Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Choroby

Zaburzenia metaboliczne i zaburzenia czynności wątroby prowadzą do głównych chorób dwudziestego pierwszego wieku. Wnioski te dają obecnie podstawę do dużego zainteresowania badaniami przedklinicznymi i klinicznymi dotyczącymi zwłaszcza następujących zaburzeń:
Od występowania łagodnych objawów trawiennych po zagrażające życiu patologie nowotworowe, badania skupiają się na roli, jaką mikrobiota jelitowa może odgrywać w jej dysfunkcjach.
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir