Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Actu PRO Existe-il un lien entre césarienne et retard cognitif chez l’enfant ?

CZY ISTNIEJE POWIĄZANIE POMIĘDZY PORODEM PRZEZ CESARSKIE CIĘCIE A OPÓŹNIENIEM ROZWOJU FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECI?

W australijskim badaniu porównano funkcjonowanie poznawcze dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie i dzieci urodzonych drogą pochwową. Pierwsze z nich sprawiały wrażenie opóźnionych w porównaniu z drugimi.
Actu PRO SII : prédire la réponse au régime pauvre en FODMAP

ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO: CZY MOŻNA PRZEWIDZIEĆ ODPOWIEDŹ NA DIETĘ low- FODMAP?

Actu PRO microbiote er cerveau

ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO: ZWIĄZEK POMIĘDZY MÓZGIEM, MIKROBIOTĄ A JELITAMI

Actu PRO un lien etabli entre microbiote intestinal et infections respiratoires

Potwierdzono związek pomiędzy mikrobiotą jelitową a zakażeniami dróg oddechowych

W jaki sposób mikrobiota jelitowa wpływa na występowanie chorób układu oddechowego? Australijscy badacze zestawili najnowsze dane.


Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, żeby zapisać się do Newslettera

Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir

Wybierz język w którym mamy Ci dostarczać Newsletter