Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Otyłość

Wiele badań wykazuje istnienie związku miedzy otyłością a mikrobiotą. Niezrównoważona dieta i nieprawidłowy skład mikrobioty sprzyjają przybieraniu na wadze. Czy oddziaływanie na mikrobiotę może przerwać ten zaklęty krąg?

Otyłość dotykająca 15% dorosłej populacji Francji to złożona choroba, w której mikrobiota jelit ma znaczenie z powodu swojej wielkiej roli w procesie trawienia. Badania na myszach wykazały, że w przypadku całkowitego braku mikrobioty zwierzęta – mimo utrzymywania identycznej diety – przyswajają mniejsze ilości niektórych substancji odżywczych, a zatem mniej przybierają na wadze1.

Mikrobiota zależy od masy ciała

Nie każdy rodzaj mikrobioty ma taki sam wpływ na wskaźnik masy ciała. Wszczepienie myszom mikrobioty ludzkiej powoduje mniejszy przyrost wagi, jeżeli mikrobiota pochodzi od osób szczupłych, niż w przypadku mikrobioty osób otyłych2.

Osoby o różnej tuszy różnią się pod względem składu mikrobioty jelit. Mikrobiota osób otyłych jest bogata w bakterie z rodziny Firmicutes, a uboga w bakterie Bacteroidetes3.

Ustalenie odpowiedzialności bakterii za przybieranie na wadze jest jednak złożoną kwestią, ponieważ osoby otyłe często odżywiają się w sposób niezrównoważony, co prowadzi do zmian składu mikrobioty4.

Związek przyczynowo-skutkowy?

Pewna cierpiąca na infekcję Clostridium difficile kobieta leczona przeszczepem mikrobioty fekalnej swojej otyłej córki sama stała się otyła5. Obserwacja ta jest zgodna z hipotezą, według której również u ludzi skład mikrobioty ma wpływ na wzrost masy ciała.

Zróżnicowanie mechanizmów

Działanie to można wytłumaczyć wpływem mikrobioty na przyswajanie substancji odżywczych, ale także na odczuwanie głodu6, a nawet na dobór pożywienia7. W przyszłości możliwe mogą się stać działania prewencyjne lub terapeutyczne polegające na zmianie składu mikrobioty jelit, choć na razie prowadzi się niewiele badań w tym kierunku8.

 

Źródła:

1. BÄCKHED, Fredrik et al. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage. Proc Natl Acad Sci USA 2004 ; 101 : 15718-23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC524219/pdf/pnas-0407076101.pdf
2. RIDAURA Vanessa K et al. Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice. Science 2013 ; 341 : 1241214. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3829625/pdf/nihms525803.pdf
3. LEY et al. Human gut microbes associated with obesity. Nature. 2006;444:1022–1023. doi: 10.1038/4441022a. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17183309
4. COTILLARD Aurélie et al. Dietary intervention impact on gut microbial gene richness. Nature 2013 ; 500 : 585-8. http://www.leonard.nom.fr/publications/inra2013/nature12480_Cotilard_et_al.pdf
5. ALANG Neha et al. Weight gain after fecal microbiota transplantation. Open Forum Infect Dis 2015 ; 2 : ofv004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4438885/pdf/ofv004.pdf
6. BRETON Jonathan et al. Gut commensal E. coli Proteins Activate Host Satiety Pathways following nutrient-induced bacterial growth. Cell Metab 2016. 23 324–334. 10.1016/j.cmet.2015.10.017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26621107
7. ALCOCK Joe et al. Is eating behavior manipulated by the gastrointestinal microbiota? Evolutionary pressures and potential mechanisms. BioEssays. 2014;36:940–949. doi: 10.1002/bies.201400071. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.201400071/epdf
8. MUSSO Giovanni et al. Obesity, diabetes, and gut microbiota: the hygiene hypothesis expanded? Diabetes Care. 2010;33:2277–84 http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/33/10/2277.full.pdf

Choroby

 • Niedożywienie dzieci

  Niedożywienie dzieci nie wynika wyłącznie z niedoboru ani nadmiaru pokarmu dostarczanego wraz z dietą. Może...

  Voir
 • Odżywianie dojelitowe

  Odżywianie dojelitowe jest związane z dysbiozą mikrobioty, często powodującą biegunkę. Probiotyki okazały się skuteczne ...
  Voir
 • Dyslipidemia

  Dyslipidemia jest częstym zaburzeniem, które znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Leczenie ...
  Voir
 • Cukrzyca

  Cukrzyca typu 2 jest nieustannie rosnącym zagrożeniem, a środki higieny i zróżnicowane diety nie są wystarczające, żeby ...
  Voir
 • Zespół metaboliczny

  Występowanie sercowo-naczyniowych i metabolicznych czynników ryzyka, takich jak podwyższona glikemia i cholesterol, nadc...
  Voir
 • Choroby wątroby

  W świetle ścisłego związku między wątrobą i przewodem pokarmowym mikrobiota jelitowa może wywierać wpływ na pojawienie s...
  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir