Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Odżywianie dojelitowe

Odżywianie dojelitowe jest związane z dysbiozą mikrobioty, często powodującą biegunkę. Probiotyki okazały się skuteczne w jej zapobieganiu.

Około 10% hospitalizowanych pacjentów jest karmionych dojelitowo1, a liczba ta regularnie rośnie2.

Dysbioza w mikrobioty jelitowej

Odżywianie dojelitowe (EN) znacznie zmienia składniki odżywcze dostarczane do jelita. Zjawisko to, związane ze stresem metabolicznym i podawanymi lekami, powoduje poważną dysbiozę mikrobioty jelitowej 3,4,5,6. Charakteryzuje się redukcją mikroorganizmów o właściwościach przeciwzapalnych (np. Faecalibacterium), wzrostem potencjalnie patogennych mikroorganizmów (np. Gatunki Enterobacter i Staphylococcus) oraz zmniejszeniem liczby poszczególnych szczepów bakteryjnych. Dysbiozie często towarzyszy zwiększona wrażliwość na zakażenia szpitalne, posocznicę i niewydolność jednego lub więcej narządów7-8. Pierwotne powikłanie, biegunka9, może mieć liczne negatywne konsekwencje kliniczne i może być powodem zmniejszenia, a nawet zatrzymania EN u hospitalizowanych pacjentów10 .

Probiotyki skuteczne w prewencji

Te zakłócenia bakteryjne zainicjowały próby z prebiotykami i probiotykami w celu zmniejszenia częstości i nasilenia biegunki. Probiotyki wykazały również poprawę tolerancji EN u wcześniaków lub niemowląt o niskiej masie urodzeniowej11. Kilka badań klinicznych i metaanaliza dojelitowego podawania probiotyków (Saccharomyces boulardii), synbiotyków lub żywności o wysokiej zawartości błonnika wykazały znaczne zmniejszenie biegunki, ogólnych powikłań infekcyjnych i długości stosowania antybiotyków ogólnoustrojowych12-16. W przypadku biegunki można wówczas zmienić leki, spowolnić i regulować tempo żywienia dojelitowego i / lub przepisać leki, które spowalniają pasaż jelitowy17

Popraw efektywność EN dzięki mikrobiocie

Kolejną kwestią w modulowaniu mikrobioty jest zwiększenie skuteczności odżywczej EN poprzez uzupełnienie go probiotykami. Zwiększają one zdolność do pozyskiwania energii ze składników odżywczych, kontrolują metabolizm trójglicerydów, a nawet przyczyniają się do kontrolowania stanu zapalnego18. To ważne czynniki w przypadku niedożywienia. .

Źródła : 

1. nutritionDay. National reports. Vienna2015 [25/10/2015] ; Available from : http://www.nutritionday.org/en/about-nday/ national-reports/index.html.
2. Bouteloup C, Thibault R. Arbre décisionnel du soin nutri- tionnel. Nutr Clin Métabol 2013 ; 28 : 52-6.
3. Schneider SM et al. Total artificial nutrition is associated with major changes in the fecal flora. Eur J Nutr 2000 ; 39 : 248-55.
4. Whelan K et al. Fructooligosaccharides and fiber partially prevent the alte- rations in fecal microbiota and short-chain fatty acid concen- trations caused by standard enteral formula in healthy humans. J Nutr 2005 ; 135 : 1896-902.
5. Benus RF et al. Association between Faecalibacterium prausnitzii and dietary fibre in colonic fermentation in healthy human subjects. Br J Nutr 2010 ; 104 : 693-700.
6. Schneider SM. Microbiota and enteral nutrition. Gastroenterol Clin Biol. 2010 Sep;34 Suppl 1:S57-61
7. McDonald D, Ackermann G, Khailova L. Extreme dysbiosis of the microbiome in critical illness. mSphere 2016; 31:1
8. Koekkoek. Nutrition in the critically ill patient. Curr Opin Anaesthesiol. 2017 Apr;30(2):178-185.
9. Whelan K. Enteral-tube-feeding diarrhoea: manipulating the colonic microbiota with probiotics and prebiotics. Proc Nutr Soc 2007 ; 66 : 299-306.
10. Martins JR et al. Factors leading to discrepancies between pres- cription and intake of enteral nutrition therapy in hospitalized patients. Nutrition 2012 ; 28 : 864-7.
11. Athalye-Jape G et al. Benefits of probiotics on enteral nutrition in preterm neonates: a systematic review. Am J Clin Nutr 2014 ; 100 : 1508-19.
12. Bleichner G et al. Saccharomyces boulardii prevents diarrhea in critically ill tube-fed patients. A multicenter, randomized, double-blind placebo-controlled trial. Intensive Care Med 1997 ; 23 : 517-23.
13. Schlotterer M et al. Intérêt de Saccharomyces boulardii dans la tolérance digestive de la nutrition entérale à débit continu chez le brûlé. Nutr Clin Metabol 1987 ; 1 : 31-4.
14. Tempé JD et al. Prévention par Saccharomyces boulardii des diarrhées de l’alimentation entérale à débit continu. Sem Hop Paris 1983 ; 59 : 1409-12.
15. Wang C, Chaudhary R, Berg S. Using probiotics in the critically ill: a metaanalysis of 2808 patients. Crit Care Med 2016; 44 (12 Suppl 1):191.
16. Manzanares  et al. Restoring the Microbiome in Critically Ill Patients: Are Probiotics Our True Friends When We Are Seriously Ill? JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2017 May;41(4):530-533.
17. Razungles-Ducasse F et al. Aspects pratiques de la nutrition entérale en réanimation. 52e congrès national d’anesthésie et de réanimation
18. Cani PD et al. Gut microflora as a target for energy and metabolic homeostasis. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2007 ; 10 : 729-34.

Choroby

 • Niedożywienie dzieci

  Niedożywienie dzieci nie wynika wyłącznie z niedoboru ani nadmiaru pokarmu dostarczanego wraz z dietą. Może...

  Voir
 • Otyłość

  Wiele badań wykazuje istnienie związku miedzy otyłością a mikrobiotą. Niezrównoważona dieta i nieprawidłowy skład mikro...
  Voir
 • Dyslipidemia

  Dyslipidemia jest częstym zaburzeniem, które znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Leczenie ...
  Voir
 • Cukrzyca

  Cukrzyca typu 2 jest nieustannie rosnącym zagrożeniem, a środki higieny i zróżnicowane diety nie są wystarczające, żeby ...
  Voir
 • Zespół metaboliczny

  Występowanie sercowo-naczyniowych i metabolicznych czynników ryzyka, takich jak podwyższona glikemia i cholesterol, nadc...
  Voir
 • Choroby wątroby

  W świetle ścisłego związku między wątrobą i przewodem pokarmowym mikrobiota jelitowa może wywierać wpływ na pojawienie s...
  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir