Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Określane wcześniej mianem schizofrenii dziecięcej, zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują obecnie zaburzenia autystyczne i psychozy dziecięce. Zaburzeniom ze spektrum autyzmu często towarzyszą choroby przewodu pokarmowego.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu pojawiają się najczęściej w ciągu pierwszych pięciu lat życia i obejmują zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera, zespół Landaua-Kleffnera (zwany również nabytą afazją dziecięcą) oraz całościowe zaburzenia rozwojowe gdzie indziej niesklasyfikowane. Występują one na świecie u 1 na 160 dzieci, przy czym na każdą chorą dziewczynkę przypada czterech chłopców.1 Zaburzenia ze spektrum autyzmu wywołują różny stopień trudności z interakcjami społecznymi, komunikacją i uczeniem się języka, zawężenie zakresu zainteresowań i wykonywanie powtarzalnych czynności, specyficznych dla danej osoby.2

Trwające badania nad mikrobiotą jelitową 

Podatność dziecka na wystąpienie zaburzeń ze spektrum autyzmu wynika zapewne z szeregu czynników, głównie środowiskowych i genetycznych.1Powszechnie przyjmuje się, że zaburzenia ze spektrum autyzmu są powiązane z zaburzeniami rozwoju układu nerwowego; jednakże ich rzeczywiste przyczyny nie są jasne.3 Wręcz przeciwnie – przeprowadzone niedawno badanie wykazało częste współwystępowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu z objawami ze strony układu pokarmowego4 i zwiększoną przepuszczalnością jelit.5 U myszy stwierdzono dysbiozę, prowadzącą do zaburzeń zachowania charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Podawanie tym myszom szczepu Bacteroides fragilis drogą doustną złagodziło dysbiozę mikrobioty oraz zmniejszyło natężenie większości zaburzeń behawioralnych.6

Metody leczenia prowadzące do wyleczenia

Nie istnieje obecnie metoda leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu prowadząca do ich wyleczenia, natomiast wczesne rozpoczęcie interwencji psychospołecznych, takich jak terapia behawioralna, może ograniczyć trudności w komunikacji i interakcjach społecznych. Skorygowanie zaburzeń równowagi w ekosystemie pokarmowym poprzez włączenie probiotyków, prebiotyków i kontrolowanie diety może ograniczyć zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.3, 6, 7

 

Źródła :

1 – Troubles du spectre autistique, OMS, février 2016 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/fr/
2 – Pro aide autisme,  une association de loi 1901, nouveaux critères diagnostiques du DSM 5 http://proaidautisme.org/wp-content/uploads/2014/04/Changes_to_DSM5_FR.pdf
3 - Van De Sande, M.M.H., van Buul, V.J. and Brouns, F.J.P.H. (2014) ‘Autism and nutrition: the role of the gut–brain axis’, Nutrition Research Reviews, 27(2), pp. 199–214. doi: 10.1017/S0954422414000110.
4 - Krajmalnik-Brown R. Gut bacteria in children with autism spectrum disorders: challenges and promise of studying how a complex community influences a complex disease. Microb Ecol Health Dis 2015 ; 26 : 26914. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25769266
5 - Navarro, F., Liu, Y., & Rhoads, J. M. (2016). Can probiotics benefit children with autism spectrum disorders? World Journal of Gastroenterology, 22(46), 10093–10102. http://doi.org/10.3748/wjg.v22.i46.10093
6 - Hsiao EY et al. Microbiota modulate behavioral and physiological abnormalities associated with neurodevelopmental disorders. Cell 2013 ; 155 : 1451-63. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24315484
7 - New clinical study to focus on gut, autism connection sur le site du Baylor College of Medicine https://www.bcm.edu/news/pathology-and-immunology/clinical-study-focus-on-gut-autism-connection (consulté le 13/02/2017)

Choroby

 • Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, której rozwój zaczyna się na długo przed pojawieniem się pierwszy...

  Voir
 • Choroba Parkinsona

  Przez około 15 lat przypuszczano, że choroba Parkinsona nie rozpoczyna się tylko w mózgu, ale również w jel...

  Voir
 • Schizofrenia

  Formułowane w ostatnim czasie hipotezy sugerują, że zmiany w obrębie mikrobioty podtrzymujące zapalenie mog...

  Voir
 • Stwardnienie rozsiane

  Mikrobiota jelitowa może stać się celem leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Wyniki szeregu badań wykazały jej rolę...

  Voir
 • Zaburzenia lękowe

  Odkrycie roli, jaką mikrobiota jelitowa odgrywa w zaburzeniach lękowych dotykających setek milionów osób na cały...

  Voir
 • Zaburzenia nastroju

  Zaburzenia nastroju, depresja i zaburzenia dwubiegunowe dotykają ludzi w każdym wieku, czasami powodując ci...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir