Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI I PUBLIKACJE

Actu PRO : Microbiote cervico-vaginal : un marqueur de la persistance de l’infection au papillomavirus ?

Mikrobiota szyjkowo-pochwowa: marker przewlekłego zakażenia hpv?

Actu PRO : Dermatite atopique : les microbiotes nasal et cutané associés à la sévérité

Atopowe zapalenie skóry: mikrobiota nosa i skóry ma związek z jego nasileniem

Actu PRO : Dysbiose oropharyngée: durée d’hospitalisation et certains médicaments mis en cause.

Dysbioza jamy ustnej i gardła: czas hospitalizacji a niektóre analizowane leki

Actu PRO : Antibiotiques et microbiote intestinal : quels impacts sur le long terme ?

Antybiotyki a mikrobiota jelitowa: wpływ w perspektywie długoterminowej

Actu PRO Existe-il un lien entre césarienne et retard cognitif chez l’enfant ?

CZY ISTNIEJE POWIĄZANIE POMIĘDZY PORODEM PRZEZ CESARSKIE CIĘCIE A OPÓŹNIENIEM ROZWOJU FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECI?

W australijskim badaniu porównano funkcjonowanie poznawcze dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie i dzieci urodzonych drogą pochwową. Pierwsze z nich sprawiały wrażenie opóźnionych w porównaniu z drugimi.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. Page suivante


Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir