Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Dyslipidemia

Dyslipidemia jest częstym zaburzeniem, które znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Leczenie jest niezbędne, a modulowanie mikrobioty jelitowej może wkrótce znaleźć swoje miejsce w arsenale terapeutycznym lekarzy.

Niemal 40% dorosłych jest dotkniętych dyslipidemią

Dyslipidemia - hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia i mieszana dyslipidemia - jest głównym czynnikiem ryzyka miażdżycy i wynikających z niej powikłań sercowo-naczyniowych1. Według WHO cholesterol całkowity ≥ 5,0 mmol / l występuje w 40% światowej populacji; uważa się, że powoduje jedną trzecią wszystkich przypadków niedokrwienia mięśnia sercowego i około 4,5% wszystkich zgonów na całym świecie2.

Zachorowalność jest związana z wieloma czynnikami ryzyka i mikrobiotą jelitową

Powszechnie wiadomo, że mikrobiota jelitowa bierze udział w metabolizmie gospodarza i że zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe (leki, niezdrowy tryb życia itp.) mogą wpływać na jej skład. Niektóre grupy bakteryjne działają na metabolizm lipidów3, wytwarzając cząsteczki, które wpływają na transport cholesterolu, metabolizm lipidów w wątrobie, wydatki energetyczne i wrażliwość na insulinę. Związek między zaburzeniami równowagi w mikrobioty i dyslipidemią potwierdzono u myszy, gdzie podatność na miażdżycę przenoszono z otyłego zwierzęcia na zdrowe zwierzę za pośrednictwem przeszczepu kału3.

Leczenie

Leczenie dyslipidemii opiera się na zmianach stylu życia i diety oraz przepisywaniu leków hipolipidemicznych, takich jak statyny. Ponadto modyfikacja mikrobioty jelitowej stanowi obiecującą opcję4,5. Badania na myszach wykazały, że podawanie bakterii Akkermansia muciniphila otyłemu zwierzęciu znacznie poprawia jego profil lipidowy6. U ludzi obecność tej bakterii wiąże się również z lepszym zdrowiem metabolicznym (obniżenie całkowitego cholesterolu i cholesterolu LDL) po diecie niskokalorycznej6,7.

źródła : 

1. HAS, Février 2017. Principales dyslipidémies : stratégies de prise en charge
2. OMS, Raised cholesterol http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/cholesterol_text/en/
3. Gregory JC et al. Transmission of atherosclerosis susceptibility with gut microbial transplantation. J. Biol. Chem. 2015;290:5647–5660
4. Chen D et al. The effect of Lactobacillus rhamnosus hsryfm 1301 on the intestinal microbiota of a hyperlipidemic rat model. BMC Complement Altern Med. 2014 Oct 10;14:386https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25300818
5. Martínez I et al. Diet-induced metabolic improvements in a hamster model of hypercholesterolemia are strongly linked to alterations of the gut microbiota. Appl Environ Microbiol. 2009 ;75:4175-84.
6. Dao MC, Everard A, Aron-Wisnewsky J, et al. Akkermansia muciniphila and improved metabolic health during a dietary intervention in obesity: relationship with gut microbiome rich- ness and ecology. Gut 2016 ; 65 : 426-36.
7. Org E et al. Genetic and environmental control of host-gut microbiota interactions. Genome Res. 2015;25:1558–1569. 

 

Choroby

 • Niedożywienie dzieci

  Niedożywienie dzieci nie wynika wyłącznie z niedoboru ani nadmiaru pokarmu dostarczanego wraz z dietą. Może...

  Voir
 • Otyłość

  Wiele badań wykazuje istnienie związku miedzy otyłością a mikrobiotą. Niezrównoważona dieta i nieprawidłowy skład mikro...
  Voir
 • Odżywianie dojelitowe

  Odżywianie dojelitowe jest związane z dysbiozą mikrobioty, często powodującą biegunkę. Probiotyki okazały się skuteczne ...
  Voir
 • Cukrzyca

  Cukrzyca typu 2 jest nieustannie rosnącym zagrożeniem, a środki higieny i zróżnicowane diety nie są wystarczające, żeby ...
  Voir
 • Zespół metaboliczny

  Występowanie sercowo-naczyniowych i metabolicznych czynników ryzyka, takich jak podwyższona glikemia i cholesterol, nadc...
  Voir
 • Choroby wątroby

  W świetle ścisłego związku między wątrobą i przewodem pokarmowym mikrobiota jelitowa może wywierać wpływ na pojawienie s...
  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir