Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Mikrobiota płuc

Przez długi czas nie wiedziano nic na temat mikrobioty płuc, ponieważ powszechnie zakładano, że zdrowe płuca są jałowe. To założenie zostało poddane w wątpliwość po odkryciu poszczególnych rodzajów mikrobioty ludzkiej.

Znajdujące się poniżej górnych dróg oddechowych (jamy nosowej i jamy ustnej) dolne drogi oddechowe są miejscem bytowania specjalnego ekosystemu bakteryjnego. Choć jest to ekosystem bardzo ubogi pod względem ilościowym, jest bardzo zróżnicowany pod względem jakościowym.1-2 Wyjaśnienie dla tego stanowi zwłaszcza występowanie konkretnych systemów ochronnych poniżej tchawicy: układu śluzowo-rzęskowego, odruchu nagłośniowego i odruchu kaszlu, które stanowią fizyczne bariery uniemożliwiające wnikanie organizmów patogennych.

Skład mikrobioty płuc, daleki od jednorodności, zmienia się znacznie między górnymi drogami oddechowymi (nos, usta) i dolnymi drogami oddechowymi (płuca, oskrzela itp.).1-4. U osób zdrowych dominujące typy to Bacteroidetes, Firmicutes oraz Proteobacteria (Streptococcus, Prevotella, Fusobacterium, Veillonella oraz Pseudomonas)5, a w mniejszej ilości Haemophilus oraz Neisseria.6 Ze względu na ewentualne występowanie wirusów i grzybów w płucach, w postawaniu chorób pewną rolę mogą odgrywać interakcje in situ między tymi mikroorganizmami i bakteriami.6

Przypuszczalna rola i dysbioza

Kolonizacja bakteryjna w płucach może częściowo wynikać z zakażenia dolnych dróg oddechowych z górnych dróg oddechowych podczas przeprowadzania badań oskrzeli1, natomiast próbki biopsyjne pobrane z wyciętych płuc sugerują, że ten ekosystem jest naprawdę charakterystyczny dla płuc.2,7 Dlatego też trudność związana z badaniem tej mikrobioty tkwi w konieczności uniknięcia zewnętrznych zanieczyszczeń.

Dokładna rola, którą ogrywa mikrobiota płuc, nie została jeszcze dobrze określona: zapewne jest ona zaangażowana w obronę gospodarza przed określonymi chorobami, zwłaszcza alergiami oddechowymi.8 Równowagę tej mikrobioty mogą modyfikować czynniki zewnętrzne (rurki intubacyjne, tytoń, wirusy albo leki) czy też czynniki wewnętrzne (zmiana w mechanizmie oczyszczania śluzówkowo-rzęskowego, odruchu nagłośniowego albo odporności miejscowej). Powstająca w ten sposób dysbioza może stanowić wyjaśnienie powstawania pewnych chorób płuc.

Źródła
1 - Charlson ES et al. Topographical continuity of bacterial populations in the healthy human respiratory tract. Am J Resp Crit Care Med 2011 : 184 : 957-63. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21680950
2 – Erb-Downward JR et al. Analysis of the lung microbiome in the « healthy » smokers and in COPD. PLOs ONE 2011 ;6 :e16384. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016384
3 - Hilty M et al. Disordered microbial communities in asthmatic airways. PLoS ONE 2010 ; 5(1):e8578. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008578
4 - Charlson ES et al. Lung-enriched organisms and aberrant bacterial and fungal respiratory microbiota after lung transplant. Am J Respir Crit Care Med 2012 ; 186(6) : 536-45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22798321
5 - Huang YJ, Lynch SV. The emerging relationship between the airway microbiota and chronic respiratory disease : clinical implications. Expert Rev Respir Med 2011 ; 5(6) : 809-21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22082166
6 - Beck JM, Young VB, Huffnagle GB. The microbiome of the lung. Transl Res 2012 ; 160(4) : 258-66. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22683412
7 – Sze MA et al. The lung tissue microbiome in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Resp Crit Care Med 2012 ; 185(10) : 1073-80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22427533
8 – Nembrini C et al. Bacterial-induced protection against allergic inflammation through a multi-component immunoregulatory mechanism. Thorax 2011 ; 66(9) : 755-63. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/21422039/

 

Choroby

Dysbioza może powodować wiele chorób mających wpływ na różne narządy

SPOSOBY MODYFIKOWANIA MIKROBIOTY

Une modulation du microbiote en vue d'un rééquilibrage est possible. 1 procédé existe à l'heure actuelle.

  • Probiotyki

    WHO definiuje probiotyki jako „żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiednich ilościach przynoszą korzyść zdrowotną gospodarzowi”.
    Voir

ZRÓŻNICOWANA MIKROBIOTA

Mikrobiota jelitowa

Mikrobiota jelitowa stanowi wręcz oddzielny narząd.
Dzięki metagenomice, która pozwoliła ją lepiej poznać, powoli odsłania przed nami swoje tajemnice. Wysoce zróżnicowana, pozostaje w ścisłym związku ze swoim gospodarzem. Powstaje od dnia narodzin, jest charakterystyczna dla każdej osoby i pełni różne funkcje w organizmie: zapewnia efekt bariery, pełni funkcje troficzne, metaboliczne i odpornościowe itp., jak również inne, które pozostają dotychczas nieznane.

Voir

Mikrobiota pochwy

Mikrobiota pochwy to ekosystem, na który składają się mikroorganizmy, wśród których dominuje rodzaj Lactobacillus. Jej równowaga jest chwiejna, a zmiany jej składu powodują infekcje.

Voir

Mikrobiota okolic uszu nosa i gardła

Mikrobiota okolic uszu, nosa i gardła stanowi wyjątkowo zróżnicowaną mikrobiotę – szacuje się, że obejmuje ona przynajmniej 700 różnych gatunków.

Voir

Mikrobiota skóry

Mikrobiota skóry jest wyjątkowo zróżnicowana. Jej skład zmienia się w zależności od miejsca na skórze i jest różny u poszczególnych osób, natomiast zaburzenia jej równowagi wiążą się z chorobami skóry.

Voir

Mikrobiota płuc

Przez długi czas nie wiedziano nic na temat mikrobioty płuc, ponieważ powszechnie zakładano, że zdrowe płuca są jałowe. To założenie zostało poddane w wątpliwość po odkryciu poszczególnych rodzajów mikrobioty ludzkiej.

Voir

Mikrobiota układu moczowego

Mikrobiota układu moczowego została odkryta niedawno i dopiero pojawiają się jej pierwsze opisy. Zaburzenia równowagi tej flory mogą wiązać się z problemami w obrębie dróg moczowych.

Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir