu obejmują zatrzymanie progresji chorób przyzębia: usuwanie kamienia poniżej dziąseł oraz z powierzchni zębowych w połączeniu z dezynfekcją i leczeniem antybiotykami.2 Czasami konieczne może być leczenie chirurgiczne. We wszystkich przypadkach edukacja w zakresie higieny jamy ustnej ma nieodzowne znaczenie.2

Możliwości zastosowania probiotyków

Zaburzenia równowagi w obrębie flory jamy ustnej związane z chorobami przyzębia mogą uzasadniać stosowanie probiotyków w celu ograniczenia ich występowania. Osoby, u których występują duże ilości bakterii P. gingivalis, mogą na przykład odnieść korzyści ze stosowania probiotyków przed pojawieniem się choroby przyzębia.3 W szeregu badań klinicznych wykazano skuteczność probiotyków, takich jak L. reuteri oraz L. salivarius w zakresie ograniczenia krwawienia z dziąseł i powstawania kieszonek dziąsłowych i kieszonek przyzębnych.4-8

 

Źródła :
1- OMS Santé bucco-dentaire. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/fr/
2- Haute Autorité de santé. Parodontopathies : diagnostic et traitements, mai 2002. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Parodontopathies_rap.pdf
3- Zarco MF et al. The oral microbiome in health and disease and the potential impact on personalized dental medicine. Oral Diseases (2012) 18, 109–120
4- Martin-Cabezas R et al. Clinical efficacy of probiotics as an adjunctive therapy to non-surgical periodontal treatment of chronic periodontitis: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol. 2016;43:520-30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26970230
5- Iwamoto T et al.. Effects of probioticLactobacillus salivarius WB21 on halitosis and oral health: an open-label pilot trial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 ;110:201-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20659698
6- İnce G et al.. Clinical and Biochemical Evaluation of Lozenges Containing Lactobacillus reuteri as an Adjunct to Non-Surgical Periodontal Therapy in Chronic Periodontitis. J Periodontol. 2015 ;86:746-54 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25741580
7- Cocco F, Lingström P, Campus G. The use of probiotic strains in caries prevention: a systematic review. Nutrients. 2013 ;5:2530-50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23857225
8- Twetman S, Keller MK. Probiotics for caries prevention and control. Adv Dent Res. 2012 ;24:98-102. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22899689

 

Choroby

  • Zapalenie dziąseł

    Utrzymywanie się zapalenia dziąseł powinno zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia znacznie cięższych chorób przyzębia...

    Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir