Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Nowotwory układu pokarmowego

 Nowotwory układu pokarmowego mają wiele możliwych przyczyn. Choć oczywisty jest wpływ czynników genetycznych albo środowiskowych, wpływ mikrobioty układu pokarmowego jest przedmiotem rozległych badań.

Nowotwory układu pokarmowego stanowią istotny problem z zakresu zdrowia publicznego: 20% budżetu przeznaczonego na leczenie nowotworów pochłaniają nowotwory układu pokarmowego. Badania dotyczące przyczyn nabierają tempa: poczynione w ostatnim czasie odkrycia wskazują na istnienie połączenia pomiędzy bakteriami i nowotworami w związku z określonymi dysbiozami.

Rak żołądka
Ważny przykład stanowi Helicobacter pylori; ta bakteria jelitowa, należąca do rodziny Helicobacteraceae, która zdaje się odgrywać rolę w powstawaniu raka żołądka. Ten gruczolakorak to druga najważniejsza przyczyna związanej z nowotworami śmiertelności na świecie.1 Okazało się jednak, że rola odgrywana przez niego w procesie kancerogenezy jest niewystarczająca do wyjaśnienia mechanizmu powstawania raka żołądka. Podejrzewane są również inne czynniki, takie jak pojawianie się dysbiozy żołądka: populacje Firmicutes, Bacteroidetes oraz Actinobacteria są mniej liczne w przypadku zakażenia H. pylori, a bardziej liczne są populacje Proteobacteria, Spirochaetes oraz Acidobacteria, co prowadzi do kwasicy.2

Rak jelita grubego
W przypadku raka jelita grubego, którego częstość występowania i śmiertelność znacznie wzrosły w ostatnich latach3, wykazano, że występuje konkretna dysbioza związana z dietą4, która zwiększa ryzyko wystąpienia rak jelita grubego. Inne badania dotyczące mikrobioty jelitowej wykazały wpływ populacji bakterii przylegających do błony śluzowej: w przypadku zaburzenia równowagi Firmicutes/Bacteroidetes/Proteobacteria namnażanie się Fusobacterium nucleatum5,6 wskazuje na początek procesu kancerogenezy w większości przypadków; inne bakterie, takie jak Escherichia coli oraz Streptococcusgallolyticus7 wydają się również odgrywać rolę w procesie kancerogenezy. 

 

Źródła :
1. Polk D et al. Helicobacter pylori: gastric cancer and beyond. Nat Rev Cancer 2010 ; 10 : 403-14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2957472/
2. Maldonado-Contreras A et al. Structure of the human gastric bacterial community in relation to Helicobacter pylori status. ISME J 2011 ; 5 : 574-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20927139 
3. Belot A et al. Cancer incidence and mortality in France over the period 1980-2005. Rev Dépidémiologie Santé Publique 2008 ; 56 : 159-75. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18547762 
4. O’Keefe SJD et al. Fat, fibre and cancer risk in African Americans and rural Africans. Nature Communications 2015 ; 6 : 6342. http://www.nature.com/articles/ncomms7342
5. Castellarin M et al. Fusobacterium nucleatum infection is prevalent in human colorectal carcinoma. Genome Res 2012 ; 22 : 299-306. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22009989 
6. Flanagan L, Schmid J, Ebert M, et al. Fusobacterium nucleatum associates with stages of colorectal neoplasia development, colorectal cancer and disease outcome. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Off Publ Eur Soc Clin Microbiol 2014 ; 33 : 1381-90. http://epubs.rcsi.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=physiolart 
7. Tjalsma H et al. A bacterial driver-passenger model for colorectal cancer: beyond the usual suspects. Nat Rev Microbiol 2012 ; 10 : 575-82. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22728587

 

Choroby

 • Biegunka poantybiotykowa

  Antybiotyki, zakłócając mikrobiotę jelitową, mogą powodować mniej lub bardziej dotkliwą biegunkę.
  Voir
 • Czynnościowe zaburzenia jelit u osób dorosłych

  Wzdęcia funkcjonalne, biegunka i zaparcia, IBS. Wiele Zaburzeń czynnościowych jelit u dorosłych powstaje w wyniku braku ...
  Voir
 • Zaburzenia czynnościowe jelit u dzieci

  Wzdęcia, bóle brzucha, kolka niemowlęca. Dzieci mogą również odczuwać zaburzenia równowagi mikrobioty jelitowej.
  Voir
 • Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit

  Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita g...
  Voir
 • Biegunka podróżnych

  Profilaktyczne leczenie biegunki podróżnych: wpływ wzmocnienia mikroflory jelitowej? Niektóre badania to sugerują.
  Voir
 • Celiakia

  Celiakia jest chorobą z wieloma niewiadomymi. Dowody sugerujące, że pacjenci z celiaklią, u których wy...

  Voir
 • Biegunka zakaźna

  W przypadku biegunki zakaźnej dochodzi do znacznego zaburzenia równowagi jelitowej. Badanie ekosystemu mikroorganizmów w...
  Voir
 • Zespół krótkiego jelita

  Zespół krótkiego jelita (ZKJ) to zespół zaburzeń wchłaniania jelitowego po resekcji. Pozostały odcinek okrężnicy oraz...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir