İrritable Bağırsak Sendromu (IBS)

IBS

Daha önce "fonksiyonel bağırsak bozukluğu" olarak adlandırılan irritabl bağırsak sendromu (IBS), en yaygın bağırsak-beyin ekseni bozukluğudur. Belirtileri arasında tekrarlayan karın ağrısı, şişkinlik ve bağırsak disfonksiyonu yer alır. Ana semptomları bağırsaklarla ilgilidir, ancak IBS sıklıkla anksiyete ve depresyonla da ilişkilendirilebilir. Artık IBS ile bağırsak mikrobiyotasının önemli bir rol oynadığı bağırsak-beyin eksinindeki iletişim aksaklıkları arasında bağlantı kurmuş durumdayız.

Yayın 25 Haziran 2024
Güncelleme 26 Haziran 2024
Irritable bowel syndrome (IBS) - disease page

Bu makale hakkında

Yayın 25 Haziran 2024
Güncelleme 26 Haziran 2024

İçindekiler

tr_chapters_mobile

%5 ila 10' Dünya nüfusunun %5 ila 10'u IBS hastasıdır1

Biliyor muydunuz?

Bağırsak-Beyin Etkileşimi Bozuklukları (DGBI) "fonksiyonel bağırsak bozuklukları" olarak da bilinir. "İşlevsel" diyoruz çünkü sindirim organlarında veya dokularında yapısal bir anormallik yoktur. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) için kullanılan diğer terimler arasında "fonksiyonel kolopati", "spastik kolit" ve "irritabl kolon sendromu" bulunmaktadır. 2

İrritabl bağırsak sendromuna ne sebep olur? 

İrritabl bağırsak sendromunun nedenleri karmaşıktır ve henüz tam olarak tanımlanamamıştır. IBS'nin, önemi kişiden kişiye değişen farklı faktörlerin bir kombinasyonu tarafından tetiklendiği düşünülmektedir 2: genetik yatkınlık, belirli tıbbi geçmişler ve tedaviler, stres, diyet vb.

IBS için en çok bilinen risk faktörü akut bağırsak enfeksiyonu geçmişidir: IBS'li kişilerin %10'u sorunlarının viral gastroenterit, turist ishali veya divertikülit gibi bir olaydan sonra başladığını düşünmektedir 1,4,5. Bu tür bir enfeksiyondan bir yıl sonra IBS gelişme riski dört kat arttığı gözlemlenmektedir 1

3'te 2' Batı ülkelerinde IBS hastalarının 3'te 2'si kadındır

50 İBS sıklığı 50 yaşından sonra azalmaktadır

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasının IBS'nin gelişiminde kilit bir rol oynadığını giderek daha fazla düşündürmektedir 6,7. Hatta uzmanlar bağırsak mikrobiyotasının bileşimindeki dengesizliği veya disbiyozu IBS'nin olası bir nedeni olarak kabul etmişlerdir5. Antibiyotik ile ilişkili disbiyoz da IBS gelişimi ile ilişkilendirilmiştir 1.

Bilim camiası da IBS'de diyetin rolüne yoğun ilgi göstermektedir. IBS hastalarının %60'ından fazlası semptomlarının yemek yedikten sonra ortaya çıktığını veya kötüleştiğini söylemektedir8,9. Bazı gıda bileşiklerinin (buğday, süt vb.) varlığı, bağırsakta bağışıklıkla ilişkili olabilen aşırı bir reaksiyonu tetikliyor gibi görünmektedir 10,11. Dahası, beslenme alışkanlıkları genellikle bağırsak mikrobiyotasını bozar ve bağırsak şişkinliğinde önemli bir rol oynadığı düşünülen alınan gıdaların anormal fermantasyonuna neden olur 10

Bağırsak mikrobiyotası

Daha fazla bilgi edinin

İBS ayrıca travmatik veya üzücü olaylar (yas, boşanma, istismar, çatışma vb.) ve akut veya kronik stres ile depresyon veya anksiyete gibi diğer psikolojik bozukluklar tarafından da tetiklenir 1,2,7. Bunların motor fonksiyonu, mukozal bariyeri, duyusal fonksiyonu ve bağırsak salgılarını kontrol eden enterik sinir sistemi üzerinde olumsuz bir etki yarattığı görülmektedir 1. 

Bağırsak ve beyin arasındaki zayıf iletişim IBS'yi açıklayabilir mi?

Bağırsak-beyin ekseni sizin için bir şey ifade ediyor mu? Beyin, enterik sinir sistemi ile her iki yönde de iletişim kurar: beyinde olanlar bağırsakları etkiler ve bunun tersi de geçerlidir. Ancak hepsi bu kadar değil: bağırsaktaki nöronlar doğrudan bağırsak mikrobiyotasıyla bağlantılıdır ve bu da hormonal ve bağışıklık sistemlerimizle çift yönlü iletişimi sürdürür. IBS rahatsızlıkları şunlara neden olur: 

How our gut constantly talks to our brain

Learn more

IBS rahatsızlıklarına neden olur:

bağırsak aşırı duyarlılığı

ve merkezi sinir sisteminde ağrı kontrolünün bozulması: beyin normal bağırsak hareketlerini ağrı olarak algılar; 

bağırsak hareketliliği bozuklukları

bağırsaklar anormal şekilde kasılır;

Bağırsak bağışıklık sistemi bozuklukları

(vakaların %50'sinde): bir enfeksiyondan sonra aşırı bağışıklık uyarımı 5 veya belirli gıdalara karşı aşırı duyarlılık 6;

Bağırsak bariyer bütünlüğünün bozulması

bakteri parçaları bağırsak dışına geçebilir ve kronik yaygın iltihaplanmaya neden olur 7,12

bağırsak disbiyozu

IBS'li kişilerin 3'te 2'sinde görülür ve potansiyel olarak yukarıdaki tüm IBS rahatsızlıklarında ve semptomlarında rol oynar 2,7

IBS'nin başlıca belirtileri nelerdir?

İyi belirlenmiş kriterlere göre İBS, karın ağrısı ve bağırsak fonksiyon bozukluğunu içeren çeşitli semptomların eş zamanlı varlığı ile karakterize edilir. Bu semptomlar yeterince sık ve uzun süreli olmalıdır (son 3 ayda >1 gün/hafta) 13,14

•    Tekrarlayan karın ağrısı (haftada en az 1 gün); 
•    Ağrılı dışkılama;
•    Şişkinlik;
•    Dışkı kıvamında değişiklik;
•    Dışkı sıklığında değişiklik. 

Biraz netleştirme ve açıklama faydalı olabilir!

Karın ağrısı spazmlar, yanma hissi, gerginlik ve şişkinlik ile kendini gösterir. Göbek çevresinde, alt karın bölgesinde ortaya çıkar ve kolonun akışını takip ediyor gibi görünebilir. Ağrı dışkılama ile ilişkilidir ve gaz veya dışkı çıkarılmasıyla şiddetlenebilir veya hafifleyebilir 2

Dışkı kıvamı ve sıklığındaki anormallikler, çok yumuşak ve/veya çok sık dışkılamadan (ishalde olduğu gibi), çok sert ve/veya çok seyrek dışkılamaya (kabızlıkta olduğu gibi) kadar değişir. İshal ve kabızlık dönemleri dönüşümlü olabilir. Bu geçiş bozukluklarına bazen acil dışkı yapma ihtiyacı, dışkıda mukus varlığı veya dışkının tam olarak boşaltılmadığı hissi gibi başka rahatsızlık türleri de eşlik eder 5.

Dışkı sıklığı ve kıvamındaki bu değişiklikler IBS'nin dört alt tipten biri olarak sınıflandırılmasını sağlar:

 • IBS-C: Kabızlık ağırlıklı IBS (4 dışkıdan en az 1'i);
 • IBS-D: İshal ağırlıklı IBS (4 dışkıdan en az 1'i);
 • IBS-M: Karışık ishal ve kabızlık IBS (4 dışkıdan en az 1'i kabızlık baskın ve 4'te 1'i ishal baskın). Bu en yaygın alt tiptir (IBS'li kişilerin %40'ı);
 • IBS-U: Sınıflandırılmamış IBS, IBS-C, D veya M kriterlerini karşılamaz. Anormal dışkı nadirdir 15,16.

IBS'li bir kişinin zaman içinde farklı bir alt tip geliştirebileceğini belirtmek gerekir 3.
 

IBS semptomlarının şiddeti kişiden kişiye ve aynı kişide zaman içinde değişir 3,5. Hastaların %20-25'ini etkileyen şiddetli İBS formları ile birlikte, rahatsız edici olmaktan çok engelleyici olmaya kadar değişebilir 3. Genel olarak, kişisel, sosyal ve mesleki yaşam kalitesini etkiler 1,3.

Sadece doktorlar, başka bir sindirim bozukluğunu başarılı bir şekilde ekarte ettikten sonra IBS tanısı koyabilir 2. BS için henüz bir tanı testi yoktur, bu nedenle doktorlar hastaların semptomları tanımlamalarına güvenirler; IBS'li kişilerde yapılan klinik muayene ve görüntüleme sonuçları genellikle normaldir 3

Hangi bozukluklar ve koşullar IBS ile ilişkilidir?

Genel olarak konuşursak, IBS'li kişilerin belirli bozukluklardan ve koşullardan muzdarip olma olasılığı daha yüksektir. 

•    Diğer sindirim bozuklukları: Vakaların %20'sinden fazlasında IBS'ye şişkinlik, gaz 4, mide bulantısı veya mide ekşimesi 16. eşlik eder. Bazı insanlar belirli gıdalara karşı da intolerans gösterir  5

•    Psikolojik bozukluklar: Psikolojik faktörler sadece IBS'ye neden olmada rol oynamakla kalmaz, aynı zamanda hastaların bir kısmı IBS'nin bir sonucu olarak psikolojik rahatsızlıklar da gelişebilir 1, örneğin anksiyete, stres, depresyon, uykusuzluk veya yeme bozuklukları 5.

•    Genitoüriner bozukluklar: IBS'ye pelvik ağrı, idrar bozuklukları, kadınlarda cinsel ilişki sırasında ağrı ve erkeklerde erektil disfonksiyon eşlik edebilir 4,5.

•    Endometriozis: Çalışmalar endometriozisi olan kadınlarda İBS gelişme olasılığının üç kat daha fazla olduğunu göstermiştir 17.

•    Genel bozukluklar: IBS'li bazı kişilerde yorgunluk, uyuşukluk, baş ağrısı ve/veya kas ağrısı görülür 2,4,5. İBS, fibromiyalji ve kronik yorgunluğu olan kişilerde daha yaygındır 1
 

Irritable Bowel Syndrome and microbiota: is there a link?

By Pr. Premysl Bercik

IBS'nizi nasıl tedavi edebilirisiniz?

Günlük yaşamda acı verici ve yaşaması zor olsa da, İBS benin bir hastalıktır 2. Buna rağmen, yaşam kalitesini artırmak için IBS semptomları mümkün olan en kısa sürede giderilmelidir 3. Doktorunuz size yaşam tarzı ipuçları verecek ve belirli ilaçların ve alternatif çözümlerin optimal bir kombinasyonunu önerecektir.

İyi beslenme alışkanlıkları IBS semptomlarını hafifletebilir 6,18

 • öğünleri düzenli saatlerde yiyin ve öğün atlamaktan kaçının;  
 • "pantagruelian" yemeklerden ve baharatlı veya yağlı yemeklerden kaçının
 • yiyecekleri iyi çiğneyin;
 • yeterince sıvı tüketin; 
 • alkol, kafein ve tütünü sınırlandırın; 
 • düzenli fiziksel aktivitede bulunmak.

İlaç Tedavisi

Bazı IBS semptomları, doktor tarafından reçete edilen ilaçlar, örneğin antispazmodikler, bağırsak geçiş düzenleyicileri, IBS-C durumunda laksatifler, IBS-D durumunda ishal önleyiciler ve bazen antidepresanlar alınarak iyileştirilebilir 9. Ancak bu ilaçlar herkeste etkili değildir 16, ve bugüne kadar hiçbirinin tüm IBS semptomlarını hafiflettiği gösterilmemiştir.

Zihin-beden terapileri

Zihin-beden terapileri özellikle stres ve anksiyetenin semptomları şiddetlendirebildiği kişilerde bağırsak bozukluklarıyla ilişkili ağrı ve rahatsızlığı azaltabilir. Örnekler arasında bilişsel-davranışçı terapi, hipnoz, meditasyon, rahatlama ve biofeedback yer almaktadır 16

Diyet

IBS'li birçok kişi belirli gıdaların semptomlarını iyileştirdiğini veya kötüleştirdiğini fark eder, ancak bunlar herkes için aynı değildir. Bu nedenle diyetin değiştirilmesi IBS semptomlarını iyileştirebilir, ancak bu, kişiselleştirilmiş bir çözüm bulmak ve herhangi bir beslenme dengesizliğini önlemek için her zaman bir sağlık uzmanının (doktor, diyetisyen) yardımıyla yapılmalıdır 16.

Örneğin, doktorunuz " size iyi gelmeyen" gıdaları (süt, buğday, baklagiller, vb.) tespit etmenize yardımcı olabilir ve daha sonra bunların alımını sınırlandırabilir 9. Ayrıca, IBS-C'niz varsa, ağrı ve şişkinlik riskinin artmasını önlemek için aşırı olmamak kaydıyla diyetinize daha fazla lif ekleyebilirsiniz 6.

Diyet uygulamaları mikrobiyota bileşimini şekillendiriyor

Daha fazla bilgi edinin

Bilimsel olarak test edilen diyetler arasında, düşük FODMAPS diyeti (Fermente Edilebilir Oligosakkaritler, Disakkaritler, Monosakkaritler ve Polioller), herkes için işe yaramasa 2 da IBS'yi hafifletmede en etkili sonuçları veriyor gibi görünmektedir 6,16. FODMAP'ler ince bağırsakta zayıf bir şekilde emilen ve bağırsak mikrobiyota bakterilerinin etkisiyle fermente olan şekerlerdir. Bu fermantasyon, IBS'li kişilerde şişkinlik ve ağrıyı şiddetlendirir.

Diyet, laktoz içeren gıdalar, bazı tahıllar, bazı meyve ve sebzeler, sentetik tatlandırıcılar, işlenmiş gıdalar vb. gibi FODMAP'lar açısından zengin gıdaların alımını önemli ölçüde azaltmayı içerir. Bu yöntem kısıtlayıcı olabilir, bir doktor tarafından denetlenmeyi gerektirir ve 4 ila 6 hafta boyunca izlenmelidir. Semptomlar düzelirse, FODMAP içeren gıdalar kademeli olarak teker teker yeniden verilir. Bu şekilde hangi gıdaların semptomlarınızı şiddetlendirdiğini belirlemek ve bunlardan kaçınmak mümkün olacaktır 2,19

Probiyotikler, prebiyotikler ve fekal mikrobiyota transplantasyonu

Çeşitli çalışmalar, IBS'nin ortaya çıkmasında bağırsak mikrobiyotasının önemini vurgulamış olup, etkilenen ve sağlıklı bireyler arasında bağırsak mikrobiyotasının bileşiminde farklılıklar olduğunu göstermiştir 5. Bu nedenle, IBS semptomlarını iyileştirmek amacıyla bağırsak mikrobiyotasını modüle etmek için çözümler önerilebilir 20

Uzmanlara göre prebiyotikler umut verici bir seçenektir. Çalışmalar, visseral aşırı duyarlılık ve bağırsak hareketliliği gibi çeşitli mekanizmalar üzerinde etkili olarak IBS semptomları üzerinde genel olarak olumlu bir etkiye sahip olduklarını göstermektedir 9. Örneğin probiyotikler kolon bariyerini güçlendirebilir, enflamasyonu azaltabilir ve bağırsak bağışıklığını iyileştirebilir 20. Hatta bazıları bağırsak-beyin ekseni üzerinde etkili olabilir ve depresif semptomları iyileştirebilir 9. Tüm bu etkilerin iyi olma hali için faydalı olduğu görülmektedir: yakın zamanda yapılan bir çalışmada, bir tür bifidobakteri tüketimi 30 gün içinde IBS'li kişilerin %60'ında semptom şiddetini azaltmış ve yaşam kalitesini iyileştirmiştir 21

Probiyotik ve prebiyotikleri bir araya getiren simbiyotiklerin IBS üzerindeki etkisine ilişkin çalışmalar da devam etmektedir9, ve fekal mikrobiyota transplantasyonunun ilk testleri, hem semptomlarda hem de yaşam kalitesinde iyileşme görülen bazı IBS hastalarında cesaret verici sonuçlar vermiştir 1.

62% Katılımcıların çoğu probiyotik tüketiminin sağlıklı mikrobiyota dengesinin ve işlevinin korunmasına yardımcı olduğunu düşünmektedir

Probiyotikler

Daha fazlasını öğrenin

Prebiyotikler

Daha fazlasını öğrenin
BMI 23.11
kaynaklar

1. Ford AC, Sperber AD, Corsetti M, et al. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020 Nov 21;396(10263):1675-1688
2. SNFGE. Syndrome de l’intestin irritable (SII) [Irritable bowel syndrome (IBS)]. June 2018. https://www.snfge.org/content/syndrome-de-lintestin-irritable-sii
3. CNPHGE.  Syndrome de l’intestin irritable [Irritable bowel syndrome]. https://www.cnp-hge.fr/syndrome-de-lintestin-irritable/
4. Moayyedi P, Mearin F, Azpiroz F, et al. Irritable bowel syndrome diagnosis and management: A simplified algorithm for clinical practice. United European Gastroenterol J. 2017;5(6):773-788
5. Enck P, Aziz Q, Barbara G, et al. Irritable bowel syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16014
6. Algera J, Colomier E, Simrén M. The Dietary Management of Patients with Irritable Bowel Syndrome: A Narrative Review of the Existing and Emerging Evidence. Nutrients. 2019;11(9):216
7. Hillestad EMR, van der Meeren A, Nagaraja BH, et al. Gut bless you: The microbiota-gut-brain axis in irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol. 2022 Jan 28;28(4):412-431
8. Böhn L, Störsrud S, Törnblom H, et al. Self reported food-related gastrointestinal symptoms in IBS are common and associated with more severe symptoms and reduced quality of life. Am J Gastroenterol 2013, 108:634–641
9. Simrén M, Månsson A, Langkilde AM, et al. Food-related gastrointestinal symptoms in the irritable bowel syndrome. Digestion. 2001;63:108–115
10. Cuomo R, Andreozzi P, Zito FP, et al. Irritable bowel syndrome and food interaction. World J Gastroenterol. 2014 Jul 21;20(27):8837-45
11. Hussein H, Boeckxstaens GE. Immune-mediated food reactions in irritable bowel syndrome. Curr Opin Pharmacol. 2022;66:102285
12. INSERM:  La rage au ventre: C’est quoi le syndrome de l’intestin irritable ? [Rage in the belly: What is irritable bowel syndrome?] (Sep 14, 2021) https://www.inserm.fr/c-est-quoi/la-rage-au-ventre-cest-quoi-le-syndrome-de-lintestin-irritable
13. Mearin F, Lacy BE, Chang L, et al. Bowel Disorders. Gastroenterology. 2016;S0016-5085(16)00222-5
14. Drossman DA, Tack J. Rome Foundation Clinical Diagnostic Criteria for Disorders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology. 2022;162(3):675-679
15. Black CJ, Ford AC. Global burden of irritable bowel syndrome: trends, predictions and risk factors. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2020; 17: 473-86
16. Chey WD, Keefer L, Whelan K, et al. Behavioral and Diet Therapies in Integrated Care for Patients With Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology. 2021;160(1):47-62
17. Chiaffarino F, Cipriani S, Ricci E, et al. Endometriosis and irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2021;303(1):17-25
18. Okawa Y. A Discussion of Whether Various Lifestyle Changes can Alleviate the Symptoms of Irritable Bowel Syndrome. Healthcare. 2022; 10(10):201
19. Société Nationale Française de Colo-Proctologie [French National Society of Coloproctology]: Régime pauvre en FODMAPs [Low FODMAP diet] (December 2021) https://www.snfcp.org/informations-maladies/generalites/regimes-pauvre-en-fodmaps
20. Simon E, Călinoiu LF, Mitrea L et al. Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics: Implications and Beneficial Effects against Irritable Bowel Syndrome. Nutrients. 2021;13(6):2112
21. Sabaté JM, Iglicki F. Effect of Bifidobacterium longum 35624 on disease severity and quality of life in patients with irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol. 2022 Feb 21;28(7):732-744

  Ayrıca okuyun